Algimantas Baltakis ANTAKALNIO VIGILIJOS       Algimantas Baltakis. Antakalnio vigilijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. – 216 p.

       Populiaraus poeto kūrybos rinktinė, apimanti geriausius jo 1980–2010 metų eilėraščius. Sudarė autorius.

 

       Justinas Sajauskas. Voverė ant vilkų tako. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 248 p.

       Istorinis romanas, kuriame vaizduojami trys Mindaugo gyvenimo tarpsniai: jaunas kunigaikštis, savarankiškas valdovas, galiausiai – karaliaus Mindaugo žūtis.

 

*  *  *

 

Arvydas Šliogeris BULVĖS METAFIZIKA       Arvydas Šliogeris. Bulvės metafizika. – Vilnius: Apostrofa, 2010. – 276 p.

       Knygos paantraštė – iš filosofo dienoraščių. Glaustu pavidalu, fragmento, sentencijos ar aforizmo forma sugrįžta visos pamatinės temos, išskleistos ankstesnėse filosofo knygose. Knyga patrauks kiekvieną, kuriam bent kiek rūpi šiandienos žmogaus būklė.

 

       Jūratė Baranova. Baimė nuskęsti. – Vilnius: Apostrofa, 2009. – 168 p.

       Antra filosofės esė rinktinė, sudaryta iš kultūrinėje spaudoje publikuotų, taip pat ir niekur neskelbtų tekstų. Nagrinėjamos sudėtingos egzistencinės problemos, tačiau autorė rašo švelniai juokaudama su savimi ir skaitytoju.

 

*  *  *

 

       Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 327 p.

       Knygoje spausdinami tekstai apima septynerių metų laikotarpį nuo 1883 m. iki 1890 m. Biografinės literatūros apie Joną Basanavičių fondą praturtina iki šiol niekieno netyrinėti klodai – žmonos G. E. Mol portretas ir jos šeimos istorija. Parengė ir iš vokiečių k. vertė Vaidas Šeferis.

 

       Vladas Šimkus. Po žeme ir dangum. – Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 191 p.

       Nauja žymaus poeto Vlado Šimkaus (1936– 2004) poezijos rinktinė, kartu išleista kompaktinė plokštelė (eilėraščius skaito aktorius Rolandas Kazlas). Knygą sudarė ir įžangos žodį parašė Dalia Satkauskytė.

 

*  *  *

 

       Gražina Cieškaitė. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009. – 60 p.

       Žinomos poetės eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Sudarė autorė.

 

       Leonas Zaleckis. Vieno pavasario svečias. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009. – 406 p.

       Rašytojo Leono Zaleckio (1929–2003) prozos rinktinė: romanas „Tėvų dvasia“, apysaka „Vieno pavasario svečias“ ir apsakymai, pagrįsti antrosios XX a. pusės Lietuvos gyvenimo įvykiais. Sudarė P. Palilionis, įžangą parašė Vytautas Martinkus.


       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2010 Nr. 4 (balandis)