TEKSTAI.LT
<< Atgal

       Dmitrijus Prigovas yra vienas universaliausių dabartinių Rusijos menininkų - skulptorius, architektas, dizaineris, tapytojas, muzikantas, prozininkas, poetas, instaliacijų kūrėjas, performansų organizatorius. Septintojo dešimtmečio pradžioje įsitraukė į neformalų Maskvos menininkų judėjimą. Ilgai nebuvo spausdinamas, Tarybų Sąjungoje nebuvo surengtos nei vienos jo darbų parodos. Išleido visą eilę knygų Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Nuo 1990 m. spausdinamas ir Rusijoje. 1993 m. Vokietijos Menų Akademijos A.S.Puškino premijos laureatas.
       2001 m. išleido knygą "Skaičiavimai ir nutarimai". Čia sau nebūdinga kalbos maniera (tarpine forma tarp poezijos ir prozos) kuria pesimistinį pasaulio vaizdą, kur žmogus išnyksta tarp daiktų ir pats tampa daiktu. Štai keli tekstai iš šios knygos.

 

       Dmitrij Aleksandrovič Prigov
       Tikri pasikeitimai

       Paėmus ir sustūmus du stalus, o ant jų pastačius kėdę, išeis sostas.
       Paėmus sostą, apvertus stalus ant šono, o kėdę pastačius už jų, išeis kulkosvaidžio lizdas.
       Paėmus kulkosvaidžio lizdą, pastačius vieną stalą ant kito, o kėdę išmetus, išeis pagoda.
       Paėmus pagodą, aukštyn kojomis apvertus vieną stalą ir nuleidus jį į vandenį, o kitą stalą išmetus, išeis plaustas.
       Paėmus plaustą, iškėlus stalą iš vandens, pastačius jį ant kojų, ant jo pastačius kitą stalą, o ant jų užkėlus knygų spintutę ir viršuje pritvirtinus lempą, išeis švyturys.
       Paėmus švyturį, išmetus du stalus ir knygų spintutę, paėmus spintą ir po ja pritaisius ratus, išeis šarvuotis.
       Paėmus šarvuotį, išmetus ratus, išėmus iš spintos dėžes ir sukrovus jas viena ant kitos, išeis kolumbariumas.
       Paėmus kolumbariumą, išmetus dėžes, paėmus kėdę ir apvertus ją ant atlošo, o už jos pastačius taburetę ir įjungus ventiliatorių, išeis lėktuvas.
       Paėmus lėktuvą, pastačius nuvirtusią kėdę, ant jos uždėjus kitą kėdę, po to trečią ir ketvirtą, iki pat lubų, išeis nusileidimas į šachtą.
       Paėmus nusileidimą į šachtą, su trenksmu nuvertus jį žemyn, kad liktų vien tik nuolaužos, išeis ispanų armada po Trafalgaro mūšio.
       Paėmus ispanų armadą, išmetus nuolaužas, pastačius likusią sveiką kėdę ir prie jos privedus elektros laidus, išeis elektros kėdė.
       Paėmus elektros kėdę, išmetus pačią kėdę, prie atskirų laidų pritaisius kondensatorius ir paleidus elektros srovę, išeis žaibas.
       Paėmus žaibą, paėmus žmogų ir juo prisilietus prie vieno iš laidų, išeis lavonas.
       Paėmus lavoną, viską išmetus, įnešus lovą ir joje paguldžius du skirtingų lyčių arba tos pačios lyties žmones, išeis meilė.
       Paėmus meilę, išmetus lovą, dviems padarams prie nugarų pritaisius sparnus, išeis angelai.
       Paėmus angelus, išmetus padarus ir išpešiojus iš sparnų plunksnas, išeis dvasia.
       Paėmus dvasią, viską išmetus ir nieko nepridėjus, tiesą sakant, nieko ir neišeis, bet ar bus tai Niekas, dar reikia pagalvoti.

Vertė Darius Pocevičius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt