TEKSTAI.LT
<< Atgal

KETURI VĖJAI

Nr. 1 (1924 METAI · SAUSIO MĖNUO) :

Žengte marš!
* * * 
Eilėraščiai SALYS ŠEMERYS............. Baladė
BUTKŲ JUZĖ..................... Jaunų dienų tvarkoraštis
JUOZAS TYSLIAVA........ Rudenio radiograma
Žemės garvežiu
Proza PETRAS TARULIS........... Nuovakarių skiauterys
Eilėraščiai PRANAS MORKUS.......... Jaunatvės siutyba
Berno kerštas
A. ŠIMĖNAS...................... Laidotuvės
Plytos
A. RIMYDIS....................... Piliečio gyvenimo protokolas
Proza SALYS ŠEMERYS............. Mirties mirtis
Liaudies
kūryba
Žmonių žodžio gaminiai
Ver-
timai
V. MAJAKOVSKIJ............ Broliai rašytojai!
(Salio Šemerio vertime)
VINCENTE HUIDOBRO... Naktis
Telefonas (Vertė K.)
Recenzija
knygos:
100 pa-
vasarių
P. JANELIŪNAS................ Kazio Binkio Pavasaris
Informa-
cijos
J. ŠVAISTAS...................... Kalbos kultūra
TRISTAN TZARA............ Dada
ESCECHA........................... Apie naujus daiktus
T. PEIPER............................ Naujoji Ispanų poezija
Chronika Laiškas apie gegnes, spalius, vėjus,
   poėziją, poėtus, ir kitokius daiktus
Paldieninkai
Kubistas kariūkštis
Dievukai

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt