Accessibility Tools


     Noam Chomsky. Tikslai ir vizijos. Straipsnių rinkinys. Iš anglų k. vertė K. Pocius. K.: Kitos knygos, 2006.


     Ši leidyklos serija pavadinta "Radikaliai kitos knygos", o šios knygos autorius vadinamas "radikaliu šiuolaikinės JAV politikos, ekonomikos ir neoliberalaus kapitalizmo kritiku". Ar tikrai viskas taip radikalu? Nelabai. Klasikinis politologinių straipsnių rinkinys, kurių autorius laikosi tradicinio anarchizmo pažiūrų (jis rašė net skiltis į tokius konservatyvius leidinius kaip "New York Times" ir "Z Magazine"). Idėjos gali pasirodyti šokiruojamai naujos nebent eiliniam amerikiečiui, spoksančiam CNN ir BBC.


     Pradžioje, kaip ir dera teoriniam veikalui, apibrėžtos keturios ideologijos, kuriomis buvo grindžiamas visuomeninis žmonių gyvenimas įvairiomis epochomis. Tai klasikinis liberalizmas (von Humboldtas, Ricardo, Malthusas), libertarinis socializmas (Bakuninas, Proudhonas, šiai krypčiai aiškiai simpatizuoja ir pats N. Chomsky), valstybinis socializmas bei valstybinis kapitalizmas. Pastarosios dvi ideologijos autoriui beveik identiškos. Bolševizmas ir dabartinė vakarietiška "modernios gerovės" valstybė.

     Vaizdžiai ir aiškiai parodyta, kaip iš XIX a. šeštajame dešimtmetyje gimusios "naujosios amžiaus dvasios" - "turto vaikymosi, pamirštant viską, išskyrus Save", - gimė šiuolaikinė "mokslinė" neoliberalizmo teorija.

     Rimta intelektinė prieš kapitalizmą gyvenusių žmonių klaida buvo tikėjimas, kad žmonės turi šioje visuomenėje, kad ir supuvusią, vietą. Naujas mokslas pademonstravo, kad "teisės gyventi" samprata buvo paprasta klaida. Suvedžiotiems žmonėms turėjo būti kantriai išaiškinta, kad jie neturi kitokių teisių nei išbandyti sėkmę rinkoje.


     Kaipgi gelbėtis nuo grobuoniškų korporacijų ir valstybės teroro? Ką siūlo šis protingas žydas anarchistas, kurio motina, beje, gimė Lietuvoje? Ogi gana ilgą ir nuosaikų kelią.

     Žmonės dažnai net nepripažįsta priespaudos ir viešpatavimo sistemos egzistavimo. Jie turi pabandyti kovoti dėl savo teisių sistemose, kuriose gyvena, dar prieš suvokdami jas esant represyvias. [...] Šiandieniniame pasaulyje veikiančio anarchisto tikslas, manau, turėtų būti kai kurių valstybės institucijų gynyba nuo į jas nukreipto puolimo, tuo pat metu stengiantis, kad jose dalyvautų kuo didesnė visuomenės dalis - ir pagaliau daug laisvesnėje visuomenėje jis turi stengtis sugriauti jas, jei bus sudarytos tinkamos aplinkybės.


     Įdomūs ir autoriaus svarstymai apie Rytų Europą. Ją jis laiko ne kuo kitu, kaip "trečiuoju pasauliu", kuris po savo "revoliucijų" paprasčiausiai teiks pigias paslaugas turtingam pramoniniam pasauliui. O įdomiausias visoje knygutėje man pasirodė fragmentas iš 1914 m. W. Churchillio pranešimo, pateikto Ministrų kabineto kolegoms: "Mes supirkome visiškai neproporcingą kiekį pasaulio akcijų ir turime savo rankose pasaulio prekybą. Mes iš tų teritorijų gavome visa tai, ko norėjome, ir mūsų siekis būti paliktiems netrukdomai džiaugtis plačiomis bei puikiomis valdomis, dažniausiai įgytomis prievarta, dažniausiai išlaikomomis jėga, dažnai atrodo mažiau racionalus kitiems negu mums". Ciniški, ausį rėžiantys, tačiau atviri ir bent sąžiningi žodžiai...

     Taigi ši knygutė skirta tiems, kurie norėtų atvirai ir "be pykčio" padiskutuoti su tokiais proamerikietiškos ideologijos apologetais Lietuvoje kaip L. Donskis, A. Čekuolis ar L. Jonušys.

     2006 03 10