Accessibility Tools


       Richard Brautigan. Arbūzų cukruje. Romanas. Iš anglų k. vertė Saulius Repečka. K.: Kitos knygos, 2005.

       Jėzus Kristus buvo hipis
       Ir gyveno danguje.
       Jis nešiojo kliošus džinsus,
       Mėgo groti gitara.

       Štai tokia banali, infantili, prastai surimuota dainelė netikėtai iškilo atmintyje perskaičius šią knygą.


       Apie Kristų šiek tiek žinau. Daug kartų perskaičiau Šventojo Sosto aprobuotą lotyniškos šv. Jeronimo Vulgatos vertimą lietuviškai – Šventąjį Raštą.


       Perskaitęs abu tekstus, galiu teigti, kad J. Kristus (teatleidžia man Viešpats už tokį Dievo Sūnaus vardo ir titulo užrašymą) ir R. Brautiganas turi nemažai bendro. Abu neturėjo nei vaikystės, nei paauglystės (istorinės kronikos viską nutyli), sulaukę 30-ies, abu ėmė daryti stebuklus – Jėzus maitino alkstančius ir gydė ligonius, o Richardas rašė nuostabias knygas (knyga „Arbūzų cukruje“ išleista 1968 m., kai autoriui sukako 33 metai). Ir, svarbiausia, abu baisiai mėgo kalbėti metaforomis. Senojo ir Naujojo Testamento priesakus turbūt žinote, o štai kaip prisistato naujasis literatūros mesijas:

 


       Jums turbūt bus smalsu, kas aš toks, bet esu iš tų žmonių, kurie neturi įprasto vardo. Mano vardas priklauso nuo jūsų. Tiesiog vadinkite mane tuo, apie ką galvojate.

       Jei prisimenate tai, kas nutiko labai seniai: kažkas jums uždavė klausimą, o jūs nežinojote atsakymo.

       Tai mano vardas.

 


       O kur dar daugiaprasmės R. Brautigano metaforos – įNIRTIS, idMYRIS ir Užmiršti Reikalai (tegul bus pagarbintas knygos vertėjas). Plg. su visiems žinomais J. Kristaus palyginimais apie garstyčios grūdelį, adatos ausį ir pasiklydusią avį.


       Aišku, šitaip tiesmukai lygindamas J. K. ir R. B., aš pats truputį kalbu metaforomis bei hiperbolėmis. J. K. ir R. B. labai skiriasi. Jėzus turėjo mokinių ir visus mokė, o naujasis hipių literatūros dievas nebuvo joks mokytojas, šioje knygoje jūs nerasite nė kruopelytės didaktikos. Tigrai suėda bevardžio personažo tėvus, jo mergina pasikaria – taip tiesiog yra, tad nieko čia nepadarysi. Gėris ir blogis lieka anapus. Kaip sako šios knygos baigiamojo straipsnio autorius S. Repečka: idMYRIS – tai idėjos ir identiteto mirtis.

       P. S. Jėzus Kristus, padaręs savo stebuklus, buvo nukryžiuotas, o Richardas Brautiganas, parašęs savo stebuklingas knygas, apsigyveno nuošalioje miško trobelėje ir galop nusišovė.

       2005 12 17