Žali beržai, beržai žali
batuose marškiniuos, –
o aš su perplėšta širdim
ant vėjų kankinuos.

Daina, kad bent daina
su vėjais sielvartą pakeltų.
Daina, kaip saulė kruvina,
nuvirto ten už skliautų.

O vėjų sielvarta!
O vėjų sielvarta!
Ir aržuolai tavęs neišturi.
gal aš, gal jūs, žali beržai,
nulūšime kuris per vidurį.

Nulūšime. O vėjai ūš,
o vėjų sielvarta
atkels
saulėtekiui vartus.

Vai tu saulėteki,
tai tu naktis viltim braižai.
Gal aš už jus,
o gal jūs už mane
saulėtekį pasveikinsit, beržai.

_________________
Kalba autentiška
Trečias frontas Nr. 3. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. spalis