KETURIŲ VĖJŲ KATALOGAS

Keturių Vėjų Pranašas (išparduotas),
Keturių Vėjų 1 Nr. 4 lt. 50 c.,
Keturių Vėjų 2 Nr. 1 lt.,
Keturių Vėjų 3 Nr. 1 lt. 50 c.

ATSKIROS KNYGOS

K. Binkis Eilėraščiai — 2 lt., — 100 pavasarių 2 lt.
A. Rimydis Mano vedos — 2 lt. Knyga be vardo 2 lt.
S. Šemerys Granata krūtinėj 1 lt. K.V. leidinys.
Tilvytis Trys Grenadieriai 2 lt.
P. Tarulis Mėlynos Kelnės 3 lt. 50 c.

_________________
Keturi vėjai Nr. 3. – Kaunas, 1927 m. lapkritis