GEGUŽĖ
BIRŽELIS

 

Turinys

 

Valdas Papievis. Šį mūsų nerimo pavasarį
Dovilė Kuzminskaitė. Eilėraščiai
Algimantas Mikuta. Mėnulio peilis
Gytis Norvilas. Eilėraščiai
Monika Baltrušaitytė. Krautuvė. Rugpjūčio 24. Novelės
Henrikas Algis Čigriejus. Vis jau kur nors kas nors. Eilėraščiai
Stepas Eitminavičius. Novelės
Mircea Dinescu. Eilėraščiai. Vertė Vytas Dekšnys
Tomas Tranströmer. Prisiminimai regi mane. Vertė Zita Mažeikaitė
Literatūros mokslas ir kritika
Michail Krutikov. Grigorijaus Kanovičiaus atminties erdvė.
Vertė Aldona Paulauskienė


Akcentai

 

Donata Mitaitė. Apie Albiną Bernotą ievoms žydint

 

Svarstymai

 

Marijus Šidlauskas. Kur yra lietuvių literatūra?

 

„Metų" anketa


Požiūriai. Vytautas Martinkus, Alis Balbierius


Pažintis


Donelaičio kelionė į Cervanteso gimtinę. Vertėja Carmen Caro Dugo
atsako į rašytojos Birutės Jonuškaitės klausimus


Kūryba ir likimai


Vytautas Ambrazas-Dubindris. Keturiese anapus rudens


Įžvalgos


Adam Zagajewski. Miłoszas jaunas ir senas. Vertė Kazys Uscila


Akiratis


Raminta Gamziukaitė. Saulė ir mėnulis, jūra ir krantas (Tipologiniai
kontrastai Hermanno Hesse's romane „Narcizas ir Goldmundas")
Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai
Marija Macijauskienė. Laiko sandūrose


Recenzijos, anotacijos


Viktorija Daujotytė. Metafizinės poezijos blyksniai (G. Cieškaitės „Žodžiai kaip stigmos") * Elžbieta Banytė. Didžioji velniškoji Ne (G. Patacko „Mažoji dieviškoji Co") * Audinga Peluritytė. Vienas tarp tūkstančio bičių (V. Rudžiansko „Vienas") * Regimantas Tamošaitis. Troškimai, kurie traiško (D. Tamošauskaitės „Vabalai")


Tėvynės varpai


Viktorija Daujotytė. Poezijos pavasariai – išlikti, vis įvykstant