Tarp vėjų tenka susiburti
ir plėšt irklais gyvenimo bangas.
Pasaulį laisvą kurti,
tyriausiu vandeniu išplaut gatves.

Dulkėtoj gatvėje suvyto siela,
ir akys ateities nemato...
Kaip atrakint vartus naujiems pasauliams?
Ir kaip išbėgt iš šio užburto rato?

Tiktai jauna dvasia pro ledą prasilauš,
tik ji viena pabus
ir per miglas į tolumas šviesiausias
kaip karštas garvežys nuūš!

Jau ir dabar kai kur iškyla burės,
ir drąsiai sužaibuoja lempos...
Taip susikaupia jėgos tarpe vėjų,
ir taip nutrūksta virvės įsitempę.

_________________
Kalba autentiška
Raketa. Vienkartinis meno leidinys. Redaktorius Vytautas Montvila. – Kaunas, 1929.