Petras Dirgėla. Arklių romansai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 246 p. Naują rašytojo prozos knygą sudaro apsakymas „Arklių šventėj“ ir romanas „Arkliškas gyvenimas su Kotryna“.

       Jurgis Gimberis. Meilė bei kiti fundamentalieji mokslai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 149 p. Naujas žinomo satyriko humoreskų rinkinys.

       Valdemaras Kukulas. Judas taipogi danguj. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 116 p. Naujas poeto eilėraščių rinkinys, kurio leitmotyvas yra būties ir nebūties sankirtos.

       Enrika Striogaitė. Vienišėja. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 76 p. Antras jaunos poetės eilėraščių rinkinys.
      
       Kostas Kaukas. Postmodernistinis sielų valymas. – Klaipėda: Druka, 2005. – 105 p.
       Klaipėdoje gyvenančio rašytojo satyra apie bjaurastį poezijoje, prozoje, kituose menuose.

       Viktoras Rudžianskas. Miesteliai.lt. – Vilnius: Vaga, 2005. – 110 p.
       Naujas Kaune gyvenančio poeto eilėraščių rinkinys – lyriniai pasakojimai apie mažą miestelį ir žmones.
    
       Rimantas Vanagas. Malūnininkas ir mėnuo. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005. – 375 p.
       Trečioji rašytojo ir žurnalisto sumanytos „Sielių“ serijos knyga – pasakojimai apie Anykščių praeitį, žmones, jų nepaprastus likimus.

       Baltija'2005. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 178 p.
       Literatūros almanache spausdinami R. Kmitos, M. Valiuko, A. Juozaičio, E. Karnauskaitės, L. Donskio, A. Žalio ir kt. autorių kūriniai.
Sudarė R. Černiauskas.
     
       Žydų muziejus. – Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2005. – 302 p.
       Literatūros ir kultūros almanachas, skirtas Vilniaus getui atminti. Spausdinami G. Agranovskio, M. Petuchausko, S. Rubinovo, B. Halperno, I. Mero ir kt. autorių kūriniai.
       Sudarė D. Epšteinaitė.