A. † A.
Balys Sruoga

 

Ramybėje užmerkė akis ir ilsis „Židinio“ koplyčioje.
Praeivi, sukalbėk tris kartus... ką nors...


                                            _________________
                                           Keturi vėjai Nr. 2. – Kaunas, 1926 m. gruodis