TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
         Kurtas Schwittersas gimė 1887 m. Hanoveryje. Mirė 1948 m. Emblsaide, Anglijoje. Vokiečių-austrų dailininkas, poetas. Žymiausias vokiečių dadaizmo atstovas. Savo kūryboje jungė įvairių meno krypčių (konstruktyvizmo, kubizmo, „De Stijl“ sąjūdžio) idėjas. Dauguma jo paveikslų – koliažai iš įvairių medžiagų (popieriaus, metalo atliekų, medžio, lipdukų etc.) atliekų. Schwittersas kūrė meną iš nemeno. Laikraščio skiautė su žodžio fragmentu MERZ (kildinama iš koliažui sukarpyto „Commerz- und Privat-Bank“ skelbimo) davė pavadinimą jo menui. 1923–1932 m. leido dadaistinį žurnalą „Merz“. Nuo 1924 m. Hanoveryje statė „Merzbau“, bet taip ir neužbaigė, o karo metu jis buvo sugriautas. Nacių paskelbtas už įstatymo ribų, 1937 m. išvyko į Norvegiją, o 1940 m. – į Angliją.
         Toks pat talentingas poetas kaip ir dailininkas. Annos Blume pseudonimu rašė literatūros kūrinius. Ieškojo vis naujos saviraiškos, į savo paveikslus įterpdavo tekstų, eilėraščiams dažnai suteikdavo vizualų pavidalą. Žymiausias jo eilėraštis „An Anna Blume“ („Annai Gėlei“) buvo tapęs šlageriu, dainuojamas ir recituojamas, verstas į begalę kalbų. Anna Blume (Anna Gėlė) – tai „švitersiška gėlė“, kuri jo kūryboje įgauna vis naujus pavidalus, vis „kitaip žydi“. Šis Schwitterso sukurtas personažas, keliaujantis per visą jo kūrybą, tapo savotiška mitologema. Ankstyvuosiuose eilėraščiuose jaučiama ekspresionistinės, futūristinės poetikos įtaka.
         Yra parašęs begalią tekstų (poezija, proza ir, kaip jis pats vadino, „merztekstai“), savo literatūriniu mokytoju neabejotinai laikė Augustą Strammą, vertino Appollinairą. Eksperimentavo su kalba, laužė sintaksę, gramatiką etc., todėl kai kurie tekstai sunkiai išverčiami. Rašydamas poetinius tekstus taikė ir savo tapyboje naudotą koliažo principą, poetinius tekstus konstravo iš kalbos „šiukšlių“: beprasmių pokalbių frazių, paskirų sakinių iš laikraščių, plakatų, katalogų, skelbimų tekstų, juos pakeisdamas arba ne, neretai žaisdamas garsažodžiais, todėl merzeilėraščiai dažnai abstraktūs, beprasmiai žodžių samplaikų rezginiai. Schwittersas to siekė sąmoningai – griovė ekspresyvaus ir prasmingo meno idėją.
         Tarp žymiausių jo kūrinių reikia paminėti 1932 m. parašytą garsinę deklamaciją (su partitūra) „Ursonate“.

Vertėjas        

Kurt Schwitters

EILĖRAŠČIAI

Aš giedu giesmę savo
Visi paukščiai...
Vyras neširstanti tavo žmona
Pogrindžio eilėraštis
Geležinkelio stotis
Pieša
Kalinys
Vardu ji susidorojimas
Annai Gėlei
Mirties bausmė
Badmiriaujantis velnias

Į viršų

AŠ GIEDU GIESMĘ SAVO

Aš giedu giesmę savo ankštoj erdvėj,……vos ne vos
girdėt.
Iš gilios krūtinės veržiasi laukan,…. man nesuprantamai.
Skamba Tau melodija,……………. dabar arba niekada.
Ar manęs vis dar negirdi Tu,…….aš pasipiktinęs esu
Ir arbatą liepžiedžių srebiu,……… kuri atmuša skausmus,
Ir klausiu dabar savęs: “Kas Tau yra,……… karve sena?“

Į viršų

VISI PAUKŠČIAI…

Dešimt po trijų
Pavasarėlis jau utiutiu.
Visos musės, kurios jau čia,
Visos motinos, kurios yra mamos,
Visi ponai, kurie yra tėčiai,
Dainuoja dainas, kurios yra dada;
Visi paukščiai visi.

Į viršų

VYRAS NEŠIRSTANTI TAVO ŽMONA

Kas privalo kalbėt ir nedrįsta,
Kas slapta įskundžia ir neprisipažįsta,
Kas myli merginą ir nebučiuoja,
Tas vadinas vyru ir juo nėra.

Į viršų

POGRINDŽIO EILĖRAŠTIS

Namai akiuoja milijonais čaižo botagais lempos
Langus kandžioja akys
Mauroja šviesa metropolitenas dantys
Vokiečių Dienraštis lekia rogutėmis ir muzika (geriausias
Batų valymas)
Skaičiavimo mašinos supainioja skaičius, miestas parkas
Dainos švelnuliuoja įtakingi tūzai auksas (rekomenduotas medicinos)
Langai tarpsta be šviesos sustiro
Be kopūstgalvių medėja stiklas
Liepsna stiklėja
Mauroja šviesa kandžioja langus
Liepsna stiklina liepsną
Namai akiuoja milijonais kibirkščiuoja lempos
O ugnis kerta kopūstgalves šviesa riauma.
(Ties spūstim į centrinį koridorių kišasi.)

Į viršų

GELEŽINKELIO STOTIS

Kopėčios pastatytos į saulę
Saulė juoda
Žydi malūnas
Milijonai žmonių išsigaubia aliarmo sirenos
O širdys plūsta
Širdys
plyšta
Strėlė perširduliuoja širdis
Širdys švilpia
Malūną kiaurai glamonėja saulė strėlės
Tvanksi žvėriški geismai
Tu tavo tau tave
Tu tavo tave tau.

Į viršų

PIEŠA*

Mano miela pupa
Man tai viskas nusišvilpa
Kai tik savo marmūzę
Bumbinu į Tavąją.

* Suanglėjusi lempos dagtis.

Į viršų

KALINYS

Čia neleidžiama šaudyti gižus padažas surūgsta
pats savaime. Našlaitė* turi vieną akį, kuria žalios
žuvys aprauda aplink jas susiraizgiusių gelsvų
kirų maitą. (Vokiečių Dienraštis.)
Gi mano moteris turi labai sūrų liežuvį užpakaly ties
kasa vizgingriebia bybuodegį rūgščią grietinę. Walteris Mehringas **
trupina blėstančias žarijas ramina aukštyn mėtant sugniaužti
sukant ratais kairėn (iš dešinės). Kraujas iškart užverda venų įtrūkiuose
Apolineras aplink išdantijimus ramstosi kalnai dešinėn ir kairėn.
Dešinėn ir kairėn. Kairėn ir dešinėn. Viens du, viens du,
viens du, kažkuris du viens aidas suvirsta sienojai
akyje. Tavo akis, Anna Gėle, tavo akis lieka
beašarė. Tu užvaldai čirkšdama Apylą *** šilkinės
kojinės gali virsti dama, Gogenas iš
debesų pompos ne. Hansas arpas **** klajoja Anna Gėlė
žaliasis kėnis pompa kairėn du kairėn du kairėn du kairėn
viens du. Viens du kairę. Viens du kairę. Viens du.
Viens. Aštuoni.

         * Gėlė.
         ** Walteris Mehringas – vokiečių poetas, gyvenęs 1896–1981 m., palaikęs ryšius su dadaistais, į vokiečių kalbą vertęs Prancūzų revoliucijos dainas.
         *** Apylas – neaiškios reikšmės žodis.
         **** Hansas Arpas – skulptorius, poetas, dadaizmo pradininkas, Kurto Schwitterso draugas bei bendražygis.

Į viršų

VARDU JI SUSIDOROJIMAS

Anna Gėlė yra nuotaika, tiesiog prieš einant
miegoti ir po.
Anna Gėlė yra dama šalia Tavęs
Anna Gėlė yra vienintelis jausmas – meilės, kuriam Tu
iš vis gabus
Anna Gėlė esi Tu
Sudoroti Anną Gėlę vadinas paskersti Save
Ar Tu jau buvai kartą paskerstas?
Paskersti Anną Gėlę vadinas išskrosti Save
Ar leisi kad tave mielai paskerstų?
Žudanti Anna Gėlė, nuotaika prieš
einant miegoti
Žudanti Anna Gėlė, dama šalia Tavęs
nužudyti Anną Gėlę, yra tiktai susidorojimas,
tai ką Tu iš vis sugebi
Kadangi Tu neišskirtinis, Merz'as norėtų Tave apsaugoti,
tai ir visiškas nevykėlis turėtum būti.

Į viršų

ANNAI GĖLEI

1 Merz-eilėraštis

O tu, mylimoji mano dvidešimt septynių pojūčių, aš
myliu tave! – Tu tavo tave tau, aš tau, tu man.
– Mes?
Apie tai (tarp kitko) čia nekalbama.
Kas tu esi, nesuskaičiuojamų pavidalų bobpalaike? Tu esi
– – ar tu esi? – Žmonės kalba, tu buvusi, – te
kalba, jie nežino, kaip išsilaiko bažnyčios varpinė.
Tu nešioji skrybėlę ant kojų ir vaikštai ant
rankų, rankomis tu vaikštai.
Ei, tavo raudoni drabužiai išraižyti baltomis klostėmis.
Aistringai myliu aš Anną Gėlę, aistringai myliu aš tave! – Tu
tavo tave tau, aš tau, tu man. – Mes?
Tai (tarp kitko) išblėsusioj aistroj.
Raudona Gėlė, raudona Anna Gėlė, ką žmonės kalba?
Keblus klausimas: 1. Anna Gėlė turi paukštį.
                            2. Anna Gėlė yra raudona.
                            3. Kokios spalvos paukštis?
Mėlyna tavo geltonų plaukų spalva.
Aistringas tavo žalio paukščio burkavimas.
Tu kukli mergina kasdiene suknele, tu mielas žalias
žvėrie, aš myliu tave! – Tu tavo tave tau, aš tau, tu
man. – Mes?
Tai (tarp kitko) aistrų dėžėj.
Anna Gėlė! Anna, a-n-n-a, aš lašinu tavo
vardą. Tavo vardas varva kaip besilydantis galvijų lajus.
Ar tu tai žinai, Anna, ar tai jau jauti?
Tave galima perskaityti ir iš užpakalio, o tu, tu
dailiausioji iš visų, tu iš užpakalio tokia kaip ir iš priekio:
„a-n-n-a“.
Lajus varva glostydamas mano nugarą.
Anna Gėle, tu varganas žvėrie, aš myliu tave!

Į viršų

MIRTIES BAUSMĖ

9 Merz-eilėraštis

Vienas žmogus reikalavo mirties bausmės Annai Gėlei.
Mirties bausmę įtemptai dirba nukryžiuojant. Anną Gėlę prikalti prie kryžiaus –
mirties bausmė Jums. Ratilais žvilga peilis įtemptai dirba
iššukėjimai supasi peilis. Ratilais žvilga peilis
Jūsų galvos, be galvos. Ratais be galvų nuvilnija negyvėliai
svaigulys, svaigulys.
Žmonės. Žmonės smegenėjantys žmonės. Jūs žmonės
vieno žmogaus smegenimis. (Bet mano pone!)
Žmonės yra išmintingi, o Anna Gėlė turi paukštį.
O tu, mylimoji mano dvidešimt septynių pojūčių, A-N-N-
A, tokia pat ir iš užpakalio, tu, kurią aš myliu, tu tavo tave tau,
to negali būti. Sodai ryja pasauliai bučinys. Sodai
žydi plaštakos, pievos stiebias palapinės, dangus trūkinėja
gijos, ruduo telegrafuoja laikas. O Tu, Tu širdingoji,
žalsvėjantis paukštis. Tu numalšini aidinčių peilių laukų alkį.
Skeldėja žemė? Ar žmonės klajoja trokšdami mirti?
Pamišęs plienas didingai nužvilga tavo kūnais. Mirtis nuožmiai negailestingai
čaižo botagu nuožmiai vartus vynas. Tik dvėsk, tu išmintingas žmogau. Tu
žalsvėji žmogaus smegeniena.
Tu žalsvėji kretėdama žmogaus smegeniena. Tu miršti, aš mirštu
žmogus, Anna Gėlė gyvena per amžius. O tu, mylimoji, tu
vešanti gyvybė sudžiūvęs lapas.
Gležta gijos žmonės?
Išklerę kojoms smenga kūnai.
Anna Gėlė želia nykimą.

Į viršų

BADMIRIAUJANTIS VELNIAS

Iš bado velnias ir muses ėda.
– Taip, o ką?
Ar jis bene iš vis turi būti neėdęs?
Gi jis neturi nieko geresnio!
Aš pats iš bėdos taip pat muses ėsčiau.
– Ar Jūs mąstot?
Galbūt neverta kvaršinti galvos.
Neverta teikti tam jokios reikšmės.
Ir apskritai juokingas velnias.
Iš bado aš pats neėsčiau.
Ėsti ir leisti ėsti.
Turi neleisti niekad kitiems ėsti.
Pats rijimas tukina.
Geriau iš bado pačiam save graužti, nei leisti kitiems ėsti.

Iš bado velnias tunka?
Dabar aš žinau, kodėl riebėju!
Mat velnias iš bado pats ėda,
Užuot kitiems valgyti leistų.
Musių trumpos kojos.
Nuo melo tunkama.
Su viena koja sunku skristi.
Kas neturit musių?

 
Iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt