Mikalojus Vilutis. SRIUBA. – Vilnius: Tyto alba, 2014. – 128 p.

 

Dviejų knygų autorius Mikalojus Vilutis labiau žinomas kaip dailininkas, yra apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija (2004). „Sriuba“ – antrasis šio menininko esė rinkinys (pirmasis – 2009 m. pasirodęs „Tortas“). Jis pateko į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 2014 metų kūrybiškiausių knygų dvyliktuką, tačiau nesulaukė tokio dėmesio, recenzijų gausos, kaip daugelis kitų dvyliktuko knygų. Iš tiesų, M. Vilutis – gana savitas autorius šių dienų prozos kontekste, turbūt ne visada aišku, kaip jį reikėtų skaityti ir kaip apie jį kalbėti. „Sriuba“ panaši į „Tortą“ (komiškai panašios ir pavadinimų sąsajos), tokie patys „juokingi rašinėliai, bet juose yra ir filosofijos“: taip dvi veikėjos – Grita ir Roberta neva reagavusios į debiutinę knygą.
„Sriuba“ parašyta kaip sąmonės srautas, joje pasakotojas „vidiniais dialogais“ kalbasi su savimi, su kitais ar net su Dievu, svarsto apie antgamtiškumą, išrašo ryškias savo gyvenimo patirtis, atveria dabarties situacijas. Kūrybinga, originali knyga neturi aiškios struktūros, įvairūs motyvai bei temos maišomi kaip sriuba (pavadinimas tikrai tinkamas), nuolatos grįžtama prie tų pačių klausimų, neduodančių pasakotojui ramybės, nes svarstymai apie juos dažnai niekur nenuveda, arba yra išsprendžiami gana paradoksaliai, todėl pasėja dar daugiau klausimų.
Pavyzdžiui, tikėjimas: veikėjas pasakoja Dievą tikėjęs vaikystėje, nes taip liepusi močiutė. Tačiau mokykloje jam išaiškino, kad Dievo nėra, ir veikėjas tuo taip pat patikėjęs. Bet, vėliau savęs klausia šis ieškotojas, – jeigu Dievas tesąs jo iliuzija, kuri jį baudžia ar apdovanoja, – jis juk vis tiek yra. Galiausiai ši iliuzija, šis veikėjo Dievas atrandamas viduje, todėl su juo galima ir pasišnekučiuoti. Tokie ir panašūs minčių ingredientai vis maišomi veikėjo puodynėje, kuri yra galvos metafora. Autoriui pavyko sukurti gana organišką gastronominę visumą...
Pasakotojo filosofavimai dažnai kyla iš gana nerimtų gyvenimo situacijų, prisiminimų apie pažįstamus, vaikystę, aplinkos stebėjimų:

 

Kai buvau dvylikos metų, man nedavė kriaušės. Gyvenau šeimoj, kur buvo daug vaikų. Visiems nupirko po kriaušę, o kai reikėjo vaikams jas padalyti, pasirodė, kad vienos trūksta. Ir kriaušės nedavė man. Aš niekuomet nebuvau liguistai sąžiningas, artimieji tai žinojo ir todėl nutarė, kad aš kriaušę paėmiau, kai niekas nematė, ir pasislėpęs suvalgiau. Jie klydo. <...> Trenkiau durimis, raudodamas išbėgau į kiemą ir papasakojau šią skausmingą istoriją draugams. Jie pasijuokė iš manęs. <...> Man ne kriaušės reikėjo, o teisingumo. Draugai manęs nesuprato. Užtat aš supratau, kad gyvenimas yra žiaurus ir neteisingas ir kad pasaulyje, kuris vadinasi ašarų pakalnė, aš esu vienas. Kiekvieną kartą prisiminęs šią istoriją apsipilu ašaromis.

(p. 73)

 

Pasakotojas yra nuoširdus – prisipažįsta nesitikintis, kad rašydamas rasiąs atsakymus į jam ramybės neduodančius klausimus, jis nuolat pabrėžia, kad mąsto iš nežinojimo. Dievas žino viską, tad protas jam nereikalingas, – protas duotas tam, kad mąstytum. Neretai knygoje pakylama iki apibendrinimų, platesnių samprotavimų, kaip kad iš nutikimo su kriauše padaryta tragiška išvada apie visą pasaulį. Tokios mintys išsakomos šiek tiek patetiškai, skaitytojui jos kelia šypseną, bet po kelių puslapių tie veikėjo išmąstyti apibendrinimai tarsi vėl liaujasi galioję.
Turbūt didžiausia knygos vertinimo rizika – priimti ją pernelyg rimtai. Nebandant nepaisyti veikėjui iškylančių klausimų svarbos, būtina atkreipti dėmesį, kaip žaismingai, naiviai jie yra svarstomi. Pasakotojas savo problemas svarsto tiesiog kaip vaikas – Karlas Jaspersas yra rašęs, kad pirmapradiškai, savarankiškai filosofuoja vaikai, nes jie dar neatbukę, nesugadinti konvencijų, nuomonių, slepiamų dalykų ir banalybių, juos viskas domina nuoširdžiai – tai vaikų pranašumas. Tai primena kad ir toks „Sriubos“ veikėjo pasvarstymas apie galimybes ir tikimybes:

 

Visagalis ir visažinis Dievas tarė:
– Rytoj lis.
Ir visagalis Dievas negali padaryti taip, kad rytoj šviestų saulė, nes tai reikštų, kad visažinis Dievas klydo, sakydamas, jog rytoj lis. Visagalis negali. Visažinis klysta. Jeigu Dievas žinotų ateitį, negalėtų jos keisti. Ir ateitis būtų kaip praeitis. Ne žmogaus valioje. Ir ne Dievo valioje. O gal Dievas gali keisti praeitį? Priežastį? Kartu ir pasekmę? Galbūt Dievas gali lemti ateitį, ir žmogaus gyvenimą, bet nenori, nes neįdomu Jam būtų. Gal Jam įdomiau paristi akmenį nuo kalno ir žiūrėti, kur jis nuriedės.
Deistai taip mano.

(p. 10)

 

Nors tai filosofų nagrinėta rimta problema, naivus pasakojimo tonas itin primena vaikų keliamus klausimus apie Dievo visagalybės paradoksą. Skaitytojas gali imti erzintis – kokiomis čia kategorijomis remiantis svarstoma apie Dievą? Tačiau M. Vilučio žmogų viskas domina iš pat pradžių, jis tarsi pirmą kartą susiduria su tokiais klausimais ir didžiai nustemba prie jų priėjęs.
Vis dėlto pasakotojas nėra vaikas, ir skaitytojui gali kilti abejonė – ar kalbėtojas tik maivosi ir visa ši jo filosofija tėra naivi poza, ar jis čia samprotauja visiškai rimtai? Turbūt ne, tad per griežtas Ramūno Čičelio vertinimas: Vilutis – grafomanas, o knyga įdomi jam pačiam ir jo, kaip dailininko, gerbėjams, kuriems įdomiau, kad rašo Vilutis, negu ką ir kaip („Kai knygas rašo visi“, prieiga per internetą: http://iq.lt/kultura/kai–knygas–raso–visi). Tokia mintis, tiesą pasakius, nėra visiškai nepagrįsta, M. Vilučio žmogaus filosofavimai rimtesnius skaitytojus gali gana smarkiai trikdyti.
„Sriuba“ yra tiesiog gana neįprasta knyga – M. Vilutį sudėtinga su kuo nors lyginti. Nebent, anot Jurgos Tumasonytės, tekstai „kažkuo truputį primena vėlyvąją Juozo Erlicko kūrybą“ („Dvi knygos“, prieiga per internetą: http://www.satenai.lt/2014/10/14/dvi–knygos–3/). Tas „kažkas“ – panašiai naivus, netikėtas, paradoksų kupinas abiejų rašytojų filosofavimas. Tačiau J. Erlickas sukuria ištisą pasaulį personažų, anekdotiškų siužetų, kurie išsiplėtoję priveda prie netikėtų, lyg ir pamatinių įžvalgų, o M. Vilutis taip toli neina.
Visa knygos sriuba verda vieno veikėjo galvoje, tai tarsi apriboja tematiką, tačiau ir vienos sąmonės galvojimai toli gražu nėra nuoseklūs, tad įvairovė lieka. Minimalistiniai siužetai patraukia – labiau dėl originalaus pasakotojo žvilgsnio į juos, ne dėl pačių situacijų originalumo. Pavyzdžiui, toks anekdotas: „Jaučiausi nejaukiai – atsivedžiau draugą, kuris trukdo žmonėms dirbti. Paskui pagalvojau, kad kartu su Giedriumi Jonaičiu į kambarį įsiveržė laisvė. Skrajodamas nuo vieno stalo prie kito Giedrius skleidė gaivų degtinės ir laisvės dvelksmą. Sėdintiems už stalų žmonėms priminė, kad virš lubų yra dangus“ (p. 79). Šis ar kiti panašūs pasakojimai nebūtinai stipresni už grynesnius teorinius svarstymus, tačiau jie atveria platesnes pasakotojo kūrybiškumo galimybes.
J. Tumasonytė taip pat užsimena, kad autorius aiškina save, „pirštu baksnoja į savo egocentriškumą“. Juokinga tai, kad M. Vilutis prieš bet kokią kritiką turi stiprų kozirį: autorių sunku apkaltinti kuo nors tokiu, ko jis pats nebūtų apgalvojęs ir sau pačiam neprikišęs. Knyga tiesiog pati save kritiškai reflektuoja, kad ir tokiu paprastu būdu: „Ką nori visu tuo pasakyti? / Nieko“ (p. 22).
Šis svarstymas apie sakymo prasmę tęsiamas taip: „Tikslas – pats sakymas. Tokia mano nežinojimo knyga. Murkdausi savo galvojimuose, klampoju po pelkę, ieškodamas kelio, kurio nėra, basas, ištinusiomis ir kraujuotomis kojomis, sukandęs dantis iš laimės“ (p. 22).
Galima pacituoti ir daugiau: „Postringavimai. Popfilosofija. Protingauju ir pats savo protingavimais netikiu. Jeigu man pasakytų, kad tiesos, kurias rašau, yra tiesos – nuoširdžiai nustebčiau. Netiesą kalbu, bet nemeluoju, nes kalbu tai, ką galvoju. Tokie mano rašiniai. Nežinau tiesų. Noriu, tik kad mano tiesos atrodytų kaip tiesos“ (p. 11) ir t. t. Taigi rašytojas-pasakotojas atvirai tvirtina, kad ši jo knyga – visai nerimta, jokios tiesos ir tikros išminties čia nerasime.
Taigi, ką tuomet knygoje randame? Kaip jau minėta, postringavimus, filosofavimą, pasakotojo džiaugimąsi išradingumu, bandymus įtikinti skaitytojus tokia tiesa, kuria šis netiki, o daugiau lyg ir nieko. Galbūt pasakotojo poziciją atspindi ši citata: „Noriu, kad manimi žavėtųsi. Trokštu liaupsių ir plojimų. Kai mane liaupsina, jaučiuosi itin kvailai ir todėl man būna labai gera“ (p. 31). Taigi gal jis iš tikrųjų tenori pasirodyti, sulaukti dėmesio, liaupsių, susižavėjimo? Tai pripažinus galėtume nusišypsoti ir tokią knygą pasmerkti dėl pretenzingumo. Tačiau sudėtinga pasmerkti egocentriką, kuris į savo egocentrizmą pats baksnoja pirštu ir dar juokiasi.
Turbūt didžiausias nesusišnekėjimas su tekstu ir įvyksta, kai pusė jo tarsi „neperskaitoma“, tačiau dėl teminiame lygmenyje keliamų egzistencinių problemų, Dievo būties klausimų ir pan. knyga gali būti skaitoma gana įvairiais aspektais, siejama su skirtingais kontekstais. Vieno kodo šiai eseistikai perskaityti galbūt nerastume, bet paprasčiau ją būtų skaityti taip, kaip tai darė tos mergaitės – Grita ir Roberta – su lengva šypsena, nuo kulinarinių asociacijų einant prie rimtesnių gyvenimo situacijų. Knygoje nėra jokių galutinių atsakymų, bet nėra ir pretenzijos juos pateikti. Tad skaityti šį dvejonių kupiną ir žaismingą prasmės ieškojimą – smagu. „Sriuba“ nebūtinai patiks visiems, tačiau (mintis, aišku, ne nauja) svarbiausia į knygą žvelgti atviromis akimis, o ne projektuoti joje savo paties išankstinius lūkesčius.

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1