Accessibility Tools

 

Tarptautinė vertėjų diena, paminint Šventojo Jeronimo (347–420) mirties dieną, šiemet spalio 30-ąją Lietuvoje buvo švenčiama šeštą kartą. Pailgėjo ir Šv. Jeronimo premijos laureatų sąrašas. Už ilgametį vertėjų ugdymą ir iškilius prancūzų klasikos vertimus, ypač už reikšmingus pastarųjų metų darbus – G. de Maupassant‘o „Orla ir kitos novelės“, Barbey d‘Aurevilly’io „Šėtoniškąsias“, G. Flaubert‘o „Tris apysakas“ – Šv. Jeronimo premija paskirta Ramutei Ramunienei.

 

R. Ramunienė (g. 1918 m.), kaip meninių tekstų vertėja, turi puikų filologinį išsilavinimą ir praktiką: prancūzų kalbą ir literatūrą studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Grenoblio universitetuose, Vilniaus universitete ir Dailės institute dėstė prancūzų kalbą. Jos kūrybinėje biografijoje – pusšimtis prancūzų rašytojų kūrinių vertimų į lietuvių kalbą. R. Ramunienė už prancūzų kultūros sklaidą Lietuvoje 1997 m. buvo įvertinta prestižiniu Prancūzijos valstybiniu apdovanojimu – Garbės legiono ordinu.

 

R. Ramunienė – ketvirta Šv. Jeronimo premijos laureatė. 2005 m. laureatu tapo Pranas Bieliauskas, 2006 m. – Irena Balčiūnienė, 2007 m. – Valdas V. Petrauskas.

 

Nuo 2006 m. Šv. Jeronimo premija skiriama lietuvių literatūros vertėjams į užsienio kalbas. Šį apdovanojimą jau pelnė kroatė Mirjana Bračko ir italas Pietro Umberto Dini. Šiemet aukšto įvertinimo susilaukė latvis Talridas Rullis (g. 1940 m.) – už profesionaliai ir meniškai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, jo ilgametį atsidavimą ir svarų indėlį populiarinant lietuvių literatūrą Latvijoje. T. Rullis yra išvertęs subtilios stilistikos kūrinių, kurių adekvačiam perteikimui kita kalba reikia aukšto kūrybinio profesionalumo. „Kalba yra mano latviškas pasaulis“, – ši T. Rullio ištarmė yra jo kūrybos credo, svariai argumentuotas vertimais. Latvių skaitytojams T. Rullis pateikė J. Ivanauskaitės knygas „Ragana ir lietus“, „Kelionė į Šambalą“, „Agnijos magija“, „Prarasta pažadėtoji žemė“, „Ištremtas Tibetas“, „Sapnų nublokšti“, R. Gavelio „Vilniaus pokerį“, S. T. Kondroto „Žalčio žvilgsnį“ bei „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą“, A. Škėmos „Baltą drobulę“, R. Granausko „Kenotafą“ ir kitų lietuvių rašytojų kūrinius. Periodinėje spaudoje atspausdino per pusantro šimto publikacijų: P. Dirgėlos, R. Granausko, B. Vilimaitės, V. Daujotytės ir kitų lietuvių rašytojų kūrinių vertimų. Leidėjų laukia jau išversti P. Dirgėlos romanai „Joldijos jūra“ ir „Anciliaus ežeras“, J. Ivanauskaitės „Placebas“, I. Šeiniaus „Kuprelis“, R. Granausko „Gyvenimas po klevu“. Dabar T. Rullis skaito, analizuoja ir neatsidžiaugia M. Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ menine raiška, kalbos vaizdingumu.

 

Latvijoje jo vertimai iš lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, rusų kalbų yra tapę meninio vertimo pavyzdžiais. 2005 m. T. Rullis pelnė aukščiausią Latvijoje literatūrinį apdovanojimą – už viso gyvenimo įnašą į meninį vertimą.

 

Šv. Jeronimo premijos buvo įteiktos Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje. Laureatus pasveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Jučas, Latvijos Respublikos ambasadorius Hardijs Baumanis. Pagiriamuosius žodžius apie Šv. Jeronimo premijos laureatus tarė Donata Linčiuvienė ir šių eilučių autorius. R. Ramunienės laišką susirinkusiesiems perskaitė jos duktė vertėja Jonė Ramunytė.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 11 (lapkritis)