TEKSTAI.LT
<< Atgal į POEZIJOS PAVASARIO 2004 KRONIKĄ

 
       Keturvėjininkiškas žygis Vilniaus gatvėmis
       „Pavasaris aukštielninkas nugriuvo žemėn“.

       Žygio kronika
Pavasaris aukštielninkas nugriuvo žemėn       2004.05.19 d. 18:30 val. Ant Rašytnamio laiptų „Keturių vėjų“ manifestą skaito Kazys Binkis (Benediktas Januševičius)
       2004.05.19 d. 18:35 val. Į žygį visus pakviečia LRS pirmininkas Jonas Liniauskas
       2004.05.19 d. 18:36 val. Didžiulė minia patraukia į Savivaldybės aikštę
       2004.05.19 d. 18:39 val. Visi šypsosi, skanduoja ir mojuoja transparantais. Visi eina. Šalia eina du policininkai. Kempinskis ir „Kultūros namai“ filmuoja.


„Lietuvos rytas“, V.Kapočiaus fotografija

       2004.05.19 d. 18:40 val. Savivaldybės aikštėje visi išsirikiuoja gražiu ratu.
       2004.05.19 d. 18:41 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Kazys Binkis (Benediktas Januševičius)
       2004.05.19 d. 18:44 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Petras Tarulis (Darius Pocevičius)
       2004.05.19 d. 18:47 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Juozas Žlabys-Žengė (Julius Žėkas)
       2004.05.19 d. 18:50 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Antanas Rimydis (Lukas Miknevičius)
       2004.05.19 d. 18:53 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Pranas Morkūnas (Gytis Norvilas)
       2004.05.19 d. 18:54 val. Visi skanduoja „Tra-ta-ta“
       2004.05.19 d. 18:55 val. Visi pasigenda Kazio Borutos (Ričardo Šileikos)
       2004.05.19 d. 18:56 val. Darni minia Vilniaus gatve patraukia prie Salomeikos
       2004.05.19 d. 19:00 val. D.Š. ir M.M. vagia iš kiosko reklaminę vėliavą
       2004.05.19 d. 19:02 val. Visi gurkšnoja iš mažų „Lithuania vodka“ buteliukų
       2004.05.19 d. 19:04 val. Milžiniška minia sustoja prie S.Nėries paminklo
       2004.05.19 d. 19:05 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Vytautas Sirijos Gira (Marius Burokas)
       2004.05.19 d. 19:08 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Petras Babickas (Sonata Paliulytė)
       2004.05.19 d. 19:11 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Antanas Venclova (Vytas Dekšnys)
       2004.05.19 d. 19:14 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Leonas Skabeika (Dainius Gintalas)
       2004.05.19 d. 19:17 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Juozas Albinas Herbačiauskas (Domantas Razauskas)
       2004.05.19 d. 19:20 val. Savo biografiją ir kūrybą skaito Salomėja Nėris (Agnė Biliūnaitė)
       2004.05.19 d. 19:23 val. Išsklidusi minia pasuka į Mokytojų namų kiemelį
       2004.05.19 d. 19:30 val. Minia susirenka į krūvą ir būriuojasi prie nedegančio laužo
       2004.05.19 d. 19:31 val. Laužas uždegamas
       2004.05.19 d. 19:32 val. Savo poeziją skaito jau minėti „keturvėjininkai“, dabar jau atvirtę į pačius save
       2004.05.19 d. 19:45 val. Transparantai susmeigiami į žemę, o visi tekstai sudeginami
       2004.05.19 d. 19:50 val. Visi suguža į Mokytojų namų svetainę, nes ima lyti
       2004.05.19 d. 19:55 val. Iškilmingai atidaroma A.Biliūnaitės fotografijų paroda
       2004.05.19 d. 20:00 val. Vieni spokso į nuotraukas, kiti bando rašyti „žinutinius“ eilėraščius, treti geria, rūko ir kalba nesąmones (per megafoną)
       2004.05.19 d. 20:10 val. Zania ar Indra (jų neatskirsi) skaito gražų eilėraštį, J.Žėkas paskelbia kūrybinės rengos pabaigą
       2004.05.19 d. 20:10 val. Visi pabaigia tai, kas liko, ir daug mažesne milžiniška minia patraukia į „Suokalbį“

       dp

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt