TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
GAUTA PAMINĖTI

 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaRenata Šerelytė. Balzamuotojas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 157 p.
       Naujas rašytojos novelių rinkinys – „subtilios įžvalgos ir švelni ironija, groteskiški vaizdai, keliantys juoką, užuojautą, virpulį“.

       Jonas Mikelinskas. Mūsų emocijų vagis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 384 p.
       Žymaus prozininko, Nacionalinės premijos laureato šešių apysakų knyga, kurios leitmotyvas – žmogus atsakomybė.

       Ema Mikulėnaitė. Tu man papasakok. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 116 p.
       Naujoje prozininkės knygoje – savita etnoapysaka „Ražanskavietė, arba Sarbintojus“ ir pluoštas novelių.

       Mykolas Sluckis. Baltam glėby. – Vilnius: Žuvėdra, 2006. – 108 p.
       Žinomo prozininko, daugelio romanų, apysakų ir novelių autoriaus poetinis debiutas – pirmasis eilėraščių rinkinys.
       Ŗ
       Rima Pociūtė. Modernizmas lietaus šaly. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 320 p.
       Literatūrologės straipsnių bei recenzijų rinkinys. Autorė didelį dėmesį skiria psichoanalitiniams kūrybos analizės aspektams.
       Ŗ
       Eskizai-2006. – Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija, 2006. – 196 p.
       Naujas, jau šešioliktas, Ukmergės krašto kultūros almanachas. Spausdinama įdomių istorinių, etnografinių straipsnių, originalios grožinės kūrybos, daug iliustracijų. Sudarytojas – V. Česnaitis.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt