Vytautas Vilimas Skripka. Ramu kaip prieš mirtį: eilėraščiai. - Vilnius : Diemedis, 2005.

      Tryliktoji autoriaus knyga. Tekstai trumpi, lakoniški, dažnai net stenografiški, lyg brūkštelėjimas, lyg kirtis.

      Minimalistinėmis raiškos priemonėmis pasakoma daug. Poetas, pasak A. Andriuškevičiaus, – „išmintingas, o paprastas; plačiažvilgsnis, o lokalus; daug pasakantis, o mažakalbis“.

      Kalba tikrai neįmantri, žodis itin taupomas. Asmeniniai likimo motyvai susipina su pasaulio ir kultūros kontekstais. O temos, kaip ir daugelio poetų, tik esminės: meilė, kūryba, mirtis.

      Gera knyga, kurią, tikiuosi, pastebės poezija besidomintys ir ją skaitantys.

      Literatūra ir menas
      2005 06 17