TEKSTAI.LT
<< Atgal

       Dmitrijus Prigovas yra vienas universaliausių dabartinių Rusijos menininkų - skulptorius, architektas, dizaineris, tapytojas, muzikantas, prozininkas, poetas, instaliacijų kūrėjas, performansų organizatorius. Septintojo dešimtmečio pradžioje įsitraukė į neformalų Maskvos menininkų judėjimą. Ilgai nebuvo spausdinamas, Tarybų Sąjungoje nebuvo surengtos nei vienos jo darbų parodos. Išleido visą eilę knygų Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Nuo 1990 m. spausdinamas ir Rusijoje. 1993 m. Vokietijos Menų Akademijos A.S.Puškino premijos laureatas.
       2001 m. išleido knygą "Skaičiavimai ir nutarimai". Čia sau nebūdinga kalbos maniera (tarpine forma tarp poezijos ir prozos) kuria pesimistinį pasaulio vaizdą, kur žmogus išnyksta tarp daiktų ir pats tampa daiktu.


Dmitrij Aleksandrovič Prigov
Dalykėliai

Aš sugalvojau tris linksmus dalykėlius:
skaičiuoti iki dešimties
valgyti kotletą
ir miegoti kiek tik telpa

Aš sugalvojau penkis kankinančius dalykėlius:
skaičiuoti iki 2356891
brėžti nagu per tinkuotą sieną
galvoti apie pinigus
palydėti draugus į stotį
politikuoti su kaimynais

Aš sugalvojau keturis marinančius dalykėlius:
šerti katę raugintais kopūstais
švęsti gimtadienį
užsimerkus ieškoti daiktų
bandyti suprasti šlagerių tekstą

Aš sugalvojau tris pamokančius dalykėlius:
kiekvieną dieną plauti ausis
žiūrėti pro langą
susilaikyti ir nepirkti nuostabiai atrodančių daiktų

Aš sugalvojau du beprasmius dalykėlius:
prieš išeinant apžiūrėti savo rūbus
pasakyti sau "Ramiau! Ramiau!"

Aš sugalvojau šešis būtinus dalykėlius:
tikėti savimi
netikėti kiekvienu žodžiu
tikėtis, bet ne laukti, kad pažadas bus ištesėtas
stengtis netikėti laime
trūks plyš tikėti
mokytis atskirti tikėjimą nuo netikėjimo

Aš sugalvojau vieną visiškai niekam nereikalingą dalykėlį:
rūgščianuogimdys

Du kartus aš sugalvojau tris šiaipsau dalykėlius:
Pirmasis
palinkėti laimės
sugalvoti priežastis
kuo nors ką nors apkaltinti
Antrasis
raustis daiktuose
žiūrėti pro langą
vytis merginas

Aš sugalvojau tris kitiems privalomus dalykėlius:
prieiti prie manęs iš priekio
prieš kalbant su manim nuryti seiles
teikti man vilčių

Aš sugalvojau dešimt įvairiausių dalykėlių:
skaityti kiniškus hieroglifus nemokant jų kalbos
tris valandas virti bulves
į išklotą vata degtukų dėžutę įdėti naktinį slieką
žiūrėti pro rūbų spintos rakto skylutę
už galimybių ribų išdžiaustyti skalbinius
suteikti vardus išskrendantiems paukščiams
aplinkui namą išnaikinti visas dulkes
termodinamikos sąvokomis mąstyti apie amžiną save
valgyti košę su uogiene
tučtuojau pajusti palengvėjimą

Aš sugalvojau keturis dalykėlius Dievui:
visą laiką įdėmiai žiūrėti
susilaikyti paskutinę akimirką
neatskleisti savęs iki galo
žinoti, kad viskas normalu

Aš sugalvojau du dalykėlius mylimajai:
pirmasis visiems aiškus
apie antrąjį nesakysiu

Aš sugalvojau keturis visiems prieinamus dalykėlius:
visiems ir kiekvienam sakyti "Tu ką?"
išeinant pro duris iškišti galvą ir dairytis
stabtelti išvydus šunį
kramtyti nagus ir šniurkščioti

Aš sugalvojau tris, ak! kokius nelengvus dalykėlius:
mintyse padauginti 372 iš 581
nešioti batus su skirtingais kulnais
nuoširdžiai žiūrėti tiesiai į akis

Aš sugalvojau penkis dalykėlius, kaip linksmintis gyvūnams:
šokti per degantį lanką
pasukti galvą atgal
letenomis sukalti inkilą
aiškiai ištarti žodį "makaronai"
verkti ašarų upeliais

Aš sugalvojau patį paprasčiausią dalykėlį:
nieko nedaryti

Saviems aš sugalvojau dvidešimt vieną dalykėlį:
pirmasis
antrasis
trečiasis
ketvirtasis
vėl ketvirtasis
ir vėl ketvirtasis
penktasis
po to iškart aštuntasis
devintasis
dešimtasis su puse
dvyliktasis, pats įdomiausias
deja, tik pusė tryliktojo
keturioliktasis
penkioliktasis
penkioliktojo variacija
antrasis penkioliktojo variantas
trečiasis penkioliktojo variantas
aštuonioliktasis, devynioliktasis ir dvidešimtasis, visi kartu
po to ir dvidešimt pirmasis

Aš sugalvojau aštuonis įdomius dalykėlius mirusiems:
neišsišokti
visame kame įžvelgti gyvybę
neprisiminti to, kas buvo ir pražuvo
nerungtyniauti su sau lygiais
išmokti viską lyginti tiesmukai
mokėti neprotauti
neįžvelgti žavesio
vyti šalin visokius pašalinius krebždesius

Būdamas visiškai nusivylęs, aš nesugalvojau nei vieno dalykėlio sau

Aš sugalvojau tris dalykėlius savo mirusiam tėvui, kai jis dar buvo gyvas:
nepradėti manęs
gyventi laisvai
per sapnus kartais kalbėtis su negimusiu manim

Aš norėjau, bet nesugebėjau sugalvoti paprasčiausių dalykėlių
apie šio pasaulio kilmę
apie šviesos atskyrimą nuo tamsos
apie žvaigždžių ir planetų atsiradimą
apie žemės atskyrimą nuo vandens
apie atsiradimą viso to, kas gyva
ir, pagaliau, apie žmogaus sutvėrimą -
                                   kiek besistengiau, bet nesugebėjau

Aš sugalvojau tris dalykėlius, kaip viską užmiršti:
užmerkti vidinę akį
netrukdyti visiems judėti savižudiškais greičiais
niekam nesuteikti vardų

Ir, pagaliau, aš sugalvojau keturis paskutinius dalykėlius:
nieko nelaikyti stipriai įsitvėrus
iš karto žiūrėti trimis kryptimis
be perstojo kartoti: bus! bus! bus!
viską žinoti iš anksto

Vertė Darius Pocevičius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt