lrs logo       Mykolas Sluckis. Laiko sūpuoklėse. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 199 p. Žinomo rašytojo mintys, samprotavimai apie lietuvių ir užsienio autorių knygas, atsiminimai apie K. Borutą, P. Širvį, J. Avyžių, S. Krasauską, I. Simonaitytę, įspūdžiai apie garsiąją J.-P. Sartre'o ir S. de Beauvoir viešnagę Lietuvoje 1965 m.

 

       Henrikas Algis Čigriejus. Žiemių pusėje giedra. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 104 p. Naujų eilėraščių knyga. Poeto pamėgta aukštaitiškos gamtos vaizdinija tampa gyvenimo kelionės metaforomis.

 

       Zita Mažeikaitė. Tenoriu būti. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 104 p. Žinomos vertėjos trečia poezijos knyga. Eilėraščiai pasižymi konkretumu: tai sodyba Dzūkijoje, tėviškė ir jos žmonės, močiutės Magdalenos užkalbėjimai ir būrimai.

 

       Algimantas Kaminskas. Sopulio akivare. – Vilnius: Homo liber, 2009. – 432 p. Panevėžy gyvenančio rašytojo romanas apie Antrojo pasaulinio karo metu tapusių galingaisiais nužmogėjimą ir pasmerktųjų viltį likti gyviems mirties akivare.

 

       Valdas Daškevičius. Netiesioginiai įrodymai. – Vilnius: Homo liber, 2009. – 96 p. Trečia poeto knyga apie žmogaus prigimtį, meilę ir nemeilę, laiką, prasmę ir mirtį.

 

       Leonas Peleckis-Kaktavičius. Namuose ant Pasadnos ulyčios. – Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009. – 302 p. Memuarinė eseistika apie aktorės S. Jakševičiūtės-Venclauskienės ir advokato K. Venclauskio šeimą, išleidusią į gyvenimą daugiau kaip šimtą svetimų vaikų. Antras knygos leidimas papildytas nauja medžiaga, sukaupta per pastaruosius du dešimtmečius.

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 11 (lapkritis)