TEKSTAI.LT
<< Atgal
 

Meninė protesto akcija: FLUXUS keturnedėlis
2007 m. gruodžio 4 d., 15.00 val., Jono Meko vizualiųjų menų centras,
„Vilniaus vartai“, Gynėjų g. 14., Vilnius

 
          Jono Meko vizualiųjų menų centras, valdžios ir verslo struktūrų machinacijų dėka įkeltas į „Vilniaus vartus“, žymi FLUXUS legendos mirtį. Didysis George Maciunas (jo pavardės šiuo atveju nereikėtų lietuvinti protesto prieš buką lietuvišką konservatyvumą vardan), visą savo kančių ir vargų pilną gyvenimą stengęsis išplėšti nepriklausomą meną iš rinkos ir komercijos nagų, šiandien turbūt vartosi karste. Vartosi matydamas, kaip jo bendražygis Jonas Mekas prekiauja avangardo perlais su valstybinėmis ir komercinėmis kiaulėmis. Vartosi liūdnai žiūrėdamas, kaip paskui bendražygį it šešėlis nuolat sekioja labiausiai korupcija susitepęs Vilniaus gyventojas. Būtent šiuo savo flirtu su verslu, valstybe ir Abonentu didysis filmininkas Jonas Mekas pasirašė mirties nuosprendį sau ir FLUXUS legendai.
Castor&Pollux „FLUXUS mirė“, „Šiaurės Atėnai“, 2007.XI.17, Nr. 868
 
          Iki šiol lietuvių etnokultūroje yra žinomas „keturnedėlio“ paprotys – mirusiojo paminėjimas praėjus vienam mėnesiui.
Dr. Eugenijus Jovaiša ir doc. dr. Libertas Klimka „Apie kalendorių“
 
          Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu. Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis. Vėliau – keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), kuriose dalyvauti susirenka visa giminė ir artimieji. Po keturnedėlio mišių iš bažnyčios visi vyksta į kapines, kur prie kapo uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau visi grįžta į velionio namus, kur būna paruoštas atminimo (gedulingas) stalas. Į namus kviečiami giedotojai, kurie gieda Kalnus, psalmes ar rožančių.
Virginijus Kašinskas „Ritualinė simbolių struktūra XX a. lietuvių nekrokulto tradicijoje“
 
          „Keturnedėlis“ – „mirusiojo pagerbimas praėjus keturioms savaitėms po mirties“ – nevartotinas hibridas, pasidarytas iš skaitvardžio „keturi“ ir barbarizmo „nedėlia“. LKŽ teikiamas senas žodis – „ketvirtinės“.
Janina Vileikienė. Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas

       2007 m. lapkričio 4 d. prabangiame verslo kvartale „Vilniaus vartai“ atidarytas Jono Meko vizualiųjų menų centras. JMVMC tarybos daugumą sudaro politikai ir verslininkai, o jai vadovauja visų Abonentu vadinamas buvęs Vilniaus meras. JMVMC rėmėjai – stambaus verslo struktūros, investavusios ne vieną milijoną litų. Jono Meko centre bus demonstruojama Jurgio Mačiūno FLUXUS darbų kolekcija, kurią prieš kelis mėnesius už 5 mln. JAV dolerių (apie 12 mln. litų) Jono Meko centras nupirko iš paties Jono Meko. Aišku, už Vilniaus savivaldybės pinigus. Verslo kontraktą vainikavo politikų gestas – praėjus keletui dienų po JMVMC atidarymo Jonas Mekas prisiekė Lietuvai ir išimties tvarka gavo LR piliečio pasą. Vietoje JMVMC ateityje planuojama įsteigti Guggenheimo muziejaus filialą (Guggenheimo muziejus visame pasaulyje vykdo agresyvią prekybos menu politiką, itin glaudžiai susijusią su finansinėmis grupuotėmis).

       Avangardinis menininkas pristato FLUXUS kartu su trimis verslo ir politikos isteblišmento atstovais Lietuvoje: Vilniaus miesto galva, Lietuvos valstybės antrąja galva ir neseniai neapsikentusių miestiečių nuimta buvusio mero galva

       Taigi atvirai ir įžūliai buvo išniekintas FLUXUS vardas, kuris meno gerbėjams visame pasaulyje asocijuojasi su avangardu ir andergraundu, neturinčiu nieko bendro su oficialiąja ar populiariąja kultūra. Paprasčiau tariant, Lietuvos politikai ir verslo struktūros, siekdamos savo vienadienių politinių ir komercinių tikslų, pasinaudojo J.Meko silpnybėmis ir ėmė savanaudiškai eksploatuoti FLUXUS – šiuo vardu prisidengę politikai nutarė padidinti reitingus, o verslininkai – kapitalą. Štai kodėl mes tiesiai sakome: „FLUXUS MIRĖ“. Štai kodėl J.Meko centras „Vilniaus vartuose“ mus yra FLUXUS kapo vieta. Štai kodėl 2007 m. lapkričio 4 d. mums yra FLUXUS mirties diena.

      

       2007 m. gruodžio 4 d. 15.00 val., t.y. praėjus lygiai 30 dienų nuo FLUXUS mirties, prie FLUXUS kapavietės Gynėjų g.14, Vilniuje bus teatralizuotai minimas FLUXUS keturnedėlis, t.y. ketvirtinės. Šia akcija Lietuvos menininkai, dar galutinai nenusivylę tuščiai deklaruojama meninio žodžio laisve, protestuos prieš avangardinės kultūros prekybą ir meno suvalstybinimą. FLUXUS klebonas atnašaus mišias už numirėlį, FLUXUS artimieji giedos „kalnus“ nekomerciniam menui, bus deginamos FLUXUS žvakutės, o gal ir pats pastatas... Žodžiu, šalia fanatiškų megalomanų ir gudrių verteivų sau pasistatytų piramidžių, tarp mados salonais ar biurų patalpomis vadinamų kiaulidžių laisvai liesis fliuksiškas žodis ir karaliaus nevaržomas meninis veiksmas.
       Dalyvaus ir pats FLUXUS duobkasys – Jonas Mekas. Tiksliau – tai, kas iš jo liko: iškamša, valdininkų ir piniguočių marionetė, pasiramsčiuojanti kojūkais su užrašu „POLITIKA“ ir „VERSLAS“. Jis, aišku, mekens savo garsiąją frazę: „Me-e-e-nas, me-e-enas – tai dvasinis pe-e-e-nas“. Mekui bemekenant pasirodys ir FLUXUS gimdytojas Jurgis Mačiūnas (irgi ant kojūkų). Gražia kaunietiška šnekta jis riktels: „Jonai, jobšvairogės, visai pablūdai!“, ir kibs į poliesterinius Meko atlapus. Užvirs titaniška dvikova. Mekas pagalbon pasikvies policiją, Mačiūnas – nepriklausomus žurnalistus. Susirinkusius protestuotojus Mekas daužys kojūkais ir guminėmis policijos lazdomis, Mačiūnas išsitrauks iš kišenės bambioškių ir bandys atlikti kultūrinio terorizmo aktą – susprogdinti parsidavėliško meno irštvą...

       Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie šių FLUXUS MIŠIŲ, galiausiai virsiančių simboline gigantų dvikova. Kurią pusę rinktis – Jūsų valia! Jei jums miela visaėdė valstybė su kapitalistine meno komercializacija – rinkitės Meko pusę. Jei brangi laisva, valstybės ir pinigų nevaržoma kūryba – stokite į FLUXUS gretas. Tepadeda jums FLUXUS dievas!

FLUXUS laidojimo ir atminimo įamžinimo komiteto vardu – Gediminas Baranauskas, Redas Diržys, Jonas Jackevičius, Evaldas Jansas, Ramūnas Jaras, Darius Jurevičius, Skaidrius Kandratavičius, Gabrielė Labanauskaitė, Marius Macevičius, Gytis Norvilas, Darius Pocevičius, Kasparas Pocius, Laurynas Ragelskis, Benas Šarka

2007.11.27 Vilnius
FLAĮ komitetas, tel.: (8 5) 272 26 61, (8 699) 642 87, el.p. info@anarchija.lt, informacinis rėmėjas – literatūrinė svetainė www.tekstai.lt

 

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt