TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
Juozas Tysliava


ŽEMĖS GARVEŽIU

Traukinys, kaip vėjas, švilpia:
Ošia girios, šniokščia upės.
Traukiny nerasi kilpų, —
Lėk, kaip paukštis, ir netūpki.

Žydinčiųjų pievų toliai
Raitos kaip ugny gyvatės.
Švilpiam, lekiam, nesustojam,
Saulę matom ir nematom.

Pagiryje dvaras margas,
Lieknos eglės šoka džimi.
Lėkit paskui, dangaus karvės,
Jūsų piemens dar negimę!

Staukit, mano mieli akmens,
Niekas jums kliudyt nebando;
Dūkit ne juokais ir sakmėms,
O tikrai dantis sukandę.

Traukinys apjuosė žemę.
Ore skraido juodos varnos.
Lekiam, kur skliautai aptemę,
Kai nulėksim - degs liktarnos.

Kalba autentiška

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt