TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 1. (sausis)

TURINYS

LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Užkasti gyvą
ZITA MAŽEIKAITĖ. Iš močiutės Magdelenos užkalbėjimų. Eilėraščiai
PETRAS DIRGĖLA. Sala. Nesapno žavumas. Liepų gatvė. Novelės
GINTARAS BLEIZGYS. Ežere. Eilėraščiai
GRIGORIJUS KANOVIČIUS. Šėtono apžavai (Pabaiga). Vertė A. Paulauskienė
JEAN TARDÍEU. Eilėraščiai. Vertė R. Kasparavičius

             I E V A I   S I M O N A I T Y T E I      1 1 0
AISTĖ BIRGERĖ. Rašytoja, kuri sunkiai vaikščiojo…

             A K C E N T A I
VALENTINAS SVENTICKAS. Pažiūrėkime užsimerkę (A. Marčėno „Eilinė“)

             „ M E T Ų    A N K E T A
Požiūriai. Kazys SAJA, Markas ZINGERIS

             V E R T I M O   M E N A S
RITA TŪTLYTĖ. Robertas Musilis: intelektualaus romano pinklės

             S V A R S T Y M A I
Besijuokiantis Donelaitis. Profesorių Algimantą RADZEVIČIŲ kalbina literatūrologas Eugenijus ŽMUIDA

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
STANISŁAW LEM. Gigamešas. Seksukrėtimas. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
LAIMANTAS JONUŠYS. Už rėmų (J. Melniko „Pasaulio pabaiga“)
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Vieno paklydėlio istorija (V. Daškevičiaus „Misterija“)
ERNESTA JUKNYTĖ. Žodžiuose nusėdusi tiesa (A. Grybausko „Apžvalgos spiralė“)
BRIGITA SPEIČYTĖ. Pasakojimas apie Vytautą Mačernį (V. Daujotytės „Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
LAURA LAURUŠAITĖ. Imbiero fiesta Jurgio sostinėje

2006 m. Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Žmogiškumo talentas – literatūrai ir gyvenimui. (In memoriam. Elena Nijolė Bukelienė)
G. NOTRIMAITĖ. Vytauto Kubiliaus 80-mečiui
B. KLIMAŠAUSKAS. Norėjusi vaikščioti bedugnės pakraščiu
A. VALIONIS. Atodangos: nuo „Neapibrėžtos praeities“ iki „Maištaujančio žmogaus“
Z. MAŽEIKAITĖ. Apie knygų tvaną
Z. MAŽEIKAITĖ. Švedų būdas ir jų meilė valstybei

             GAUTA PAMINĖTI

 

M i e l i   s k a i t y t o j a i ,
ar neužmiršote 2007-iesiems užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“?

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt