TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 2. (vasaris)

TURINYS

LIUTAURAS DEGĖSYS. Norėti norėti
ALIS BALBIERIUS. Iš „Trieilių“
ANDRIUS JAKUČIŪNAS. Tėvynė. Romanas (Pradžia)
VLADAS BRAZIŪNAS. Eilėraščiai
VYGAUDAS JUKNELIS. Jėzus ir Silva. Vyras, geriantis alų. Novelės
MARIJA MACIJAUSKIENĖ. Eilėraščiai
LIDIJA ŠIMKUTĖ. Rugiagėlių dangus. Eilėraščiai
„Lietuvoje ilgiuosi Armėnijos, o Armėnijoje – Lietuvos.“ Rašytoją Vahagną
GRIGORIANĄ kalbina poetė Marytė KONTRIMAITĖ

VAHAGN GRIGORIAN. Akimirka. Apsakymas. Vertė M. Kontrimaitė
Baltarusių poetai. Michas BAJARYN, Andrej ADAMOVIČ. Eilėraščiai. Vertė V. Dekšnys

             B E R N A R D U I   B R A Z D Ž I O N I U I   –   1 0 0
Pašauktojo palikimas. Vanda ZABORSKAITĖ, Aidas MARČĖNAS, Rita TŪTLYTĖ, Robertas KETURAKIS

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R     K R I T I K A
LAIMANTAS JONUŠYS. Valkataujantis sovietmečio inteligentas Jurgio Kunčino prozoje

             A K C E N T A I
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Poezija iš lemiamosios nuosakos (Liūnės Sutemos „Tebūnie“)

             „ M E T Ų “   A N K E T A
Požiūriai. Rimvydas STANKEVIČIUS, Daiva ČEPAUSKAITĖ

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Gyvenimas po samurajaus kalavijo šviesa. Rašytojas Vytautas RUBAVIČIUS atsako į literatūrologės Vitalijos PILIPAUSKAITĖS klausimus

             K E L I O N I Ų   D I E N O R A Š T I S
TOMAS VENCLOVA. Į pietus nuo pusiaujo (Pradžia)

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Apie sielą, nečiupinėjant jos pirštais (A. Jakučiūno „Servijaus Galo užrašai“)
VALDAS KUKULAS. Laike ir erdvėje be laiko ir erdvės (S. Lygutaitės-Bucevičienės „Amžinas esi, kol gyveni“)
TOMAS ANDRIUKONIS. Bloga recenzija (K. Saboliaus „Bloga knyga“)
VAIVA KUODYTĖ. Kas dedasi „Trobelėje ant debesies“ (A. Balbieriaus „Trobelė ant debesies“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
EMA MIKULĖNAITĖ. Jeigu pažvelgtume aukštyn

V. MOTIEJŪNAS. „Maskvos laikas“ įvertintas Lietuvos laiku.
R. ČERNIAUSKAS. Premija keliauja į Karaliaučių
Atodangos: nuo Ojaro Vaciečio iki Dante's Alighieri'o „žmogiškojo veido“. Parengė A.VALIONIS
„Literatūros teorija ir praktika“ latviškai. Parengė A.VALIONIS

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt