Accessibility Tools

 
 
(LINGVISTINĖ POEMA
*)

Tikros eilutės turi būti paženklintos įkvėpimu,
Pranokstančiu mūsų išmintį ir gabumus.

 

S.G.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Esu glozės sidabro vystyklų, lendančių pro lūpas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
vadinuosi pirštelis pagal daugelį titulų.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesu gyvenime kvailesnio dalyko padaręs kaip kūdikiai botuose. Fripp.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lėtai iššliaužiu iš knygų globos ir pereinu prie krakmolo.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejau tik sukuriu patyręs, kad senu šaukštu tik nešu?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vartausi tam kūno ir kultūros centre kaip kaukėtas teroristas, laikantis rankose šautuvą..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Man gerai kai žiūriu į bet kokios kylančios jūros skvernas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
noriu, kad sirptų, kad smirdėtų žemė.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Užsiauginti horojų bandžiau kaip laiko pelė.
------------------------------------------------------------------------------------------------
užrašiau 12 dieviškų minčių ir atidaviau jas 12 raitelių – lai išnešioja po visą pasaulį.
Bet užpulti jie buvo dykumos plėšikų ir teko atsiginti rimbais į kirti šaukiant taip:
Išmėtykim juos (žodžius) į akį.
------------------------------------------------------------------------------------------------
miksūra.
------------------------------------------------------------------------------------------------
mačiau raudonarmiečius, važiuojančius šarvuotais dviračiais su iškeltais kardais.
Kas ras pasus paspruks ir nusipirks dviratį.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Iššokau iš medžio, nes luitas norvegų. Buvo rausva, rausva ir rausva...
------------------------------------------------------------------------------------------------
durnių laivas iš šiukšlyno. Ant naujo dokumento rakas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
žiūriu – iš naktinio klubo guolę pakėliau...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Išėjau į Europą tokiais trapiais geležiniais sandalais.
------------------------------------------------------------------------------------------------
kritau palapinyje ir suplusnavau…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Su troleibusu noriu nuvažiuoti į sezono vokiečių kalbos mokytojus.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ištroškusiems savojo galo patarčiau pakloti nu(si)rašyto troleibuso bilietą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nori tau dabar pridėsiu bulvinės bulvės pušį ir pieštuką?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gražių žmonių negerbiu – juos traukiu po vieną.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprogstu absoliučiai kaip nakty sprogstu...
------------------------------------------------------------------------------------------------
esu įsitaisęs ypatingų paukščių duomenis ant uodegos lizdų.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Atiduočiau savo obuolį sukauptą pagal sveiką šio gyvenimo prostatą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtilus vaizdas, kurį nešioju, kartais prilygsta karui.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Šiose pokalbiuose, berods, pasigendu darbo individualumo programos.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Visada buvau pilnas vaivorykštės.
------------------------------------------------------------------------------------------------
jaučiu, kad mirsiu ant tavęs ir man vienodai rodo.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tada važiuoju su tavim, Tu važiuoji su manimi. Jobtvarškė!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Su snautoriumi pisau ne be problemų.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Per strazdą barzdėčiau turėtų būti bedugnė bestryta…
------------------------------------------------------------------------------------------------
vienintelis pogrupis buvau pasitraukęs iš rinkimo akių.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Turėjau rajone Filipinų eilėraštinę...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastebėjau, senute, kad jau milt pradėjau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Apie ką kalbu apsirijęs tipiškais vaisiais?
------------------------------------------------------------------------------------------------
mačiau (žmones ) su veidais ir akių nurakintus veidus…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Auginu bajorą svirnelėj belapei…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kadangi gimiau irgi vaiku tai į mane žiūrėjo kaip į kampučius.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dūsta Lietuva šalių šaligatvių gatvės kampuose,
su tavim norėčiau pasikalbėti – Sopotai...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dėl ramios akimirkos dabar darau blogai rytoj.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kažkokios devalvacijos pradėjo anonizmą.
( nežinau, ar šioje vietoje verta herojų versti masturbuotis.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Visos mano mylimosios lengvai patirdavo orgazmą.
Bet paskui , kaip ir jos, patenkindavau save ranka.
(Glenn Gould.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
šoku kaip drugelis dangaus menkas lopinėlis.
------------------------------------------------------------------------------------------------
noriu pastebėti, kad lietuvių tautos vaizdas niekuo nesiskiria nuo aliejaus.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Prašau pasakyti (tovarišč) nuoširdžiai, ar esu išrėdytos mišios?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Įsiklausyk – stebeilyk į mišias, įsiklausyk kaip tave myliu AŠ…
------------------------------------------------------------------------------------------------
niekada nekeiksiu moters darančios klaidas.
Ji kaip utela ant penio – tokia beviltiškai miela.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Siuvėju į ją žiurėjau su visu normalingumu, nežiūrint kitų, kurie, berods, galėjo būti kretinai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
sausumos gilumoje esu pasistatęs įsistatęs sau namą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kada aušrinėj neįžiūriu silueto dangaus.
------------------------------------------------------------------------------------------------
pati iš ryto turiu kirptis siūlais.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaučiuosi parašytas iš neturėjimo ką parašyti.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Visur ir visada reikia rašyti dramą.
O gal nenoriu, nes joje bus daug personažų?
Viskas aišku.
miegu ir su tavim kalbu.
BALSAS. Kodėl tu miegi čiudnai?
– Ei, draugeli, tavęs nėra.
Atsakė tas iš miego.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pakilęs iš miego truputį buvau įmigęs…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Niekas negrįžtamai nesikeičia, o visą gyvenimą buvau gyvenime.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ir atsimerksiu ir vėl būsiu .
------------------------------------------------------------------------------------------------


MANĘS
------------------------------------------------------------------------------------------------
Perkit MANĘS pinigai arba nupirksi mane šunį.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Žvaigždėmis kaip velnio kūnai – dina-mitas, netrukus tapo suvokimu, strategine auka,bet tada MANĘS angelas neklausė kada, nekalbėsim užmuštąją.
Nesusistabdęs nedegsi...
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANĘS tu niekaip negausi kitą kartą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Girtas vaikas MANĘS klausia, kaip nueiti iki vienkartinės Australijos(regos)parduotuvės?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ištrauk iš MANĘS fontaniškai pūliuojančią fanatišką mokytoją.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tokios geros dovanos kaip tu iš MANĘS gyvenime gali gauti tik kutas.
Ha, ha, ha…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarp MANĘS nėra nei žodžio nei žodžio…
------------------------------------------------------------------------------------------------


MAN
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN vodka drėgnas girtuoklis sielos.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN blogai juk ore užlaikai drėgmę.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN bus
gera(s) lietus namų darbuose.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Persunktos stygos sukelia MAN lapkritį..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaip minėjau, baigęs konservatoriją bandžiau numirti.
MAN akompanavo (taip pat) ką tik baigęs „fortepijoną“ Kęstutis Sauksė.
(Viktoras Gerulaitis.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN paaiškink kas tai yra devintoji banga?
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN netrukdo tas daiktas ne-kumas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Platus su angelo riksmu:
– Gerai, kad MAN rašei eilėraščius – jaučiu kaip miršta mano meilė…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Platus angelas su angelo sparnais.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Atskirk tu MAN nuo paukščio 5 plunksnas ir žiedą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN faktai labai patinka tik ne apie metą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN buvo padaryta viena O limpinė f(r)azė..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Koks MAN skirtumas Audra gimdo – jūrų kumelės gimdesys.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN tirtės nuo savybės plaukai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ką jis dabar MAN reiškia pašiauštas pasakyti negaliu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ir MAN ir tau ateinu galu neįstengsi turguje apsieit be jų.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN reikia tavęs, o ne šito pasaulio – Tu dar neatidaryta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aš jaučiu, kad aš mirsiu ant tavęs ir MAN vienodai rodo.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN atrodo, kad ne plaukai stovi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano eilėraščiai yra MAN ir apie mane.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ji įsižiojo, iškišo didelį liežuvį ir palinkėjo MAN daug keiksmažodžių.
Po to jos burnoje sumirgėjo atvaizdai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN kaip kokos nuo baltakio dūka Mocarto operos pagrindinis tapimo variantas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaiposi muzika, o MAN tiesiog svaigsta galva.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN reikia ramybės bokšto!.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tėvas ir Stanislovas įkalė MAN, kad neturtas yra šventa teisybė.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN nuo kapo pusė nedarbusė.
(Apie greitą važinėjimą su mašina).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gal tau laiko supilt aš sakau, kad MAN vyno nereikia.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN gerai kai aš žiūriu į bet kokias kylančios jūros skvernas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kas valgo ir neuždengia stalo paprastai MAN nepatinka.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Niekas MAN dzin tada ir nesako…
------------------------------------------------------------------------------------------------
MAN raktelio nereikia aš pasikarsiu, kada buto rakto nerandu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Įvairiausiame pragare Zen daryti MAN padės dvasia!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerai, kad prasižiopsojau!
Padės MAN prasižiopsoti visas žodis – karbonadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Duok pažiūrėti MAN į ausį,
Duok pažiūrėti MAN į akį.
Duok pažiūrėti MAN į subinę.
Tu juk žinai, kad aš apakęs…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lemtie, surask MAN superstarą!
------------------------------------------------------------------------------------------------


MANE
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE stebina be reikalo be jokios priežasties deganti lem-putė.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aš vesiu greičiausiai tą, kuris MANE ves.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE įsimyli moterys kaip vyrai įsimyli moteris.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kadangi aš gimiau irgi vaiku, tai į MANE žiūrėjo kaip į kampučius.
------------------------------------------------------------------------------------------------
– Kodėl jūs baudžiat MANE?
– Už negalėjimą atidaryti nekaltos moters.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Užkaskit MANE visų – visų girtų plytelėmis.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE sužadino lotyniškas žodis – empo!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano eilėraščiai yra man ir apie MANE.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Perkit manęs pinigai arba nupirksi MANE šunį.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasiūlymas MANE neapmiša – repė MANE pišta…
------------------------------------------------------------------------------------------------
...ir jisai MANE sumaišo su Odisėju nepažįstamoje vašoje.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kada MANE suėmimas buvo paguldyti į ligoninę.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Įdarbink MANE į darbo diskoteka(s).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprašysi MANE kaip 100 pėdus.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE dar domino kas čia toks, kas čia velnias.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ateik pas MANE džiaugsme sėdėtas!
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE kviečia dėžė dresiruota, 4 dėžė Maskvoje.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pabučiuok MANE ir šalia tavęs atsiras eilėraštis.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANE nešioja išlikę Trojos žemėlapiai…
------------------------------------------------------------------------------------------------


MANIM
------------------------------------------------------------------------------------------------
Senasis velniše, kuris pats esi ligonis, susijunk su MANIM.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tada aš važiuoju su tavim, tu važiuoji su MANIM…
Jobtvarškė!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Noriu, kad eitų kartu su MANIM į penį…
------------------------------------------------------------------------------------------------


MANYJE
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tokio žodžio savo kūryboje neradau! Aut. pastaba.).
------------------------------------------------------------------------------------------------


MANO
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO gyvenimo ir blogio spalvos…
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO silpnumas yra senmergimas ir visose kitose vietose, kuriose gyvenu.
-------------------------------------------------------------------------------
Moterys – MANO internacionalai!
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO protėviai džiaugiasi kepurėm.
( apie nuplikimą).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyras. Tu sumalei MANO akomuliatoriaus mazgą.
Moteris. Tai todėl, kad mūsų politikoje yra apie ką pašnekėti.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO kilmė sudurnins gėrį su riešutais.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO reikalas nepadarys, neatidarys į trachnę pagalvojęs.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Iš savarankiškos MANO sielos pareigos skaitau filosofiją.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO eilėraščiai yra man ir apie mane.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kažkoks kirminas graužia MANO sielą.
Jam viskas leista!
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO dėdės deiva meilės vadeiva.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vakar vakare MANO laikrodis persivalgė.
Faktą konstatavęs supratau, kad jis skuba.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vis dažniau MANO širdumas varo į skaudą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamsi naktis bučiavo MANO krepšely tave.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jau MANO aistra užplūdo kitus.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jie bijojo, kad sandalų fabriko kišenėse bus girdėti MANO kreidė.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesužymėtas MANO balsas norėjo garsą tarti kuo žymiau, meiliau (greičiau).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Turi MANO košę istorinis objektas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jau iškopė iš indų ir telšių MANO siela.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Šis nuostabiausią(s) MANO širdies verslą uždegantis pyragas yra čia todėl.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Iš nevilties visai palūžęs MANO lūžęs paltas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mamyte, norėtum užimti įdomiausią vietą MANO geriausių žodžių pažodžiui?
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO knygą verčia į vokiečių kalbą,– pisdomo kabake sušuko Geda.
– Ganitba na ksiąžki! Atsakė jam kažkokia dvasia.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Visos MANO mylimosios lengvai patirdavo orgazmą, bet paskui aš, kaip ir jos, patenkindavau save ranka.
(Glenn Gould.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gal kartais ir p(r)asidarė MANO nuo smegenų praplyšusios akys?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čigonas MANO vaikas. Raustu – nuo kažko pastojau…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutrauk nuo MANO kaklo ožka raugintą laiką!
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO sė poka sočlė paikoch.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacanas man sakė, kad MANO padaras iš padarų atverkė į Europą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Graudžiai myli graudžiai loja MANO mielas šimtakojis.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO vieta ne karpio. Autentišką Jėzų kenčiu Sau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
O MANO brolis baltas žiemos pelarGedas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gal čia ir MANO Sruogos kokie gabaliukai?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunda ir dunda propagandos vizitas pro MANO galvą.
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO senatvė kaip gyva neužmirs…
------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO žodžiai kvepia pizdom!
------------------------------------------------------------------------------------------------


AŠ!
------------------------------------------------------------------------------------------------
apžiosiu negro sultinį ir sultis! (Pradedu dainuoti bliuzą).
------------------------------------------------------------------------------------------------
norėčiau atidaryti Vokietijai analinę angą, kuri eitų į laisvės pilietį.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Esu, neskaičiau, neatsimenu, bet prenumeruoju!
------------------------------------------------------------------------------------------------
nenusimaudyčiau į vandenį nuo grožio!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Esu aktantas! – Tai prauskis į sveikatą!
------------------------------------------------------------------------------------------------
noriu pasijust kuo aukščiau į mirtį mosuodamas tave.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Daug uodų sudžiovintų matau uodo apšviesto šešėlio lėktuve!
------------------------------------------------------------------------------------------------
galiu būt toks linksmas Kaip papai du!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Esu ramus kaip įgėlusi bitė!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalbu su Amerikos liaudies generolo Morrisono žvilgsniu!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaip sakau AŠ, Džimai, ateik į pianiną!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kodėl tavęs nemėgojau iki šiol?!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tada važiuoju su tavim, tu važiuoji su manim.
Jobtvarškė !
------------------------------------------------------------------------------------------------
už tokias merginas, kurias galima raliuoti!
------------------------------------------------------------------------------------------------
vesiu greičiausiai tą, kuris mane ves!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Senovės graikai buvo bemaž išprotėję.
vis(a) tai raminu!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pajutau vienatvės neurotrūkį!
------------------------------------------------------------------------------------------------
pumpuosiu dešrą dvokiančią.
– Eik šikt!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dabar jau viską jojau – debesų jojau!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čia švytėtum tu verlibru gyvenčiau savo gyvenimą!
------------------------------------------------------------------------------------------------
tau pasirašysiu, tau iš snukio atnešiu nuotrauką. Pažinsi!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bet juk eik giliau ir pavirsiu drugeliu! Kirminas iššaukia vasarą…
(orgazmo apologija)
------------------------------------------------------------------------------------------------
tau nugalvosiu galvą.( negras boksininkas).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Man raktelio nereikia. pasikarsiu, kada buto rakto nerandu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Laimingas žmogus! – Kauklytė nelaiminga…
( atsakė dvasios ).
------------------------------------------------------------------------------------------------
esu valstietis, kurio pasekoje Šnapsas išvarė alkoholį!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeigu driokstelsiu ( kamuolaiką) visi šie sapnai pasiliks žodžiais.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyšnių gale mačiau supyriškų agurkų.
------------------------------------------------------------------------------------------------
gerumas esu Mozė. Mūsų baimes – nes baimes supančiojau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
turiu, badas – ant grindų raspadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Basiau,– šaukiau per Lietuvą knygutę.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vakar vakare žiūrėjau „Kasablanką“, o nakčia užrašiau:
„Žudant žmones Lisabona nedega!“.
------------------------------------------------------------------------------------------------
pamiršau užmirštą saulę – lietuviškų audio kokteilių šokėją.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubuffet susigundė mergaitėm, o išsimiegojau ir vėl…
------------------------------------------------------------------------------------------------
žinau, kad jeigu greitai keisi istoriją, tai pas mus istorija akomuliatoriaus ubagas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
paverčiau vandenyną į lygų nulį, tai liečia ir beasmenes turtingųjų savybes.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vieną pavasarį, kai meną sukelia juodi graveriai būsiu tavo.(Nika.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryte pusiau pabudus kambaryje traškesiai ir susimąstymas:
– Gal čia yra kokios nors būtybės, kurių nematau?
– Jas galima pamatyti, tik turėk veidrodį ir dangų žmonių…
(Loreta. M)
------------------------------------------------------------------------------------------------
esu yra žodis įrodomas, kad nieko nėra!
------------------------------------------------------------------------------------------------


_________________

* Iškirpkite eilutes ir sudėliokite savo nuožiūra.