Accessibility Tools

Rimvydas Šilbajoris

Pavadinimas
Bežemiai. Rimvydas Šilbajoris. Egzodo augintiniai. Bendroji situacija (1992)
Bežemiai. Rimvydas Šilbajoris. Liūnės Sutemos žemėje (1992)
Bežemiai. Rimvydas Šilbajoris. Religiniai įvaizdžiai Algimanto Mackaus poezijoj (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Albino Bernoto „Vėžės”: darbo kulto ir gamtos meilės poezija (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Algimantas Mackus įamžino savo paties ir mūsų epochos vienatvę (1984)
Rimvydas Šilbajoris. Algirdas Landsbergis: prasmė ir struktūra (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Balys Sruoga ir simbolistai (1976)
Rimvydas Šilbajoris. Binarinės struktūros Mariaus Katiliškio apsakymuose (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Įspūdžiai iš A. Vaičiulaičio kūrybos (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Išvarymas iš rojaus (Gintaras Patackas. Išvarymas iš rojaus, 1981)
Rimvydas Šilbajoris. Julius Keleras – metaforų kūrėjas (Julius Keleras. XL eilėraščiai, 1998)
Rimvydas Šilbajoris. Juozo Grušo rūstybės ir grožio dialektika (1970)
Rimvydas Šilbajoris. Keturi poetai, neužmirštą Jeruzalės (Marija Saulaitytė, 1992)
Rimvydas Šilbajoris. Keturi poetai, neužmirštą Jeruzalės. Jonas Mekas (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Keturi. Jaunųjų poezijos rinkinys (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Lietuvių egzodo literatūra. Antanas Škėma (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Mano herojus — tiesa: Jono Meko eilėraščiai (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Mirtis ir žodis poezijoj
Rimvydas Šilbajoris. Nepakartojamojo liudytojas – Albinas Marius Katiliškis (1992)
Rimvydas Šilbajoris. Nepriklausomybės amžininkai svetur. Bendroji situacija (1992)