TEKSTAI.LT
<< Atgal

       Dmitrijus Prigovas yra vienas universaliausių dabartinių Rusijos menininkų - skulptorius, architektas, dizaineris, tapytojas, muzikantas, prozininkas, poetas, instaliacijų kūrėjas, performansų organizatorius. Septintojo dešimtmečio pradžioje įsitraukė į neformalų Maskvos menininkų judėjimą. Ilgai nebuvo spausdinamas, Tarybų Sąjungoje nebuvo surengtos nei vienos jo darbų parodos. Išleido visą eilę knygų Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Nuo 1990 m. spausdinamas ir Rusijoje. 1993 m. Vokietijos Menų Akademijos A.S.Puškino premijos laureatas.
       2001 m. išleido knygą "Skaičiavimai ir nutarimai". Čia sau nebūdinga kalbos maniera (tarpine forma tarp poezijos ir prozos) kuria pesimistinį pasaulio vaizdą, kur žmogus išnyksta tarp daiktų ir pats tampa daiktu.


Dmitrij Aleksandrovič Prigov
Tautologijos jėga

Kuo skiriasi išdidus žmogus nuo neišdidaus – išdidumu.
Kuo skiriasi protingas žmogus nuo neprotingo – protingumu.
Kuo skiriasi turtingas žmogus nuo neturtingo – turtingumu.
Kuo skiriasi vargšas žmogus nuo nevargšo – vargingumu.
Kuo skiriasi kvailas žmogus nuo nekvailo – kvailumu.
Kuo skiriasi silpnas žmogus nuo nesilpno – silpnumu.
Kuo skiriasi mokytas žmogus nuo nemokyto – mokytumu.
Kuo skiriasi nemokytas žmogus nuo mokyto – nemokytumu.
Kuo skiriasi plėšrus žvėris nuo neplėšraus – plėšrumu.
Kuo skiriasi neplėšrus žvėris nuo plėšraus – neplėšrumu.
Kuo skiriasi ne visai plėšrus žvėris nuo visiškai plėšraus -
                                                             nevisišku plėšrumu.
Kuo skiriasi visaėdis žvėris nuo nevisaėdžio – visaėdiškumu.
Kuo skiriasi juodas nuo nejuodo – juodumu.
Kuo skiriasi raudonas nuo neraudono – raudonumu.
Kuo skiriasi baltas nuo nebalto – baltumu.
Kuo skiriasi Viskas nuo nevisko – viskuo.
Kuo skiriasi Niekas nuo nenieko – niekuo nesiskiria.

Vertė Darius Pocevičius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt