TEKSTAI.LT
<< Atgal

2005 m. „Metų“ 1 – 12 nr. turinys

[3 psl.]
ORIGINALIOJI PROZA
ORIGINALIOJI POEZIJA
ORIGINALIOJI DRAMA
VERSTINĖ PROZA
VERSTINĖ POEZIJA
VERSTINĖ DRAMA
KAZIUI BORUTAI – 100
ANTANUI MIŠKINIUI – 100
LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA
AKCENTAI
SVARSTYMAI
ŽVILGSNIS
APIE KŪRYBĄ IR SAVE
SUKAKTYS
POLEMIKA
MŪSŲ PUBLIKACIJA
AKIRATIS
E
PALEI BALTIJĄ
ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI
IŠ PRAEITIES
RECENZIJOS, ANOTACIJOS
TĖVYNĖS VARPAI
[ * * * ]
REPRODUKCIJOS

Į viršų

Nr. p.   Nr. p.
Aputis Juozas. Pakelėse daug sugulusių
Černiauskas Rimantas. Pikantiškoji
       Lietuva
Geda Sigitas. Iš vasaros ir iš rudens
Jakimavičius Liudvikas. Pergalių
       metai užriby
Jakimavičius Liudvikas.
       Iš nuskendusio laiko
11

7
10

4

12
3

3
3

3

3
  Juozaitis Arvydas. Tėvas
       Stanislovas – kelias atgalios
Rubavičius Vytautas. Lietuvos
       nepriklausomybė – kam
       ir kokia vertybė?
Stulpinas Vytautas. Į statų krantą
Šlepikas Alvydas. Elektrinis vieversys
Vanagas Rimantas. Provincija:
       išpuvę dantys, kantri siela

8-9


2
1
3

5-6

3


3
3
3

3

Į viršų

ORIGINALIOJI PROZA

Nr. p.   Nr. p.
Baradinskaitė Renata. Novelės
Čepliauskas Vytautas. Irmė.
       Apsakymas
Čigriejus Henrikas Algis. Daržinėlė.
       Apsakymas
Granauskas Romualdas. Skustuvas
       ir paletė. Apysaka
Gudavičius Henrikas. Senbuviai
       ir atėjūnai
Gutauskas Leonardas. Musės. Studija
 
Ignatavičius Eugenijus. Žilvičiai.
       Novelė
Kašauskas Raimondas. Milijoną!
       arba Stokholmo sindromas. Romanas
Kunčius Herkus. Pijoko chrestomatija
Martinkus Vytautas. Akių apgaulė,
       arba Kaip išmokti piešti sapną.
       Amplifikacija
1

10

7

4

3
2
3

5-6

5-6
8-9


1
43

50

66

12

53
13
14

80

13
35


13
  Melnikas Jaroslavas. Skambink man,
       kalbėk su manimi. Apysaka
Mikulėnaitė Ema. Trys novelės
Platelis Kornelijus. Du apsakymai
Rimkevičius Vytautas. Novelės
Spraunius Arūnas. Isterikas, arba
       Istorija apie šoferį Sofiją. Romanas
 
Šerelis Dainius. Benjamino fikusas.
       Apsakymas
Šerelytė Renata. Nelaimingas puodas.
       Novelė
Šlepikas Alvydas. Dvi novelės
Venclovas Petras. Kelionė.
       „Mirtis ir mergelė“. Apysaka

7
11
4
10

11
12

7

5-6
12

4

11
43
64
11

11
10

45

63
41

34

Į viršų

ORIGINALIOJI POEZIJA

Nr. p.   Nr. p.
Ališanka Eugenijus. Eilėraščiai
Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltakis Algimantas. Vėjo aimanos.
       Eilėraščiai
Braziūnas Vladas. Eilėraščiai
Cieškaitė Gražina. Teofanijos
Černiauskaitė Laura Sintija.
       Eilėraščiai
Dačkevičius Steponas Algirdas.
       Eilėraščiai
Daškevičius Valdas. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Eilėraščiai
Ivanauskaitė Jurga. Kelionė į Indiją.
       Eilėraščiai
Jackevičius Jonas. Eilėraščiai
Kasparavičius Ramūnas. Eilėraščiai
Krinčius Algimantas. Eilėraščiai
2
10

2
8-9
12

5-6

4
11
4
5-6

2
12
11
12
65
6

7
31
7

59

61
6
29
8

47
37
39
58
  Lygutaitė Stasė. Eilėraščiai
Marcinkevičius Justinas. Eilėraščiai
Marcinkevičiūtė Tautvyda. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Mažeikaitė Zita. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai
Navakas Kęstutis. Sonetai
Paliulytė Sonata. Eilėraščiai
Puišytė Aldona Elena. Vakaro vigilijos
Reimeris Vacys. Tas kalnas
       yra gyvenimas. Eilėraščiai
Rudokas Tomas Arūnas. Eilėraščiai
Sluckis Mykolas. Klajojantis orkestras
Šimkutė Lidija. Medžių kaulai.
       Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Eilėraščiai
Žemgulytė Paulina. Eilėraščiai
4
3
7
1
7
8-9
3
1
1

5-6
8-9
7

10
10
3
8
8
6
7
41
7
46
51
38

76
66
60

31
46
70

Į viršų

ORIGINALIOJI DRAMA

Nr. p.  
Gancevskaitė Diana. Šeštadienio
       laikraštis. Vienaveiksmis veikalas
Ostrauskas Kostas. Paskutinis
       kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė

10

8-9

34

12
 

Į viršų

VERSTINĖ PROZA

Nr. p.   Nr. p.
Abish Walter. Šveicarijos samprata.
       Apsakymas. Vertė L. Jonušys
Andrić Ivo. Nerimas. Vertė L. Masytė
Chōmei no Kamo. Trijų žingsnių
       trobelė. Vertė O. Mustapanenko
Chomenidis Christos. Du apsakymai.
       Vertė K. Svarevičiūtė
Huxley Aldous. Puikus naujas
       pasaulis. Vertė G. Kirvaitis
Kristof Agota. Man tas pats.
       Novelės. Vertė S. Banionytė

8-9
3

5-6

12

11

10

70
75

84

62

57

66
  Otrošenko Vladislav. Prosenelio
       Grišos kiemas. Dešimt novelių
       ir epilogas. Vertė R. Sabaliauskaitė
Rulfo Juan. Pedras Paramas.
       Vertė J. Katkuvienė
       Sakmė apie bambukų kirtėją.
       Vertė M. Šiaučiūnas
Schwob Marcel. Apsakymai.
       Vertė D. Bučiūtė
Selin Aleksandr. Alpatovka.
       Apsakymas. Vertė B. Januševičius


4

1

5-6

7

2


75

55

88

76

70

Į viršų

VERSTINĖ POEZIJA

Nr. p.   Nr. p.
Ball Hugo. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas
Goytisolo José Augustín.
       Eilėraščiai.Vertė L. Liubinavičiūtė
Katz Menke. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Keys Kerry Shawn. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Lessing Gotthold Ephraim. Natanas
       išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas
4

3

2

11

8-9
70

80

77

53

90
  Mikołajewski Jarosław. Eilėraščiai.
       Vertė V. Dekšnys
Paz Octavio. Tikėjimo chartija.
       Vertė A. Makštutis
Szuber Janusz. Eilėraščiai.
       Vertė B. Jonuškaitė
Walcott Derek. Eilėraščiai.
       Vertė E. Ališanka

1

12

10

7

78

72

61

72

Į viršų

VERSTINĖ DRAMA

Nr. p.  
Moravskis Stanislovas. Seimelių
       posėdžiai Lietuvoje. Kvailystė.
       Vertė Z. Medišauskienė
2 52  

Į viršų

KAZIUI BORUTAI – 100

Nr. p.  
Jakštas Jonas. „Visas mano
       gyvenimas – rizika“
1 94  

Į viršų

ANTANUI MIŠKINIUI – 100

Nr. p.  
Tūtlytė Rita. Kraštiečių atsiminimai
       apie Antaną Miškinį
2 102  

Į viršų

LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Nr. p.   Nr. p.
Bukelienė Elena. Icchoko Mero
       kūrybos pasaulis
Čiočytė Dalia. Realizmas – tikrovės
       sampratos problemika
Daujotytė Viktorija. Jurgio Baltrušaičio
       metaforos–simboliai
Jakonytė Loreta. Rašytojo laikysena
       visuomenėje
Kvietkauskas Mindaugas.
       Prometėjiškoji pasaulėvoka
       Jono Biliūno prozoje
Laurušaitė Laura. Vyrų ir moterų
       lemtys baltų egzodo romane

8-9

10

10

5-6


12

11

98

94

85

102


80

83
  Martišiūtė Aušra. Teatro kultūros
       atspindžiai Dionizo Poškos
       veikloje ir raštuose
Speičytė Brigita. Kas užsodino
       Poškos „darželį“?
Šmitienė Giedrė. Prigimtinė erdvė
       Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje
Švilpienė Dovilė. Poetinis geidulys ir
       erotiniai moters portretai
Tūtlytė Rita. Lietuviškasis jugendas


1

1

7

3
4


88

83

87

84
89

Į viršų

AKCENTAI

Nr. p.   Nr. p.
Bražėnas Petras. Netikėtos atverstinės,
       rūstūs atminai
       (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)
Daujotytė Viktorija. Laikas, išlikęs
       prasmėmis
       (J. Biliūnienės-Matjošaitienės,
       M. Lukšienės „Laiko prasmės“)


5-611


11594
  Speičytė Brigita. Knygos be tapatybės
Sprindytė Jūratė. Tekstų alibi
       (P. Dirgėlos „Alibi knygos“)
10

2
111

93

Į viršų

SVARSTYMAI

Nr. p.   Nr. p.
Bučys Algimantas. Nuo kultinio
       mokslo – metaliteratūros link
Rašytojas ir maištas. Pokalbyje
       dalyvavo Elena Bukelienė,
       Laimantas Jonušys, Valdemaras
       Kukulas, Jūratė Sprindytė,
       Jūratė Baranova, Juozas
       Aputis, Regimantas Tamošaitis
Šiandieninės lietuvių literatūros centras:
       kur jis? Pokalbyje dalyvavo Viktorija
       Daujotytė, Laimantas Jonušys,
       Mindaugas Kvietkauskas, Jūratė
       Sprindytė, Regimantas
       Tamošaitis, Herkus Kunčius

2

10

3

82

99

90
  Šidlauskas Marijus. Įdomumo dėlei
Šliogeris Arvydas. Meno likimas
       technologinėje visuomenėje
Tarp žemiškų eilėraščių ir poetiškų
       romanų. 2004-ųjų knygos.
       Jūratė Sprindytė, Eugenijus Ališanka,
       Valentinas Sventickas, Audinga
       Peluritytė, Sigitas Geda, Loreta
       Jakonytė, Marijus Šidlauskas.
       Parengė M. Kvietkauskas
8-9

5-6


4
114

145


95

Į viršų

ŽVILGSNIS

Nr. p.  
Baranova Jūratė. Sigito Parulskio
       pasakotojų pėdsakais
8-9 128  

Į viršų

APIE KŪRYBĄ IR SAVE

Nr. p.   Nr. p.
Apie moteris ir moterų literatūrą.
       Rašytoją Ugnę Barauskaitę kalbina
       literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė
Apie Viduklę, tromboną ir eilėdarą.
       Literatūros istoriką ir teoretiką
       Juozą Girdzijauską kalbina
       literatūrologė Viktorija Šeina
Hierarchijų truputį gaila. Poetą
       Kornelijų Platelį kalbina
       literatūrologė Audinga Peluritytė
Nuotrauka kabos ir po šimto metų. Poetę
       Neringą Abrutytę kalbina
       literatūrologas
       Regimantas Tamošaitis


8-97


5-64


11894


125113
  Tarp sapno ir išminties ženklų.
       Filosofijos kritikė Jūratė
       Baranova kalbina
       poetą Aidą Marčėną
„Vertimas – magiška operacija, kone
       šventos apeigos“. Pasaulinės
       literatūros vertėją Valdą V. Petrauską
       kalbina Arvydas Valionis
Žmogus „už knygos“. Vertėją Danutę
       Krištopaitę kalbina
       rašytoja Birutė Jonuškaitė111


12110100


99

Į viršų

SUKAKTYS

Nr. p.  
Martinkus Vytautas. Romanas
       (ne)jubiliejinei sukakčiai
       (Ramūno Klimo 60-mečiui)
7 103  

Į viršų

POLEMIKA

Nr. p.  
Stoškus Krescencijus. Nerimas dėl
       kultūros politikos
5-6 136  

Į viršų

MŪSŲ PUBLIKACIJA

Nr. p.   Nr. p.
Benjamin Walter. Franzas Kafka.
       Vertė L. Katkus
Cioran Emile Michel. Prisipažinimai
       ir anatemos. Vertė L. Rybelis
Cvetajeva Marina. Menas ir sąžinė.
       Vertė D. Kovzan

Eco Umberto. Apie kai kurias
       literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis

1

7

3
4

8-9

119

127

122
124

139
  Guénon René. Rytų ir Vakarų
       priešprieša. Vertė L. Rybelis
Katha upanišada. Vertė A. Beinorius
       (Įžanga: Audrius Beinorius.
       Senovės indų išminties perlas)
Sartre Jean-Paul. Egzistencializmas
       yra humanizmas. Vertė L. Rybelis

10


12

2

132


107

111

Į viršų

AKIRATIS

Nr. p.   Nr. p.
Andrijauskas Antanas. Roland'o
       Barthes'o tekstualumo estetika
Berelis Guntis. Vadovas po raižytą
       vietovę. Vertė L. Laurušaitė
Bikulčius Vytautas. Šiuolaikinis
       prancūzų romanas
Caro Carmen. Don Kichotui – 400 metų
Čchartišvili Grigorij. Japoniška
       savižudybė. Vertė L. Rybelis

10

1

3
4

5-6

120

110

111
116

159
  Gyvybės galia ir nuošalė: žvilgsnis
       į pomirtinį Czesławo Miłoszo profilį.
       Mindaugo Kvietkausko pokalbis
       su lenkų literatūros kritiku
       Andrzejumi Franaszeku
Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre.
       Literatūrologė Aušra Martišiūtė
       kalbina dramaturgus Laimą
       Sintiją Černiauskaitę
       ir Marių Ivaškevičių
11
8-9
117
149

Į viršų

E

Nr. p.  
Jonušys Laimantas. Banalybės trauka
       ir jos įveikimas
Rekys Tomas. Laiškai iš Amerikos
Rekys Tomas. Keep smiling! –
       gyvenimas eina…

12
3

11

94
103

109
 

Į viršų

PALEI BALTIJĄ

Nr. p.  
Juozaitis Arvydas. Karaliaučius –
be karalių

11
12

125
122
 

Į viršų

ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Nr. p.  
Laurynaitis Vincas. Vilkaviškio „Žiburio“
       gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1).
       (Įžanga: Jonas Šlekys. Salomėjos
       Nėries bendraklasio atsiminimai)
Orintaitė Petronėlė. „…koks
       trumpalaikis laimės vainiko
       žydėjimas!“8-9


2154


127
 

Į viršų

IŠ PRAEITIES

Nr. p.  
Daugirdaitė Solveiga. Vilnius
       jaunųjų „škočių“ akimis
Marcinkevičienė Dalia. Apie
       Stanislovo Moravskio mizantropiją

7

10

115

115
 

Į viršų

RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Nr. p.   Nr. p.
Aputis Juozas. Plėšia plaučius šitas
       kvepėjimas… (K. Barėno
       „Apsakymų rinktinė“)
Baliutytė Elena. Ilona Gražytė-
       Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė
       (I. Gražytės-Maziliauskienės „Idėjų
       inventorius: literatūros kritika“)
Baublys Karolis. Į sielą įsėlinęs ūkesys
       (D. Kajoko „Karvedys
       pavargo nugalėti“)
Brazauskas Nerijus. Trilerių sezonas
       tęsiasi (M. Zingerio
       „Sezonas su šokėja“)
Bražėnas Petras. Monografija apie
       vyriausią rašytoją (L. Peleckio-
       Kaktavičiaus „Kazimieras Barėnas“)
Bukelienė Elena. Vienatvės anatomija
       (L. S. Černiauskaitės
       „Artumo jausmas“)
Bukelienė Elena. Atminties ir
       išminties knyga (S. Lomsargytės-
       Pukienės „Dita: paralelės“)
Daujotytė Viktorija. Kas gaudžia
       anoje distancijos erdvėje? (V. Kukulo
       „Didžiadvasių žodžių eros pabaiga“)
Daujotytė Viktorija. Pakankamai geri
       pakankamai blogo poeto
       eilėraščiai (A. Marčėno „Pasauliai“)
Dragenytė Ramutė. Diagnozė:
       kūrybinis vaisingumas
       (D. Zelčiūtės „Atgal į vandenį“)
Dragenytė Ramutė. Europietiška
       brolystė (K. Skujenieko „Ar esu toli
       viešėjęs / Es pabiju tālos ciemos“)
Dragenytė Ramutė. Salomėjos
       veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja
       Nėris: fragmento poetika“)
Dragenytė Ramutė. Butaforinė poezija
       (J. Jackevičiaus „The yellow insect /
       Geltonas vabzdys“)
Fomina Aleksandra. Juozas Erlickas –
       naujųjų laikų kinikas
       (J. Erlicko „Prisimynimai“)
Jonušys Laimantas. „Romano“ erezija
       (G. Grajausko „Erezija“)
Juknytė Ernesta. Voratinkliais apsigobę
       eilėraščiai (J. Butkytės
       „Voratinkliais apsigobusios“)
Kmita Rimantas. Detektyvas, įtariamas
       poezija (M. Martinaičio
       „K. B. įtariamas“)
Kmita Rimantas. Nejaukiai apie
       atvirą poeziją (A. Baltakio
       „Žvirblių žiemavietė“
Kukulas Valdas. Trys dešimtmečiai per
       žolynus (S. Jonausko „Žolės balsas“)


711


8-9


11


8-9


11


12


1


4


1


2


5-6


10


5-6

4


12


3


8-9

3


144146


171


140


177


137


144


143


138


139


148


179


150


175

149


140


134


174

140
  Mačianskas Feliksas. L. Didžiulienės-
       Žmonos gyvenimo intencijos
       (M. Telksnytės, V. Račkaičio
       „Kaip lašas mariose…“)
Mačianskas Feliksas. Žvėriškai liūdnas
       pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią
       tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)
Mačiulytė Kristina. Saliamonas
       Maimonas – racionalus filosofas ir
       prieštaringa asmenybė (S. Maimono
       „Gyvenimo istorija“)
Marčėnas Aidas. Iš didžiosios d, iš oriosios
       O (D. Petrošiaus „iš tvermės D“)
Marčėnas Aidas. „Drėgnos akių
       rainelės žvilgesy“ (M. Buroko
       „Būsenos“)
Marčėnas Rimantas. Istorijos
       populiarinimo veikalas ar romanas?
       (J. Užurkos „Gediminas –
       nevainikuotas karalius“)
Mitaitė Donata. Atšiaurus Tomo
       Venclovos eilėraščių pasaulis
       (T. Venclovos „Sankirta“)
Narmontaitė Loreta. Magiškasis
       teatras (R. Kundroto, A. Lyvos
       „Liepsnojanti tuštuma“)
Peluritytė Audinga. Kelionė į amžinąjį
       pavasarį (K. Platelio „Palimpsestai“)
Speičytė Brigita. Balsas paraštėj
       (E. Karnauskaitės „Iš smilčių“)
Sprindytė Jūratė. Paskutinė, aštuntoji
       (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė –
       aktorė ir rašytoja“)
Šeina Viktorija. Elegantiškos kronikos
       (K. Navako „Gero gyvenimo kronikos“)
Šerelytė Renata. Sunku būti vyru
       (S. Parulskio „Doriforė“)
Šerelytė Renata. Pavargusio žodžio
       erdvė (R. Granausko „Kenotafas“)
Šerelytė Renata. Sapnų šalies logika
       (A. Imbraso „Klajūnas“)
Šerelytė Renata. Hipnotinės
       reinkarnacijos (P. Venclovos
       „Susapnuoti gyvenimai“)
Švilpienė Dovilė. Kai neįmanoma
       tampa įmanoma (G. Beresnevičiaus
       „Lietuvių religija ir mitologija“)
Tūtlytė Rita. Tikriausiai būtina
       (D. Čepauskaitės
       „Nereikia tikriausiai būtina“)
Tūtlytė Rita. Jono Aisčio laiškai
       (J. Aisčio „Laiškai 1929–1973)
Vaitkevičiūtė Viktorija. Iš tekstų,
       pavirtusių knyga (O. Baliukonės
       „Ant sapnų tilto“)
Venclovas Petras. Tarp novelės ir esė
       (G. Klimaitės „Liūdnas malonumas“)1


5-68-9

1


102


10


2

7

4


5-6

12

2

4

7


12


7


3

10


3

10148


182181

136


146141


142


145

138

146


173

138

139

144

141


136


138


144

139


137

143

Į viršų

TĖVYNĖS VARPAI

Nr. p.   Nr. p.
Beresnevičius Gintaras. Autsaideriai
Beresnevičius Gintaras. Šventų
       giraičių ilgesys
Beresnevičius Gintaras. Totalinis
       už(si)miršimas, arba, Džulijanai,
       ar kaip tu ten…
Beresnevičius Gintaras. Nutiko –
       nenutiko
Daujotytė Viktorija. „XX amžius
       buvo tarsi teatras…“
1

4


8-9

12

5-6
152

151


184

148

185
  Pavilionis Rolandas. Nunykti ar atgimti?
Pocevičius Darius. Nerašyti!
Sventickas Valentinas. Viktorija
       Daujotytė. Gražiai vaikšto kur gražu
Tamošaitis Regimantas. Pakeista
       tikrovė
Tamošaitis Regimantas. Perkantis
       žmogus
3
2

10

7

11
148
152

153

150

151

Į viršų

* * *

Nr. p.   Nr. p.
Aputis J. Su dolomitais, žodžiais ir muzika
Baliutytė E. Mūsų Ričardas
       (R. Pakalniškiui – 70)
Baublys K. Žemės dievų
       puota Druskininkuose
Brazauskas N. Žinomas
       ir nežinomas I. Meras
Braziūnas V. In memoriam.
       Išėjo vidury darbų (Nadija Neporožnia)
Braziūnas V. Tarp Poezijos pavasario
       ir Poetinio Druskininkų rudens
Čigriejus H. A. Petro Cvirkos
       premija – Juozui Apučiui
Daugirdaitė S., Kačkutė E.
       Šiuolaikinės Europos rašytojos:
       lytis ir karta
Daujotytė V. In memoriam.
       Atsisveikinant su Linu Broga
Dirgėla P. In memoriam. Jausmų
       riteris – mirė? (Viktoras Brazauskas)
Girdzijauskas V. Žmonės prie knygų
Guščius A. V. Bubnys –
       aštuonioliktasis G. Petkevičaitės-Bitės
       premijos laureatas
In memoriam. Ignas Pikturna
In memoriam. Antanas Bieliauskas
Jakonytė L. Nauji Kazio Borutos
       kūrybos skaitymai
Jarutis V. Vertimų gaivalas ir jų
       vertinimo viltys
Jonauskas S. Rašiusi savo
       gyvenimu (D. Paulauskaitei – 60)
Jurčiukonytė A., Kadžytė G.,
       Žmuida E., Žvirgždas M. Literatūra
       tarp kitų menų
Klimašauskas B. Parodė J. Petrulio
       dramą „Prieš srovę“
Klimašauskas B. Kelmiškiui Žemaitės
       premiją įteikė Tel Avive
Kontrimaitė M. Tolstantis, bet
       išliekantis… (A. Kalanavičiui – 60)
Kukulas V. In memoriam. Basomis
       visais asfaltais (Elena Mezginaitė)
12

10

11

1

1

11

11


7

7

12
4


7
7
12

2

11

8-9


3

4

7

5-6

3
149

157

179

157

155

157

155


157

154

150
153


156
154
151

157

156

186


154

156

155

188

152
  Laurušaitė L. Yra ko pavydėti
Martišiūtė A. Vytautas Kavolis
       kaip iššūkis konformistinei
       intelektualo laikysenai
Mažeikaitė Z. Kabi Laretei žavesys
Mažeikaitė Z. A. von Humboldtas?
       Turėtume žinoti
Mažeikaitė Z. Intrigavimas
       mokslo žiniomis
Mažeikaitė Z. Andersenui ji atkišo veidrodį
„Metų“ inf. Neeilinis Rašytojų
       sąjungos suvažiavimas
Mitaitė D. Pagerbtas akademiko
       Jono Lankučio atminimas
Mitaitė D., Venclova T., Grinceris N.
       In memoriam. Michailas Gasparovas
Motiejūnas V. LRS premija iškeliavo
       į Skuodą
Motiejūnas V. Knutas – lietuviškai,
       Sigitas – latviškai
Motiejūnas V. Žinomas ir nežinomas
       Julius Kaupas
Narbutas V. In memoriam. Vytauto
       Cinausko atminimui
Notrimaitė G. Kam (dar) rašoma?
Stepanauskas L. V. Nabokovo
       „Lolita“ – ne plagiatas
Stepanauskas L. „Modernus
       antikvariatas“ – paradoksas?
Sventickas V. In memoriam.
       Pokalbis, kurio negirdėsime
       (Gražina Ramoškaitė-Gedienė)
Urbonavičiūtė J. „Kultūros intertekstai“:
       tarp kasdienybės realijų ir meno
Valionis A. Plagiato byla – amžina?
Valionis A. Latvių poezijos
       individualistas
Valionis A. Vertimai, kurių
       nesulaukia latviai
Žmuida E. Nemirtingumo
       ir meno paslaptys
4


10
1

8-9

10
12

3

4

12

2

3

5-6

7
3

4

8-9


1

12
2

5-6

8-9

2
157


154
159

190

158
155

151

154

151

156

153

190

153
157

158

189


154

153
158

190

188

155

Į viršų

REPRODUKCIJOS

Nr.   Nr.
Aliukas Artūras
Braziūnienė Jurgita
Cicėnas Linas
Gailius Pranas
Grigaliūnas Kęstutis
Griušys Pranas
Jacovskis Adomas
Joselovičienė Rita Jūratė
Keraitienė Asta
Kosinskaitė Miglė
10
11
3
2
4
7
8-9
12
3
5-6
  Kozlovienė Laimutė
Marcinkevičius Vilmantas
Norkutė Dovilė
Paukštė Vygantas
Savickas Augustinas
Strazdas Robertas
Suchockytė Edita
Tamoliūnas Vytautas
Tornau Arūnė
Valius Vytautas
12
1
1
11
10
4
8-9
7
5-6
2

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt