Leonardas Gutauskas. Daiktai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 440 p. Nacionalinės premijos laureato naujas romanas, kuriame namų daiktai pasakoja apie save ir savo šeimininkus.

 

Jurgis Buitkus. Nematomas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 256 p. Neseniai mirusio rašytojo kūrybos rinktinė, kurią sudaro apsakymai ir apysakos.

 

Asta Plechavičiūtė. Nelyginiai metai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 142 p. Pirmoji autorės prozos knyga: istorijos, anonsai, pasakojimai, atspindžiai, patraukiantys siužeto minimalizmu, sąlygiškumu.

 

Viktorija Daujotytė. Gyvenimas prie turgaus. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 336 p. Žymios literatūrologės monografija apie poetą Joną Strielkūną, parašyta beletrizuota kritikos kalba, turtinga autorės laiškais poetui, pokalbiais su juo, autorefleksijomis.

 

Jonas Zdanys. Tarpdury. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 104 p. Angliškai ir lietuviškai rašančio poeto naujų eilėraščių rinkinys, kuriame „įspūdinga intelektualo refleksijų jungtis su vyriška poetine aistra“.

 

Gvidas Latakas. Kol išsiris varniukai. – Kaunas: „Savaitraštis Nemunas“, 2008. – 96 p. Pirmasis autoriaus eilėraščių rinkinys, kuriame išmoningai įpinta žaismė, giedra šypsena, taiklus žemaitiškas žodis.

 

Lyg įžanga į Requiem. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2008. – 292 p. XX a. lietuvių poetų, mirusių nesulaukus 40 metų, eilėraščių antologija. Sudarytojas K. Subačius.

 

Po šiaurės dangum IV. – Šiauliai: Saulės delta, 2008. – 148 p. Almanache spausdinami šiemet Europos literatūros dienose Šiauliuose dalyvavusių autorių iš Lietuvos, Airijos, Škotijos, Velso ir Latvijos kūryba. Sudarė M. Roduneris.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 12 (gruodis)