Accessibility Tools

Eugenija Vaitkevičiūtė

Pavadinimas
„Man rūpėjo kiti vaidinimai, kitos gėlės, kiti paveikslai...“. Su poetu, vertėju Vytautu P. Blože kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė (2004)
Eugenija Vaitkevičiūtė. „...kad menas įkvepia gyvent tikrovėj mus“ (Tautvyda Marcinkevičiūtė. Dėkoju už alyvas, 2005)
Eugenija Vaitkevičiūtė. „...Panai šukuodavo mano kaltūnus...“ (Indrė Valantinaitė. Žuvim ir lelijom, 2006)
Eugenija Vaitkevičiūtė. „Ir kalbasi jie apie visokius dalykus...“ (Gintaras Bleizgys. Žiema, ruduo, vasara, 2007)
Eugenija Vaitkevičiūtė. „Kas tiki tauta...“ Juozapui Albinui Herbačiauskui – 130 (2006)
Eugenija Vaitkevičiūtė. „Norėčiau sniego“ (Viktoras Rudžianskas. Nuo do iki do, 2007)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Apie Fabricijų, ąžuolus ir meilę (Gasparas Aleksa. Fabricijus sprogdina arklius, 2006)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Atitokti žydint debesims (Vladas Braziūnas. Lėmeilėmeilėmeilė, 2002)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Dūmų sutverta kalba (Jonas Zdanys. Dūmų stulpai, 2002)
Eugenija Vaitkevičiūtė. J. Mekas – trumpai apie pasaulį (Jonas Mekas. Poezija, 2002)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis: „Juo tamsesnė aplinkui naktis, juo skaidriau turi degti tikėjimo ir vilties žiburiai…“ (2009)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Kai susivienija kultūros ir mokslo atstovai, arba „Pegasas 2008“ Kaune
Eugenija Vaitkevičiūtė. Kas už durų? (Renata Šerelytė. Mėlynbardžio vaikai, 2008)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Poetiško laiko vardu (Algimantas Baltakis. Žvirblių žiemavietė, 2005)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Poezija liepų šešėliuose (Marija Macijauskienė. Liepų šešėliuos, 2008)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Prakalbinta Klio
Eugenija Vaitkevičiūtė. Skaidrus esmės švytėjimas (Kęstutis Navakas. Žaidimas gražiais paviršiais, 2003)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Skyrybos: literatūrinės, istorinės, egzistencinės... (Violeta Šoblinkaitė-Aleksa. Skyrybų kambariai, 2008)
Manfredas Žvirgždas. „Tai pati audringoji vienatvė...“ (Eugenija Vaitkevičiūtė. Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas, 2007)
Po pasaulį su poezija. Su rašytoju Algimantu Mikuta kalbasi Eugenija Vaitkevičiūtė (2003)