pleckaitis_mariuspleckaitis_marius       Įvairius literatūrinius polius – poeziją, knygų recenzijas, eksperimentinę prozą, vagių poetinį-vizualinį blogą (su bendraminčiais) – išmėginęs autorius Marius Plečkaitis, vienas būsimos Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos steigėjų, šiuo metu studijuojantis ekonomiką Vilniaus universitete, siūlo Lietuvoje dar negirdėtos, bet kraują kaitinančios temos – šokas literatūroje arba literatūrinis šokas – aptarimą/paskaitą. LUNI diskusija „Šokas literatūroje“ įvyks gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 17:30 val. Vytauto Didžiojo universitete, Donelaičio g. 52, 522 auditorijoje.

 

       Literatūra nuo seno garsėja ne tik kaip sausas iš literų nukaltas tekstas, skirtas informuoti ar išsaugoti esmines laikmečio žinias ar idėjas, bet ir kaip to meto vertybių, idealų kvestionavimo įrankis, kuriuo naudojosi tokie rašytojai ir filosofai, kaip De Sadas, ar Bataille. Blogio, žiaurumo ir kitaip amorali literatūra turi polinkį griauti esamas normas ir gimdyti pasibaisėjimą Tačiau ar žiaurumas, amoralumas, blogis geba kisti, ar jie paslankūs, pažangūs ir tobulėjantys? Kad ir kaip ten, atsirado ir atsiras ir epigonų, mėgdžiotojų ar šokiruotojų iš išskaičiavimo.

 

       Paskaitoje bus siekiama atsakyti į šiuos ir kitus opius klausimas:

 

       – Kas yra šokas ir kaip jis gali pasireikšti literatūroje?

       – Ribinės literatūros pavyzdžiai, jų nagrinėjimas.

       – Ar smurto, prievartos, keiksmų, pornografijos vaizdavimas – kenksmingas?

       – Kas gali nustatyti literatūros ribas?

       – Ar žmonių atsparumo matavimas neiškreipia literatūros tikslo ir paskirties? Galų gale, ar tai teisėta?

       – Kaip kito šoko literatūra. Ar De Sadas ir bytnikų kūriniai dar gali pasirodyti – įžūlūs, smerktini, iškrypę?

       – Postmodernizmas ir šoko literatūra.

       – Amoraliosios, šokiruojančios literatūros autoriai – išsigimėliai ar saviti filosofai?

       – Kaip literatūrinis šokas gali daryti įtaką realiam, iš pirmo žvilgsnio saugiam ir nepažeidžiamam individo ir visuomenės gyvenimui?

 

       Taip pat bus pateikiamos trumpos ištraukos iš aktualių kūrinių, taigi klausytojai turės progą susidurti su pirminiais paskaitos šaltiniais. Trumpai bus nagrinėjami autoriai, jų idėjos ir pasiekti rezultatai,bei naujai atsiradęs santykis su skaitytoju. Paskaitoje aptarsime ir švelnesnio šoko ar tiesiog daugumai amoraliai atrodžiusias/atrodančias knygas. Literatūrinio šoko koncepcijos kitimas. Amoralumo, žiaurumo reliatyvumas ir retrospektyvinis požiūris.

 

       Šia paskaita siekiama ne išaukštinti pastarąją literatūrą, neapipilti ją naujais laurais ir nedeginti ant laužo kritikų. Tai tiesiog vienas iš žingsnių, siekiant kad ir subjektyviai, bet pristatyti šoko literatūrą visuomenei, iškeliant ją iš siauro gerbėjų rato.

 

       Remiamasi šiais autoriais: Donatien Alphonse François Marquis de Sade, Georges Bataille, Bret Easton Ellis, Terry Southern, Eduard Limonov, William S. Burroughs, Supervert.

 

        Daugiau informacijos www.luni.lt

 

       LUNI iniciatyvinė grupė

       2009 12 01