TEKSTAI.LT
<< Atgal

Daugiau tekstų rasite: http://vladas.braziunas.net/

 
Marts Pujāts

Iš latvių kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS

* * *

šiltai drėgnas rankšluostis tau apie šonus kaip aš
kaip visados tik pro grotas pamatau
kaip tu į estrados grotas pasiremi

tada atodrėkis
ir viskam tirpstant atitirpsta estrados ir plaukia
tu užplauki ant estrados lyties ir aistringai stovi
nes tu esi iš dainos
o aš pirštinėlės šunytis grotų įsikabinęs

tada išsigąsti ir įlipi medin
ir išsigąsti ir daugiau nebenori žemyn
kaip katė nenori žemyn iš medžio bešakio
kaip katė nenori žemyn iš medžio su dviem viršūnėm

ir tu šoki
rankšluostin

Literatūra ir menas. - 2000. - Spalio 6. - P. 5;
Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai.

 
* * *

paukščiai gieda visokias nesąmones

        rūgštynės auga

-  pagaliau atsigręžkit paikieji paukščiai
- mes neatsigręšim mat esam paiki

Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

 
* * *

kaip noriu aš valgyt
jei jūs tai žinotut
badu pasimirtut

Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

 
* * *

esu pasiryžęs daug ir visaip tau primokėti
tiktai apkabink tik negrabinėk man po grobais
ten kur inkstai
kad ir inkstai yra visai ne ten

ir kai tu savo paveikslus glostai
manykis iš jų manieros
glostai glostai paglostai kiek nori
po to daugiau niekad neglostai

investuoki manin
ir aš kaip šunytis bėgsiu atgal su šaka dantyse

esu pasiryžęs daug ir visaip tau primokėti
tiktai investuoki manin
ir aš kaip šunytis bėgsiu atgal su tavo šaka dantyse

Literatūra ir menas. - 2000. - Spalio 6. - P. 5;
Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Poetinis Druskininkų ruduo 2001. - Vilnius: Vaga, 2001. - P. 182.

 
* * *

iš ankstesnio vaidinimo
degantys svarmenys bėga koridorium
ir atsitrenkia langan dūžta
            langas
to dūžesio garsas yra kaip raginimas
ir tigras šoka per degantį ratą
ir kaip linoleumo staltiesė
kaip linoleumo koridoriaus patiesalas
ringuoja botagas kaip raginimas
ir tigras šoka atgal

sudirginta publika veržias pirmyn
kad tik prisiliestų tigro
bet šeimininkas pakelia jį
ir niekam neleidžia tik prisiliest

ir aukštai prie lango mažiausias žiūri
                (tik žiūri)

Literatūra ir menas. - 2000. - Spalio 6. - P. 5;
Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai.

 
* * *

valia jau leistis sūpuotis vėjy
rytą pirštai vokus kai veria
veidas šypseną man pavėlina
akys savo ašaras geria

valia jau leistis žiūrėti saulėn
vakaro griaujančios spalvos kai eina
rankos ir vėl beprotystę glaubia
šįvakar piešti nebeišeina

vis kaip iš seno valia jau leistis
vis kaip iš seno pasisakyt
sau ant peties jau berniūkštis merkias
merkis tada tau nieko nestigs

Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

 
* * *

mėnulio galūnės
medžių galūnės
žvaigždžių dainos
stybrių medžių pačios galūnės

galūnės galūnės galūnės galūnės
taip dainuojama tuos rokenroluos
ir be galo ištisos negalės

žvaigždėms tuoj dainą dainuos
tik ne tavo pirštų galiukams

te surinks skujas
te surinks kemurus
bėgių galūnės
peronų galai

vatinukę velkasi mėnuo
žvaigždėms vėl dainą dainuos

užsikaišo širdis ir širdin sukrinta
bėgių galūnės peronų galai
širdis tačiau dar pasiliks
tava sostiniukė
parsiranda tik medžių stybrių pačiomis galūnėm

Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

 
* * *

STOTIS ВОКЗАЛ TERMINAL
bilietų konditerija
glazūra užpiltos akys
iš šaltienos išpjauti pirštai
Blizgantys balti dantys
JOKIŲ KOMPROMISŲ
LATVIJOS ELEKTRONINIS PAŠTAS
tel. 7018885
lūpų ir pirštų potvynis
MAISTAS VERTIMAI
keliamųjų kranų kryžiai
emblemos visokiai slinkčiai
radiatorių kraštais
šunys perpjautom venom
Veikiau jau DOSIJOS mokykla
veikiau perkąstom venom
blizgantys baltais dantimis
LAISVA VIETA JŪSŲ REKLAMAI
tel. 375517

Klaipėda. - 2001. - Vas. 14. - P. 5. - Literatūros priedas Gintaro lašai;
Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt