Accessibility Tools

 

        dainius sobeckisdainius sobeckis

 

 

Antrasis atėjimas


pasirodymas buvo netikėtas
taip skelbta apaštalų
 
ėjo gatvėmis netardamas
nė vieno žodžio
apsisiautęs sniego drobule
 
gydė ligonius:
silpnaregius
neprigirdinčius
apsėstuosius
nelaimingus
liūdnuosius
 
užėjo į bažnyčią
auksu sidabru tebespindinčią
 
prašneko:
aklieji regi
kurtieji girdi
raišieji vaikšto
 
jau atėjo Karalystė
 
sunerimo vyskupai
 
aukštieji kunigai
tarėsi
kaip jo atsikratyti
 
mirties bausme
 
tik kokį būdą
tam parinkti
 
sušaudyt galima
pasodinti į elektros kėdę
ar dujų kameron
 
galbūt kaip seniau
pakarti ant tvirtos šakos
ar ketvirčiuoti
su girnų akmeniu
ant kaklo įmesti jūron
kaip raganą sudeginti
ant švento laužo
ar sukapot į gabalus
 
bet
ai
nukryžiavo


 
Žiema ir mirtis: poezijos almanachas – Vilnius: Žuvėdra, 2005.