TEKSTAI.LT
<< Atgal

Kaip Charmsas stojo į Poetų sąjungą

Rusijos Poetų sąjunga
Sąjungos narių anketa

RPS narys                                                                                    
nuo _________________ priimti ________________ 19___ m.
pagal protokolo Nr. 11, 26/III, 1926 m. skyrių ______________

Klausimai Atsakimai
1. Vardas, pavardė, tėvo vardas DNiilas Ivanovičius JuvaČiovas - Charmsas*
2. Literatūrinis pseudonimas Neturiu, rašau Charmsas
3. Gimimo metai, mėnuo ir diena 1905 m. gruodžio 30 d.
4. Tautybė Rusas
5. Socialinė kilmė Nežinau
6. Išsilavinimas (mokiausi namuose, pradinis, vidurinis, aukštasis, specialusis, užsienio kalbų mokėjimas) Greitai bus aukštasis**
Moku vokiškai ir angliškai
7. Kokiame amžiuje pradėjote rašyti Nežinau
8. Kur ir kada išspausdintas pirmasis Jūsų literatūrinis kūrinys Nežinau
9. Išvardinkite leidinius (laikraščius, žurnalus, rinkinius ir kt.), kuriuose spausdinotės:
                a) iki 1914 m.
                b) nuo 1914 m. iki 1917 m.
                c) po 1917 m.
Nežinau
10. Ar Jūsų kūriniai buvo išleisti atskiru leidiniu (knygos, lapeliai, brošiūros, rinkiniai), išvardinkite juos (nurodydami pavadinimą, pratarmės, jeigu tokia yra, autorių, spausdinimo metus ir mėnesį, leidyklos pavadinimą ir puslapių skaičių) Nežinau
11. Ar turite užbaigtų, bet neišspausdintų rankraščių (nurodykite jų pavadinimus) Turiu
12. Nurodykite Jums žinomus Jūsų kūrinių vertimus į užsienio kalbas Tokių nėra
13. Nurodykite Jums žinomus Jūsų kūrinių pastatymus Rusijos ir užsienio šalių scenose Tokių nėra
14. Nurodykite Jums žinomus kritinius straipsnius ir atsiliepimus apie Jūsų kūrybą Tokių nežinau
15. Jūsų literatūrinė specializacija (poezija, beletristika, kritika, vertimai, dramaturgija, redagavimas ir pan.) Nežinau
16. Jūsų vertimai iš užsienio kalbų į rusų ir atvirkščiai Tokių nėra
17. Jūsų pagrindinė profesija, darbovietė ir atlyginimo dydis Mokausi
18. Ar esate profsąjungos narys, nurodykite, kokios Ne
19. Jūsų partinė priklausomybė seniau ir dabar Nežinau
20. Jūsų karinė prievolė Dar jaunas
21. Kokių literatūrinių organizacijų narys Jūs esate arba buvote Pirmininka(s) Vziris Zaumis***
22. Jūsų visuomeninė ir politinė veikla -
23. Jūsų tikslus adresas ir telefonas Mirgorodskaja ul. 3/4-25
24. Jūsų šeimyninė padėtis -

Parašas Daniilas Charmsas              
1925 m. spalio 9 d.                            

Nutarimas: ____________________

       iš TSRS Mokslų Akademijos Rusų literatūros instituto rankraščių skyriaus archyvo

       * - tikroji Charmso pavardė - Juvačiovas (Atgal)
       ** - 1924-1926 m. Charmsas mokėsi Leningrado elektrotechnikume (Atgal)
       *** - 1925 m. keletas Leningrado poetų - A.Tufanovas, D.Charmsas, E.Vigilianskis - priklausė literatūriniam judėjimui "Orden Zaumnikov DSO". Savo poeziją jie laikė protu nesuvokiama literatūra, literatūra, esančia už proto ribų ("zaumnaja literatura"). (Atgal)

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt