TEKSTAI.LT
<< Atgal

       Dmitrijus Prigovas yra vienas universaliausių dabartinių Rusijos menininkų - skulptorius, architektas, dizaineris, tapytojas, muzikantas, prozininkas, poetas, instaliacijų kūrėjas, performansų organizatorius. Septintojo dešimtmečio pradžioje įsitraukė į neformalų Maskvos menininkų judėjimą. Ilgai nebuvo spausdinamas, Tarybų Sąjungoje nebuvo surengtos nei vienos jo darbų parodos. Išleido visą eilę knygų Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Nuo 1990 m. spausdinamas ir Rusijoje. 1993 m. Vokietijos Menų Akademijos A.S.Puškino premijos laureatas.
       2001 m. išleido knygą "Skaičiavimai ir nutarimai". Čia sau nebūdinga kalbos maniera (tarpine forma tarp poezijos ir prozos) kuria pesimistinį pasaulio vaizdą, kur žmogus išnyksta tarp daiktų ir pats tampa daiktu.


Dmitrij Aleksandrovič Prigov
Ką pagalvojau

Pagalvojau apie tris pasaulio atsiradimo priežastis:
1. mano valia
2. ne mano valia
3. dėl keisto atsitiktinumo

Pagalvojau apie keturis pagrindinius šio pasaulio dėsnius:
1. atskirtųjų vienybės dėsnis, o ką, negalima? – prašau
2. trapaus kits kito pažinimo dėsnis, o ką, negalima? – prašau
3. savęs paties išnykimo galimybės dėsnis, negalima? – prašau
4. dar neatrastas dėsnis, paaiškinantis viską

Man kilo penkios mintys, kaip šiame pasaulyje įmanoma nieko nesuprasti:
1. nesuprasti iš principo
2. nesuprasti, kad nesupranti
3. nesuprasti mirštant
4. nesuprasti, kai nebūtina suprasti
5. nesuprasti, vadinasi suprasti, o ką, nebūna? – pasitaiko

Pagalvojau apie du kelius šiame pasaulyje:
1. paties kelio kelią sau pačiam
2. kelią į niekur

Tris kartus pagalvojau apie šį pasaulį:
1. iš gailesčio, o ką, negalima? – prašau
2. istoriškai, o ką, protinga? – gudru
3. mąstydamas apie tuštumą bei tuštumas

Pagalvojau apie devynias šio pasaulio nesėkmes:
1. tiesiog nesėkmė
2. nepripažinta nesėkmė
3. kvailai sukurti dėsniai, o ką, ne? – taip
4. mokyklinis išsilavinimas
5. visuotinis mirimas, o ką, nebaisu? – siaubinga
6. visad egzistavę paslėpti pasauliai
7. nevykę pokštai: viskas kartojasi ir kartojasi
8. teiginys, kad viskas prasminga, kai iš anksto žinoma apie dirbtines jo atsiradimo sąlygas
9. visų šių nesėkmių nevykėliškumas

Pagalvojau apie tris gana mielas šio pasaulio puses:
1. apie tai, kad jis vis dėlto yra, o ką, ne taip? – taip!
2. apie tai, kad jis vis dėlto kažkas išgyvena, o ką, ne taip? – taip!
3. kad tam tikromis sąlygomis ir tam tikroje šviesoje jis vis dėlto nuostabiai gražus, o ką, ne taip? – taip!

Vertė Darius Pocevičius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt