TEKSTAI.LT
<< Atgal

ANDRZEJ BURSA

       Lenkų poetas Andrzejus Bursa gimė (1932), gyveno ir mirė (1957) Krokuvoje. Be poezijos, dar rašė prozą, pjeses. Baigęs mokyklą, įstojo į Jogailos universitetą studijuoti žurnalistikos, bet jau po mėnesio perėjo į Filologijos fakultetą studijuoti bulgarų kalbos. Nuo 1954 m. dirbo laikraštyje "Dziennik Polski". Per savo trumpą gyvenimą žurnaluose išspausdino 37 eilėraščius ir apsakymą "Masonas". Teatras "Cricot 2" pastatė spektaklį "Kurbunkulas", o kabaretas "Piwnica pod Baranami" - skečą "Valstiečių kalbos". Išgarsėjo po mirties, kai išėjo jo knyga "Wiersze" (1958; "Eilėraščiai"), kuri buvo pripažinta geriausiu metų debiutu. 1967 m. įsteigta A.Bursos premija jauniems poetams.

Iš lenkų kalbos vertė RIMVYDAS STRIELKŪNAS

Mokymasis vaikščioti
Stačiokiškas silogizmas
Poetas
Poezijos funkcija
Vienuolikametis įsimylėjėlis
Tramvajuje
Telegrama

Į viršų

Mokymasis vaikščioti

Buvo labai sunku
nugalėti traukos dėsnį
maniau kad kai pagaliau atsistosiu ant kojų
nulenks prieš mane galvas
o jie į snukį
nesuprantu kas vyksta
didvyriškai stengiuosi išsilaikyti vertikaliai
ir nieko nesuprantu
"kvailuti" sako man nuolankūs (blogiausia niekšų rūšis)
"gyvenime reikia ropoti ropoti"
tad guluos horizontaliai
užpakaliuką angeliškai kvailai atstatęs į viršų
ir bandau
nuo sandaliuko iki pusbačiuko
nuo batelio iki kurpaitės
mokausi vaikščioti po pasaulį

Į viršų

Stačiokiškas silogizmas

Už dyką nieko gero negausi
saulėlydis yra už dyką
vadinasi nėra gražus
tačiau kad vemtum geriausio restorano klozete
reikia užmokėti už degtinę

ergo-
klozetas šokių aikštelėje yra gražus
o saulėlydis ne

o aš jums pasakysiu niekai

mačiau saulėlydį
ir išvietę naktiniame restorane

nematau ypatingo skirtumo

Į viršų

Poetas

Poetas kenčia už milijonus
nuo 10 iki 13.20
11.10 prispaudžia jį pūslė
išeina
atsisega klyną
užsisega klyną
Grįžta atsikrenkščia
ir apiat`
kenčia už milijonus

Į viršų

Poezijos funkcija

Poezija negali būti atplėšta nuo gyvenimo
Poezija turi tarnauti gyvenimui

Namų šeimininkė privalo:
nuvalyti dulkes
išnešti šiukšles
iššluoti iš po lovos
išdulkinti kilimą
pamaitinti vaiką
nueiti į parduotuvę
palaistyti gėles
prikūrenti krosnį
numazgoti kaistuvą
išplauti stiklines
išskalbti vystyklus
užsiūti kelnes
prisiūti sagą
užadyti kojines
suskaičiuoti išlaidas

ir dar
padaryti
tūkstantįkitųdalykųapiek-
uriuosniekonenutuokiam

o paskui didžiųjų romantikų skaitymas
ir liūlia.

Į viršų

Vienuolikametis įsimylėjėlis

Verksnys rėksnys…
Ko verki?
Mano mylimoji išvyko toli
Ir nebepamatysiu jos daugiau…
O kiek tau metų
Vienuolika
Fui toks didelis ir verki
Aš niekada neverkiu pone
Net kai susimušu kelį
Ir į kailį gaudamas laikausi didvyriškai
Tiktai šiandien man labai skauda širdį
Turi dar laiko dvasios dvejonėms
Žinau pone
Esi per didelis verkti
Bet per mažas mylėti
Todėl ir klajoju po šaltą pasaulį
Turiu kojines su didžiulėm skylėm
Ir raudonas atlėpusias ausis

Į viršų

Tramvajuje

įlipo ne pro tas duris
nešdami skausmą dėl tėvelio
konduktorius net necyptelėjo
užkimšo pusę vagono
niekas net nemirktelėjo
skausmas dėl tėvelio
didelis dalykas
o be to priminė žmonės
mūsų skausmas yra šviežias
išsitepsite lietpaltį
baltą lietpalčiuką
gaila
jeigu išsiteptumėte
į mūsų skausmą dėl tėvelio

Į viršų

Telegrama

į redakciją atėjo
tokio turinio telegrama
"nuo rugsėjo pirmos
žudome visus poetus"

telegrafistas išbalo kaip biuletenis
ar galima išspausdinti
ar galima išspausdinti
šią pavėlavusią
tokią neaiškią telegramą

tad skambina vyriausiajam
bet ragelyje kvėpuoja kažkoks demonas
yra dezorientuotas
nieko apie tai nežino

tad ieško enciklopedijose
prie "antipoetizacija" ir biuleteniuose
ir lenino tomuose
bet ir leninas nieko nesako

ir tiktai naktis švininė siena
ir vk niekas nesėdi tokiu metu
ir ta telegrama
ir tie poetai

o juodžiausia redaktoriaus neviltie

 

daugiau tekstų rasite:
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2952&kas=straipsnis&st_id=2488

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt