• Štai pakeliu ranką, štai raukšlės pribėga šešėlių.
      Štai žydinčią šaką nulaužiu alyvų.
      Visatos kvepėjimas tąją sekundę apmiršta.
    • Svarsčiau, svarsčiau, kuo atsilyginti Li Po
      už tas gėles gražiai raudonas iš kalnų Rytinių, ir
      pasiūliau mėlyną alyvų kekę; jis sutiko.
    • Kažin kelintaisiais alyvų žydėjimo metais,
      kažin kiek nutolęs nuo kosmoso pakraščio, per
      dvi arba tris pramanytojo laiko sekundes
      nulaužiu štai žydinčią šaką alyvų.
    • Prabėgo pulkelis kurapkų. Jos rudos.
      Jos niekur labai neskubėjo. Aš irgi
      labai neskubėjau, aš į jas net visai
      nežiūrėjau, o stebėjau tuo tarpu
      baltą kaip pienas medžioklinį sakalą iš
      gerai sustyguotų (plieninių?) senovinio,
      tarkim, arabų (arba kinų) poeto eilučių.
    • Girdėjau, kaip ūkčiojo fleita, bet niekaip suprast negalėjau,
      kas klausosi jos: ar tai aš, ar ne aš; nes nebuvo
      ko įsitvert, kad esąs pasijustumei; kad pasijustum
      esąs tas ir tas; kad patirtumei savo buvimą... Aplinkui
      plytėjo, mainydama jokį (nors vietom sušvytintį kartais)
      pavidalą savąjį, jokia tikrovė...
    • Tas paukštis lasiojo ant tako kankorėžių sėklas.
      Jo gurklio plunksnikės gražiai paraudonino dailų vaizdelį.
      Žinojau, kad nieko nėra, kad čia tiktai sąmonė žaidžia
      pati su savim, apsimetus plunksnikėm ir žvilgsniu; bet argi
      iš puikiojo šito žaidimo aš pirmas pabėgti galėjau?
    • Sušlamėjo lapuočiai; tai, žinoma, buvo nulemta
      vakarinės šviesos; o jinai, savo ruožtu, pakluso
      žemės bėgsmui tolyn orbita... Tuštuma nesiliovė: vis audė...
    • Aš šoviau, šoviau, šoviau, ir tos antys,
      aišku, kad krito, krito... Jų plunksnelės raibos
      gražiai nuo skaistraudonio kraujo dažės... Šitaip
      manoji karma apkabino jųjų karmą...
    • Miražai, taškuoti kaip dievo karvytės, iš kosmoso kosmosan
      driekės; bet mudu prie jų prisiartinti vengėm; stovėjom
      toj vietoj, kur baigėsi mūsų drąsumas; žiūrėjom
      apstulbę, kaip zylės kapnojo jų pakraščius; ir, o dangau...
    • Ieškojom, ieškojome kelio: ir fleita, ir aš; nors abudu
      nenutuokėm, kaip jį surasti; bet čiuopėme pirštų galiukais
      abudu: tai fleita, tai aš, tai abudu; taip muzika darės,
      taip kilome iš tuštumos ir vėl nirom į jąją abudu...
    • Drugys atsitrenkė man į krūtinę; betgi
      nusvirduliavo kažin kur toliau srautais rugpjūčio oro;
      sakytum, jam dabar begal rūpėjo susirast Busoną ir sava
      drugių kalba pranešti apie keistą balkšvą
      truputį prakaituotą kliūtį jo kely į niekur...

    • Vabzdys padvejojo sekundę, gal dvi, ir pakilęs nuskrido
      į rytus prieš saulę; ir tiekos aš jį temačiau; nežinau, kas
      jį užnešė čia; bet galėčiau nedrąsiai spėlioti,
      kad šitasai mano gyvenimas jam pasirodė
      dar nepakankamai margas; todėl jis paliko
      nedidelę pilkšvą dėmelę jame; ir pradingo ant amžių.
    • Lyg yriaus valtele maža per vandenis didžius, kurie
      užlinkę buvo ties akiračiu, tačiau kažkaip vis viena tęsės
      tolyn į begalybę... Jie manim nei džiaugėsi, nei stengėsi atstumti,
      aš jiems, sakytum, nebuvau... Tačiau drugys! Plasnojo priekyje
      ir laukdavo manęs, neglausdamas margų sparnų, kai atsilikdavau...
      Keliavome lyg į svečius pas Laozi, o gal iš jojo grįžom...
    • Šviesa tai artėjo, tai tolo, tai aiškiai sustodavo vietoj;
      iš kur ar į kur ji keliavo, paaiškint man nieks negalėjo;
      taip pat negalėjo – ar jautė ji mano buvimą, ar šiaip jau,
      manydama esanti be pašalinių, sau spindulius laidė...
      O aš apie jąją, tuo tarpu, buvau tiek ir tiek prisvajojęs...
    • Jis šūktelėjo, ir nukrito lapas; jis šūktelėjo, ir nukrito kitas:
      sušukęs šimtatūkstantąjį kartą, jis rudenį prisišaukė į girią;
      bet nežinojo, ką su juo daryti: kaip kad anksčiau jau buvo nežinojęs,
      ką veikt su vasara, kurios, tiesa, jisai tarytumei nebuvo šaukęs...
    • Įtaką savąją didino šiaurė; prieš jąją mėgino
      vien tik šermukšniai laikytis; Cvetajevos eilės
      skubinos jiems į pagalbą: рябина, рябина... Bet veikiai
      lapkritis baigės; ką gruodis darys, nieks atspėt negalėjo.
    • Debesys čiuožė dangum: tuo neturėjom stebėtis:
      buvo juk spalio pradžia: mūsuose – priešžiemio metas:
      nieko pakeisti dabar nebegalėjom nė vienas...
    • Sakai, matys iš Paukščių Tako? Nemanau, kad įžiūrėtų,
      jog silpstančios surfinijos šešėlis – šviesiai pilkas...      ŠA, 2007 11 17