Turinys

Viktorija Daujotytė. Veldėti, paveldėti ir saugoti 3

Virginija Kulvinskaitė. Eilėraščiai 8

Petras Dirgėla. Žydiška laimė. Filmo scenarijus 12

Ramūnas Kasparavičius. Eilėraščiai 50

Algis Kuklys. Įtariamasis. Alyvų žydėjimas. Provincijos ruduo. Antaninis obuolys. Novelės 54

Mario Benedetti. Eilėraščiai. Vertė Aistė Kučinskienė 64

Alice Munro. Mails Sitis, Montana. Apsakymas. Vertė Laimantas Jonušys 70

Svarstymai

Čempiono rinkimai, arba Knygų skaitymo mugės belaukiant. Pokalbyje

dalyvavo literatūros tyrinėtojai Elena Baliutytė, Viktorija

Daujotytė, Laimantas Jonušys, Dalia Kuizinienė, Jūratė

Sprindytė, Valentinas Sventickas, Regimantas Tamošaitis 85

Apie kūrybą ir save

Jaučiuosi kaip avilio motinėlė, kurios bitės išsilaksto. Rašytoją Daivą

Tamošaitytę kalbina Birutė Jonuškaitė 99

Netolimų dienų pėdsakais

Leonas Peleckis-Kaktavičius. Literatūriniai pusryčiai su Bernardu Brazdžioniu 109

Akiratis

Stasys Mostauskis. Kraštovaizdis ir atmintis Czesławo Miłoszo „namų ontologijoje“ 117

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Balys sruoga. Laiškai iš Štuthofo (Tęsinys) 126

Recenzijos, anotacijos

Renata Šerelytė. Jausmingos prisiminimų spalvos (L. Gutausko „Fragmentai“) * Fausta Radzevičiūtė. Tie patys žodžiai naujose skaityklėse (D. Dirgėlos „Stebėto jo užrašai“) * Ramutė Dragenytė. Kulinarinė poezija (R. Brundzaitės „Drugy, mano drauge“) * Asta Skujytė. Drakonas, tapęs žuvimi (U. Radzevičiūtės „Žuvys ir drakonai“) 141

Tėvynės varpai

Regimantas Tamošaitis. Mažutėliai ir kupranugariai 153

Antrajame viršelyje: Vidmantas Jusionis. Neodangus, 2010

Trečiajame viršelyje: Leonardas Tuleikis. Mergaitė, 2011