Liudvikas Jakimavičius skaitymuose „Ant laktos“. Benedikto Januševičiaus nuotrauka
Liudvikas Jakimavičius skaitymuose „Ant laktos“. Benedikto Januševičiaus nuotrauka
       Gegužės 19 d. Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme vyko „Poezijos pavasario“ skaitymai „Ant laktos“, kuriuose dalyvavo buvę ir esami VU filologijos fakulteto literatai. Prisiminimais apie studijų metus dalosi ar eilėraščius skaitė K. Urba, V. Daujotytė, A. A. Jonynas, R. Stankevičius, L. Jakimavičius, B. Januševičius, V. Gasiliūnas, A. Jakučiūnas, M. Burokas, G. Kazlauskaitė, R. Tamošaitis, V. Stankus, R. Brundzaitė ir kiti.

       Liudvikas Jakimavičius skaito eilėraščius iš savo pirmojo rinkinio „Kitoj miško pusėj“ (Vaga, 1989):
       Žiemos žodžiai
       2011-05-20