TEKSTAI.LT
<< Atgal

VELNIONIŠKI NUTIKIMAI

 

Mt 10, 34-39 - Lk 16, 9-12 – Mt 21, 8-21 – Lk 20, 21-25

Mk 1, 16-18 – Lk 17, 25-27 – Lk 14, 25-27 – Mt 25, 24-30

Mt 10, 20-22 – Lk 19, 26-27 – Lk 10, 10-12 – Lk 22, 35-38

 

                 BERNIUKAS IR KALAVIJAS

 

Ir vėl einu ilga nudžiūvusių figmedžių alėja.

Priešmirtinių konvulsijų iškraipyti tankūs senų ir sausų šakų raizginiai lėtai slenka abiem dangaus pakraščiais. Apanglėjusių šakelių galiukai tyliai spragsi svilinančiame karštyje, lūžinėja ir byra ant žemės nedidukėmis pelenų krūvelėmis. Kanopos švelniai grimzda į kelio dulkes, sukeldamos mažyčius purvinus debesėlius, iš karto gulančius man už nugaros vienodu ir lygiu pilku paklotu.

Patsai vidudienis, pragaro saulė maloniai glosto glotnų kailį, ganau akis po pelenų lietum, gėriuos seniai numirusiom viršūnėm. Dažnai sustoju, grįžteliu trumpam atgal, paieškau savo pėdų, ilgąja uodega žarstau nueitą kelią. Šypsausi: mano pėdsakų čia nėr nė kvapo. Aš niekur neskubu. Nebežinau seniai, kur aš einu, žengiu į priekį ar atgal.

Staiga vienam gale tarp pelenuotų medžių sušvyti baltas taškas. Spengiančios tylos išlepintas ausis pabarsto vaikiškos dainelės trupiniai. Vaikiščias linksmai švepluoja apie žalią pievą, raudonas gėlytes ir margus drugelius. Dainuojantis mažas debesėlis iš dulkių!

Stabteliu, laukiu. Jau aiškiai matau nediduką nuogą kūnelį nuleistais pečiais ir kiek papūstu pilvuku. Visai dar kūdikis! Panarinęs sau per didelę baltapūkę galvą, smulkiais basų kojyčių žingsneliais jis tipena tiesiai į mane.

Sunertos atgalios putlios jo rankytės tempia geležinį sunkų kalaviją! Per dulkių kamuolius matau, kaip saulė blyksi jo ašmenyse, kaip linksmi zuikučiai šokčioja medžių viršūnėse.

- Kas tu, mažyli? Kur gi tu eini?

Jis kelia didžiules degančias akis. Tyras angelo žvilgsnis!

- Aš ieškau savo mamytės...

Stoviu. Kaip įkastas stebiu gilų ginklo rėžį kelyje, kurio neužpustys joks vėjas. Ausyse tyliai skamba tolstantis smagios dainelės motyvas. Lyg mažas vaikas susigraudinu.

 

                 SENIS IR MIESTAS

 

Stoviu apsąlęs, iš širdies liejasi eilės:

du šimtai aštrių ragų!

trys šimtai juodų kanopų!

tūkstantis velnių, kaip čia gražu!

kokia puikybė, didingumas, aukštas stotas!

Visur, kur tik akys užmato, plyti tuščia bekraštė dykynė. Vienoda nuo krašto lig krašto, be krūmokšnių pakelėj, be žalios žemuogių pievos saulės nutviekstoj stačioj pakriūtėj, be paslėptų aukštoj žolėj takelių, be riebių sliekų minkštam dirvožemy, be išgąsdinto paukščio riksmo pačioj medžio viršūnėj.

Jokio vargano stagaro, sausos žolės kuokšto, sudžiūvusio negyvo žiogo, užmiršto seno kurmiarausio, nugludinto lauko akmenuko, nors kiek didesnės smėlio kruopelytės.

Tiktai rimtis, susikaupimas, miglotas balzganas dangus, kieta, lygi kaip stiklas žemė, pasidengusi plonyčiu dulkių sluoksniu.

Eiliuoju sau toliau:

dulkės jūs pragaro dulkės

miltai jūs žemės pyrago.....

Skarmalų krūva!

Akis netikėtai užkliūva už neaiškaus purvinos spalvos kauburio, iškart suardančio visą tiesių linijų, tuštumos ir begalinės erdvės grožį.

Nustebęs prieinu arčiau.

Verksmas ir gailus dantų griežimas, pro kurį girdžiu nerišlų, tylų ir drebantį seniokišką vapėjimą:

- .... moterys ..... mano sodas ............ mes  nežinojom ...... aš ............. šitie žmonės .... ko jie nori ............ negražūs ....... pikti ........... ką jie kalba ................ kas jie ................ neįsileisti! ....... nusikrato dulkes ....... ramybė ........ savais keliais ..................kodėl ................ vėl jie ..................negali būti ........................ kiek kraujo! ......... sustokit! ............ akmuo ......... ant akmens ................ dulkė ant dulkės ........ ne ne!...... sodoma ............. mano vaikai .............. aš ............ nebeliko ........   .......... o siaube .................

Velnias, pagalvoju, kaip gali sugadinti nuotaiką visokie pasliki apdriskę seniai, gulintys tokioje dangiškoje vietoje.

 

                 ŽVEJYS IR MASALAS

 

Susiruošiau aš vienąkart pameškerioti. Nuo kasdienių sunkiųjų darbų pailsėti, gurkšnį gryno oro įkvėpti, gal ir kokią žuvelę pietums sau sutriaukšti.

Štai ir mano tvenkinys! Ką čia tvenkinys – didžiulis, dieviškas liūnas! Susmegusiais krantais, plačiais giliais akivarais, trenkiantis kvapnia siera, dumblais beburbuliuojantis. Ant pajuodavusio vandens plaukioja supuvę lotosų žiedai, guli išverstais pilvais lelijų storos šaknys.

Pirmyn! Puiki vieta žvejybai!

Suvilgau savo uodegą kvapniais aliejais, užmetu ją kuo toliau, sėdžiu tyliai, laukiu. Džiūgauju slapta, ranka vis glostau šnarančias sausas viksvas, rankom mostaguoju, diriguoju, pritariu išlindusios varlės kurkimui. Šaipaus, juokiuosiu iš savęs: “Ko sėdi čia, juk tu žinai, kvaily, jog čia nekibs nė velnio!”

Nenusimenu visai, ištraukiu savo šlapią meškerę, pakrantės lapais, ajerų stiebais nušluostau. Einu į kitą krantą. Tenai, kur žilas senukas, matau, ramiai sau žuvį plėšia.

- Ant ko žvejoji, broli, - pasveikinu aš jį.

- Žodžiais, jas tempiu laukan tik žodžiais, - ramiai atsako.

Žiūriu, tikrai! Kabliukas tuščias! Nieko ten nėra! Jisai sumurma nesuprantamus žodžius, sužybsi gosliai akimis, po kojom užmeta. Iš karto storas karšis! Vėl burtažodis, metimas - ilgašonė lydeka!

- Hmmmmm, - nebyliai klausiu.

- Esu jau senas aš žvejys. Visą laiką gaudžiau juos ant kranto, dabar belieka traukti gyvius vandeny.....

Atsisėdu šalia didžiulės mirusių žuvų krūvos, stengiuos nesiklausyti žvejo patarimų, tyliu, nepratariu daugiau nei vieno žodžio, nebemetu į pelkę uodegos.

 

                 VARGŠAS IR MONETA

 

Klajoju po dykras, braidau klampų smėlį, apvaikštau savasias valdas. Karts nuo karto tolumoj akį patraukia retos oazės, blizgančios auksu ir sidabru, trykštančios smaragdiniais šaltiniais, žaliuojančios nematytų augalų sodais, po kuriuos ganos neregėti sotūs gyvuliai.

Mano tiesų kelią per smiltis pastoja didžiulė žmonių kūnų tvora. Vienas jos galas nusidriekia į artimiausią žalią ir vandeningą vietelę, kitas baigias karštoj dykumoj.

Einu tenai. Eilėj pats paskutinis stovi sukumpęs vargšas žmogelis, apskurusia palaike palaidine iš kurios rankovių kyšo išlindusios didžiulės nukarusios rankos.

- Ei, ar nekaršta stovėt taip ilgai? Kas tu toks? Ko tu čia lauki?

- Esu dailidė, sūnus aš dailidės. Ir stalus darau, ir lopšius, ir karstus – visus po lygiai, - neskubėdamas porina. – Ilgus metus sunkiai aš dirbau, vakar už darbą gavau vieną aukso monetą, tai laukiu dabar ją atiduoti.

- Ar ne geriau tau būtų ją pragerti smuklėje ar nupirkti kokios nors duonos vaikams? - linksmai ir pamokančiai klausiu.

Sumišusi šypsena ir nieko visai nesuprantantis žvilgsnis:

- Aš gi pjaunu, kur sėjau. Aš gi nieko neturiu. Mano vaikai jau seniai iš manęs atimti. Jie metų pradžioj jau mirė iš bado.

Negeras gumulas man kyla burnoje.

- Parodyk man šitą monetą.

O šventoji mamona! Ant pinigo iškaltas veidas labai jau panašus į mano! Tačiau geriau įsižiūrėjęs, lengviau atsidūstu – ne, tai ne aš. Tasai - be ragų, daug mažiau plaukuotas, akių žvilgsnis už maniškį piktesnis.

Grąžinu jo monetą atgal, stipriai paspaudžiu sudiržusią ranką, patapšnoju kaip draugas per petį ir jau nueidamas jam kažkodėl padėkoju.

 

                 ATLIKTA!

 

Užteks, po velniais, man trankytis po tyrus laukus, maknoti kelio purvą ir braidžioti dulkes. Širdis mano seniai gyvo žodžio ištroškus, siela šaukias sielos artimos, krūtinė – broliškos krūtinės.

Į miestą, greičiau į miestą! Pilną paslėptos gyvybės ir žmogiško klegesio! Plačiai atvertais vartais ir saulės nurausvintais pilių bei bokštų kuorais.

Klaidžios susuktos gatvelės atveda mane į plačią šurmulingą aikštę.

Šventė!  Plačios šypsenos visų veiduos, džiaugsmingi šūksniai, būriai ginkluotų ir linksmų žmonių, pilnais krepšiais su pinigų skambiu žvangsėjimu. Nežemiškom gėrybėm nukrauti prekyviečių stalai, didingi kartuvių pastoliai, aštrūs giljotinų peilių blykčiai. Visur ant žemės mėtosi gražiai nupjautos rankos, ketvirčiuoti kūnai, išluptos mėsingos akys. Juodais maitvanagiais aplipusios ilgos ištisos lavonų krūvos, žaidžiantys bėgiojantys vaikai tarp jų, avys riebios, kaukiantys maži šunyčiai, trupinius vis renkantys iš pastalių.

Pilna krūtine įtraukiu gaižų džiūstančių kraujo balų skonį, susilieju su triumfuojančia minia. Sveikinuosi į visas puses, spaudžiu aš rankas, meiliai pasikalbu, visiems palinksiu galva. Kaip senas meistras apžiūriu kartuvių stiebus, paklibinu tvirtumą, patampau storas virves, lyginu ragų ir peilių ašmenų aštrumą. Ech, jūs velniūkščiai, jūs puikiai savo darbą žinot!

Pro šalį einantis žmogus trumpam sustoja ir tiesia man kalavijus. Du savo kruvinus žalvario ginklus masyviom rantytom rankenom! Na, to jau man per daug! Ir taip palaimos taurė veržias per kraštus!

- Dėkui tau, gerasis žmogau, už tavo dosnią tyrą širdį, - karštai aš jį apkabinu.

Bet dovanos aš neimu, jį nuramindamas.

- Linksminkis, brolau, šita diena priklauso tau. O aš čia neturiu ką jau daryti. Viskas čia jau atlikta. Ir dėkuidie.

Sulig tais žodžiais pratrūkstu džiaugsmo ašarom, ir mano siela nuskrenda aukštai aukštai į amžinas padangtes. Į begalines dangiškas platybes.

 

Saulius-Paulius Darius-Parius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt