Albino Žukausko sodyba Bubeliuose       Pavasarėjant norisi pabūti Bubeliuose,

       Pasirymoti Paukščių Kelio nuosklandose,

       Sutikti gražią šventę: alksnio iš numirusių prisikėlimą...

 

       Albinas Žukauskas

 

       2012 m. sausio 25 d. paminėsime 100-ąsias poeto, prozininko, vertėjo Albino Žukausko (1912. I. 25–1987. VIII. 10) gimimo ir 25-ąsias mirties metines. Daugiau kaip du dešimtmečius mes gyvename be naujai išleistų praėjusio amžiaus poeto, gimtosios kalbos puoselėtojo knygų. Poeto gimtinėje, Bubeliuose (Lenkija, Seinų apskritis), kūrėjo atminimą puoselėja to krašto lietuviai, kasmet apsilanko tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai. Išlikęs namas, senoji pušis, tačiau poeto vaikystės peizaže nėra jokio atminimo ženklo.

 

       Manome, jog privalome pasirūpinti, kad būtų sutvarkyta sodybvietė, name įrengta ekspozicija, išleista eilėraščių rinktinė lietuvių ir lenkų kalbomis bei rinktiniai raštai, sukurta ir atidengta memorialinė lenta prie namo Liubarto gatvėje Vilniuje, kuriame poetas ilgą laiką gyveno.

 

       Kreipiamės į plunksnos brolius, Albino Žukausko poezijos mylėtojus, skaitytojus, įmones, organizacijas ir kviečiame paremti paminklinio akmens ir memorialinės lentos Bubeliuose sukūrimą bei pastatymą iki 2010 m. „Poezijos pavasario“ renginių Suvalkų krašte.

 

       Lėšas Albino Žukausko atminimui įamžinti Bubeliuose kaupia Lietuvos rašytojų sąjungos Literatūros fondas: įmonės kodas 191622657, a. s. LT56 3700 0100 0244 8298 (pervedant į sąskaitą pinigus būtina nurodyti – A. Žukausko atminimui įamžinti). Galima tiesiogiai kreiptis ir į Rašytojų klubą (K. Sirvydo g. 6, LT – 01101, Vilnius, tel. 2 92 96 27, 2 61 77 27).

 

       Pagarbiai

 

       iniciatyvinė grupė –

 

       Sigitas Birgelis, Punsko leidyklos „Aušra“ vyr. redaktorius

       Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė

       Birutė Jonuškaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja

       Mykolas Karčiauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondo pirmininkas

       Dr. Alma Lapinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Naujosios literatūros skyriaus vadovė

       Jonas Liniauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas

       Petras Maksimavičius, Seinų Antano Baranausko fondo Tarybos pirmininkas

       Aldona Ruseckaitė, Maironio literatūros muziejaus direktorė

       Janina Rutkauskienė, Rašytojų klubo direktorė

       Romas Vitkauskas, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 11 (lapkritis)