Apsirenka tas, kas mano, kad „Keturių Vėjų“ grupė yra uždara. Kiekvienas kas pareikš noro ir parodys sugebėjimo kartu dirbti – bus mielas svečias, o gal ir pilnateisis narys. Kaip mes vadinam – brolis.

       Jau nuo „K. V.“ pranašo pasirodymo dienos redakcija gauna daugybę rašinių. Bet, deja, didžioji jų dalis buvo kurio nors autoriaus, ar net atskiro kūrinio pamėgdžiojimai. Pavyzdžiui gausiai pemėgdžiota S. Šemerio „Baladė“ (visi tada rašė pykšt, pokšt!) pamėgdžiojamas taip pat K. Binkis, A. Rimydis ir k.

       Pamėgdžiojimus mums siuntinėti – bergždžias darbas.

       Kiekvieną savitą kūrinį skaitysim mielai. Nesivaržykit. Reikale ir patarimų ir kuo galėdami padėsim.

       Bet redakcija saugos rankraščius tik tuos, kurie jos nuomone yra to verti. Todel patariame siunčiant mums rašinius pasilikti sau jų nuorašus.


       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 3. – Kaunas, 1927 m. lapkritis