REKOMENDACIJOS

t


    Būsimos knygos autorius – netipiškas debiutantas šiuolaikinės lietuvių poezijos kontekste. Sąvoka „debiutantas“ šiuo atveju taikytina tik knygų leidybos požiūriu – tai pirmasis oficialus Manto Gimžausko poezijos rinkinys, jei prieš aštuonerius metus išleistą knygelę tuščiais puslapiais laikytume labiau eksperimentine akcija, o ne bibliografijos faktu. Apskritai M. Gimžausko pavardė prieš dėmesingesnio lietuvių poezijos skaitytojo akis šmėžuoja jau gerą dešimtmetį: paskelbta nemažai publikacijų literatūros leidiniuose, įsimintini pasirodymai – dažnai ekstravagantiški – Poezijos pavasario bei Poetinio Druskininkų rudens festivaliuose, spaudoje būta ir šio autoriaus parengtų ikikolumbinės Meksikos poezijos vertimų, jis surengė įvairių akcijų ir performansų. Tai, kad iki šiol nėra rinkinio, kuris padėtų susipažinti su estetinėmis šio literatūros „provokatoriaus“ pažiūromis, turbūt reikėtų laikyti nesusipratimu (ar sąmoningu autoriaus pasirinkimu), o ne dėsningumu. M. Gimžausko poezijos knyga papildytų naujausios lietuvių poezijos raidos kraštovaizdį, leistų susipažinti kad ir ne su ryškiausiais, bet tikrai su diskusijas skatinančiais, katalizuojančiais ir dažnai nepastebimais šios raidos aspektais.

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.m

    Su Manto Gimžausko pavarde pirmą kartą lietuvių poezijos skaitytojai susidūrė 1995–aisiais, kai devyni ką tik mokyklas baigę jaunuoliai išleido debiutinį almanachą „Įžanga“. Nepaisant tokiems leidiniams būdingo naivoko manifestiškumo ir susiformavusio savęs, kaip grupės, suvokimo, devyni jos nariai greitai išsiskirstė ir pasuko individualiomis, beveik nesuderinamomis kryptimis. M. Gimžauskas išsiskiria iš kitų garsesnių savo kartos atstovų (M. Kvietkausko, M. Valiuko, R. Radavičiūtės, T. S. Butkaus, kuris vienintelis, ko gero, galėtų būti laikomas maža išimtimi, nes su aptariamo poezijos rinkinio autoriumi yra siejamas bendrų projektų ir idėjų). Šis skirtumas nulemtas ne tiek tekstų kokybės, kiek M. Gimžausko pasirinktos strategijos ir deklaruojamo požiūrio į poeziją apskritai. Jis yra poetas prieštarautojas, savo pasirodymuose (šis terminas M. Gimžausko kūrybai apibūdinti tinkamesnis nei įprastas „publikacijos“) nonkonformizmą iškeliantis kaip savaiminę vertybę. Šią poziciją rodo ir M. Gimžausko viešų kūrybinių apraiškų pobūdis – tai proginiai, konceptualūs projektai, diskutuoti ir kvestionuoti kviečiantys kūriniai. Suverti ant vieno siūlo visas prieštaringas M. Gimžausko idėjas – išleisti knygą, kuri taip pat iškeltų ir kai kuriuos iki šiol neaptartus probleminius šiuolaikinės lietuvių poezijos aspektus – jau tikrai būtų laikas. Ypač atsižvelgiant į tai, kad M. Gimžausko knyga, žinant jo kūrybos principus, greičiausiai ne tik atliks fiksuojamąją funkciją, bet ir taps provokuojamu iššūkiu ateities diskusijoms.

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.    O dabar – prie reikalo. Atachmente – visi knygos tekstai. Iš viso – 27 (3 dalys). Jei skyrių pavadinimai pasirodys neaishkus, tai įsivaizduok, kad, ishvertus ish shamano kalbos, koncepcija tokia: supermarketo mishios, įrėmintos simetrishko kontexto kalėjimo :) Pačios knygeles pavadinimas – CV/2003–1976, nes: 1. jis, aciu dievams, nekvepia jokia seilėta poetika; 2. manau, atitinka mano kontrkulturinius kaprizus; 3. shi knygele ir yra mano poetinis „curriculum vitae“ – neslepiu savo raidos, eklektikos ir kartu nesugebėjimo pabėgti nuo savo poezijos. Komplektuodamas šituos tekstus, perkrachiau faktishkai viską, ka gyvenime parashes (radau visokiausiu keistenybiu, mielu prisiminimu ir briedu): ar 1992, ar 2002 – totsamyjchuj :) Tegu tai knygelėj matosi! O ash shiuo projektu atsisveikinu su poezija – vsio shto znal – rasskazal. Uzsiimsiu kuo nors kitu, o „ars poetikoj“ man nuobodu ir nebėr ka veikti. Praktiniai dalykai: butent toks pavadinimas, butent tokie skyriai ir butent tokia tekstu seka – su kabbala nejuokaujama! Ir būtinai datos po tekstais. Dizainas ir maketas – visishkai tavo valioj. 100 proc. pasitikiu ir zinau, kad bet kuriuo atveju sugalvosi geriau uz mane. O dabar atsidaryk atachmenta ir tepadeda tau dvasios! Idomu bus suzinot nuomone. Naudokimes tel., o ne mailais. Laikykis!

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.


   

***
ką turiu dabar
kai diena pasibaigia
kai naktis taip liūdnai
susirango prie kojų
ar koks pinigėlis dar liko
išprotėjusioj proto
kišenėj

gal turiu žalius žmogelius
su trikampėliais ant nugarų
ir plačius kailių patalus
iki visų horizontų
ir laikraščius po kuriuos
galima vaikščiot
taip – aišku turiu
ir niekur nuo jų
nepabėgsi

ar nieko daugiau nebėra
ko nors seno slapto ar švento
atrodo jie pavogė mano knygas
kurias buvau spėjęs perskaityt
atrodo per toli išėjau
nuogas iš blunkančio namo
grįžt negaliu ir atrodo
kitą dieną teks
atidėti

1994 12 04

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.***
sapnuok kutenantį
ketvirto matavimo kilimą
kaip vaivorykščių žaibai
plaukia virš miegančių šiferių
ir balandžių desantas
tirpsta į kaminus
sapnuok tamsiausiam
bufeto kampe
kaip vaikas
į stiklinį gaublį prisipila
marihuanos vyno
ir elektroniniai vabzdžiai
dedasi akvalangus
sapnuok šitą naktį
kaip šventąją upę
tekančią į kalno viršūnę
kur azijos rūmų
antakiais
tvenkiasi prakaitas
sapnuok kad kapų žolė
tai auksinis kompaktinis diskas
kurį surasi
kai tik pabusi
sapnuok štai pateka saulė

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.


   


MUCHAMADAS A†A

skrisk Muchamadai ATA
virš nuobodybės pasėlių
virš elektroninio zoologijos sodo
virš sumeluoto vyno rūsių

skrisk Muchamadai ATA
virš užsikimšusių gatvių kraujagyslių
virš greitos mirties restoranų
virš Babilono Egipto ir Reicho

skrisk Muchamadai ATA
per stingdančius failus
per užnuodytą popierių
per vandens ženklus ugnį ir eterį

skrisk Muchamadai ATA
per stiklą ir plieną
per šešioliktąjį Taro arkaną
per CNN ir istoriją

skrisk Muchamadai ATA anapus

kur žalio šilko drabužiai
kur žemai teka upės
kur hurijų sapnas tikresnis už statulos laisvę

skrisk Muchamadai ATA
skrisk Muchamadai Amžinąjį Tau Atilsį
ir mes sekundei prisiminsim gyvenimą

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.

aš esu savųjų dykumų ŠAMANAS
paklaidintas begalybės saulėtekių–saulėlydžių
ir ŠVENTŲJŲ KALNŲ (dabar kažkur pasislėpusių)
piligrimas praradęs sąmonę

iš tikro sapno Į netikrą tikrovę pataikęs
šventųjų kalnų takus rūke palaidojęs
nuo VISKO lyg pasigėręs vėjas toldamas
aš ir DABAR esu esu esu ESU

jau nebijau įkrist į jokį kraterį
į jokią prarają apsiputojusią savim
aš pats esu DIDYSIS KRATERIS
tik sau pačiam – bet AŠ ESU

o dievas duos – galbūt sugrįšiu
kiek galima giliau pats į save
į pačią nuošaliausią dykumą ir į švenčiausius kalnus
kur nieko nebeliks
                nebent tiktai giesmės

           1997 07 17

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.mirtinas greitis

nusileiskim žemiau kol dar skiriam spalvas
palieskime žolę nes pavirsime paukščiais
ten kur pametėm savo žalią kvėpavimą
mes grįžtam dabar iš metalinių sapnų

stiklines akis raudonai nusidažę
savo kraują išgėrę mėlynoj dykumoj
nemokėdami skristi tiesiog švilpiam taku
prasidėjusiu pelkėj ir neturinčiu galo

išklijavę mintis ant peršviečiamo veido
nešam į saulę aklą griaučių reklamą
ir pasiekiame mišką nepažįstantį garso
kuriame suka lizdą piktas vakaro paukštis

paukštis mirtį išleidžia snapą pražiojęs
kad sudraskiusi dieną ji paliestų ir mus
bet mirtis nebegali pavyt savo žodžių
skubančių atvirkščio laiko kryptim

1993 04 04

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.***
užrašyti indėnai
šokoladiniai šoka
užrašyti indėnai
šoka į šiaurę
kur šamanas
šitoje šventėje
saldainių popierėlių
vėliavos
tolyn
aplink futbolo šulinį
namai be moterų
kompiuteriniame greitkely
indėnų tinklas
virš finišo
patefonai groja
moskitų tinklelį
auksiniais radijo laidais
švenčia dangoraižių palmės
parduotuvių pavėsiai
visi sprogimų
valdymo centrai
klonuojantys marakaną
ir net pašto dėžutės mergaitė
nulinio šamano
popietę

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.RYŠKIASPALVIŲ PRIEŠPIEČIŲ PLANETA

jis jis ji
ir tas
kurio nesimato
siūbuoja
kartoniniu garsu
metaliniai laiptukai
į apdulkėjusį greitį
žvėrių tinklelis
žemai po tavim
atvirkščia jūra
staiga
kaip aukštai
išmatuojama tik
priešpiečio ryškuma
aname name
tik ano namo
horizonte
lekiančiu dviračiu
iš paskos
atsiliekanti jūra
nukreipta į viršų
neatspari
žolių norams
netikėtas padas
ir nieko
nebe jis jis ji
viršuje
tik tas kurio
nesimato
ir stovintis
kartoninis garsas

2000 07 13

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.¡HASTS LA VICTORIA!

ant lubų supasi
krištolinis voras Artūras
spinduliuodamas
penkiakampėm vaivorykštėm
o apačioj
ant purvino kilimo
spragsi ir šokčioja
kapitalistai – antikristalai
ponas Krumplis ponas Smagratis
ir E–120
kapitalistai norėtų padulkinti
vorą aukštybėse
bet jų šepetėlis per trumpas
tai tik spragsi ir šokčioja
o krištolinis voras Artūras
sau supasi
ir pačiam netikėtai
paskleidžia aitrų
cheminį preparatą
ir kilimas pražysta
lyg Irano Islamo Respublika
nebešokinėja ponas Krumplis
nebespragsi ponas Smagratis
tyli E–120
lubos išnyksta
atsiranda dangus
lyg būtų prašliaužus
žalioji gyvatė
vien tik smaragdai visur
ir žiedadulkės
krištolinis voras Artūras
užsiaugina rubininius
drugelio sparnus
ir skrenda aukštyn
aukštyn
vis aukštyn
kur kristalų upėje
krištolinė jo meilė

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.


    


TEOLOGINIS TRIRATUKAS

ant triratuko stipino
pastatysiu mečetę
atspėkit kam?
musulmonams
bet ateis induistai
ir sugriaus mano mečetę
tada aš ant kito stipino
pastatysiu ašramą
atspėkit kam?
induistams
bet ateis katalikai
ir sugriaus mano ašramą
tada ant dar vieno stipino
pastatysiu bažnyčią
atspėkit kam?
taip taip – jūs atspėjot
ir pragaro vartai
neįveiks mano bažnyčios
bet ateis indėnai
ir pavogs triratuką
tada emigruosiu
pas juos į ameriką
pasistatysiu niujorke vigvamą
rūkysiu pypkę
be stipinų
ir būsiu
atspėkite koks?
VAŽNAS

1996 11 21

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.TOŠNUVOS RESPUBLIKA

čia negalima keiktis
nes čia mano tėvynė
nors blet kaip bloga
būna kartas nuo karto
bet pusketvirto milijono dievų
gatvėj tave gali išgirsti
ir įliet šventos dvasios į smegenis
tos nuo kurios
madinga pastoti
pastoti dažniausiai
poetu ar didvyriu
nes čia mano tėvynė
ir negalima sakyti čia
tošna
reikia sakyti „troškūnai“
arba tiesiog „noriu gerti“
nes kitaip
dešinioji dievo ranka
kokioj nors myžaluotoj kavinėj
neįpils alaus
arba pils
tiesiai į snukį

1996 11 21

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.PABAIGA

dantis prakando dantį
vanduo išgėrė vandenį
stiklas sudaužė stiklą
dangus suskilo pusiau

ar tai ne revoliucija?
– nežinau bet atrodo
tai tiesiog pabaiga

pabaiga nusinešianti brahmą
pabaiga kuri nuplėš lapus
jei akmuo kramto akmenį
mes turim išeiti į kelią
ir laukti kas bus

ir kodėl horizontai taip garsiai tyli?
ir kodėl vėluoja autobusas vilnius–kraupėnai?
ar ir vėl jau eglės mus myli?
taip? – tai pabaiga artėja

jau aišku kad tai ne revoliucija
po kurios nors šis tas dar lieka –

dabar mes esame
kaip niekad drąsūs ir tai reiškia
kad čia pabaiga
nepaliksianti nieko

einame jos pasitikti
eglėm apaugusiais plentais
tegu išsipildo tai
kas per užpraeitą sapną nulemta

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.


    


ANTIVASARA

PIRMOJI SAULĖ

saulė sprogsta krauju
jos pirmąjį kartą
ir guminiai padai
Čiuožia        spindinčiu        cypiančiu
    kibirkščiuojančiu        miesto        kompaktu
radiacijos    adatos
        išrašo odą
ryškiaspalviais hieroglifais
jos    kūnas             iš t i r   p   s       t
guma                o plaukai susilieja
        su debesiu
ji slysta žvynuotom
        cherubų    sirupų
        šamanų    reiverių    dilerių
        geizerių nugarom
lydosi deimantiniais šaligatviais
negalima–skersgatviais
įelektrąįklyksmąįkvadratinįpagreitį
į milijardus kartų naują
        pirmąjį kartą
šv. plotas šv. skvotas ir šv. tūsas
jai transliuoja
            auksą    smilkalus
ir        kosminę                stotį
                    o ji tik
juokiasišviesosgreičiuiššviesoforotie-
sosišvisųvibruojančiųvarpiniųišsav-
ojuokovitrinojjuokiasiišsavokūnoirk-
raujoišsprogstančiossaulės

                    ir pasaulis sustoja


ANTROJI SAULĖ

amžinavasaraamžinavasaraamžinavasara
radiacijosadatosradiacijosylosradiacijosiešmai
į smegenis            saulė
atrado dvi saulės        viena
lauke ir viena viduje
lysvės lūžta nuo JAH
šakos vibruoja nuo POSITIVE
daugiametė žolė užsidega iš vidaus
o visa kita – ANTIVASARA
vienas blyksnis ir viskas –
antroji saulė tik atspindys
veidrody aprūkusiam
nuo smilkstančios daugiametės žolės
daugiau jokios užuovėjos daugiau jokio JAH
daugiau jokio POSITIVE
vienas blyksnis ir jokios daugiau
amžinos vasaros
– o kas dabar? klausia manęs kitą rytą
– dabar – visa kita


<HTML>
<HEAD><TITLE>3IOJI_SAULE</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND COLOR=“BLOOD“;
FONT=“NORDIC“; SIZE=“0“>
<IMG SRC="JUODASEKRANAS.GIF“;
LINKTO=“4OJI_SAULE.HTML>
ŠALTA GYVENTI <BR> JUODAME EKRANE <BR>
LYG ŽVAIGŽDĖ <BR> BŪTŲ VIRTUS SKYLE
<P>
TAČIAU <BR> KAIP SAKYDAVO <BR> GĖLIŲ NAMUOSE
<P>
APRŪKĘS VEIDRODIS <BR> KELIA SIAUBĄ <BR>
BET JIS – <BR> MUMS VIENINTELIS
</BODY>
</BLOOD>
</HTML>


KETVIRTOJI SAULĖ

sako dabar mes gyvensim
    juodam ekrane
    neatsispindėdami aprūkusiam veidrody
sako tegyvuoja
    antarktidos liaudies respublika
sako čia horizontas – keturios šiaurės
    iš kurių nepateka
                    keturios saulės
sako dabar jau mes virsim ekstraktą
        iš atominių grybų
        ir mus veš visą naktį
        kuri niekada nesibaigs
sako mes sušalsim į kaulą ir dar
sako vieną dieną bus tokios
        kalėdos

tegul raketos inkščia
ir visos bombos sprogsta
tegul skausmas kyla
ir sutemos leidžiasi
tegul amžina žiema sustingsta
o bet kokia užuovėja išnyksta
tegul pasaulis baigiasi

                                SAULĖS JUDESYS
arba ne


arba tegul devyni vėjai
išsupa vieną vienintelę nendrę
arba tegul kaulai
apsitraukia žvynais
arba tegul plunksnomis
arba tegul krauju
arba tegul apauga kūnu
arba tegul pasidengia tatuiruotėmis
plaukais batika džinsais apyrankėm
arba kad arba


ir tegul saulė
pajuda dar vieną kartą

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.HUMANUM ĖST

ERARE HUMANUM ĖST
HUMANUM ĖST
ZISIZ DA NJŪ MANIFĖST
ĖST ĖST ĖST ĖST
VIENAS KITĄ ĖST
DARŽOVĖ DARŽOVĘ ĖST
ROBOTAS ROBOTĄ ĖST
SAVE PATĮ ĖST
HOMO HOMINI LUPUS ĖST
LŪPAS ĖST
LIEŽUVĮ ĖST
ŽVILGSNIU ŽVILGSNĮ ĖST
SMEGENIS ĖST
RANKAS ĖST
ŠLAUNIS ĖST
ŠLAUNELES ĖST
BULVYTES ĖST
BIG MAKĄ ĖST
BIG BIG BIG MAKĄ ĖST
FASTFŪDĄ ĖST
HAI TECHĄ ĖST
BEDTRIPĄ ĖST
TRIP HOPĄ ĖST
ČIKIPAU HIPERBUM ĖST
POPARTĄ ĖST
POPAPUS ĖST
DŽANKMEILĄ ĖST
WWW. ĖST
TELIKĄ ĖST
SU SPALVOTU EKRANU ĖST
SU AKTYVIAISIAIS MINERALAIS ĖST
SU NAUJA YPATINGAI LANKSČIA GALVUTE ĖST
SU KALĖDINĖM NUOLAIDOM ĖST
SU KETURIAIS RATAIS VAROMAIS ĖST
MAŽUS RATUKUS ĖST
DIDELIUS SUSUKTUS ĖST
SNIEGĄ ĖST
CUNAMĮ ĖST
PAŠTO ŽENKLUS ĖST
VANDENS ŽENKLUS ĖST
VISA ELECTRON ĖST
VIZIJĄ ĖST
EKSTAZĘ ĖST
BIBLIJĄ ĖST
SAKRAMENTUS ĖST
CREDO QUID DEUS ĖST

O TADA DVĖST

O TADA EGIPTO MIRUSIŲJŲ KNYGA
O TADA TIBETO MIRUSIŲJŲ KNYGA

O TADA VĖL GIMTI DARŽOVE
ARBA ROBOTU
ARBA HUMANUM ĖST

IR VĖL ĖST ĖST ĖST ĖST ĖST

Gimžauskas, Mantas. Šamanas™: Poetiniai ir vizualiniai tekstai – Kaunas: Kitos knygos, 2007.