*

mintis judėjo

taip dvasia tekėjo

į savo grožį amžiną tikėjo

 

*

sena karalystė juoda

ir skausminga būtis

ir ugnis alkanoji jos vergė

 

*

o kūdiki tyliai

žvelgi į vaiduoklišką

sąmonės liepsną

 

*

tarp žemės ir dangaus

paklydus dvasia

neprisimena savo gimimų

 

*

o tu bedvasį gemalą

būties aprėpdamas

išdaiktini tikrovę

 

*

tu nori nori plaukti

kosmine upe sustabdęs mintį

nesustojančiam laike

 

*

keturios tauriosios tiesos

dykuma tuštuma

ar nirvanoje niekas

 

*

gamta ji gimdo ir lemtingai

žudo jos kryžkelėje

spinduliavo budos

 

*

visatos gaudesys kai siela

eina žydinčiu lietum

per žodžių mišką

 

*

noriu sugrįžti

į psichokosminį lauką

pas tą kuris man davė sielą

 

*

rojaus soduose žydi

antgamtiškos gėlės

žydras Dievo šešėlis

 

*

fatališkas būties dosnumas

ir teisybė dvasia

sugrįžusi į amžinybę

 

*

Budos kelias

kaip veidrodis žydras

pražydo būties tuštuma

 

*

mintie į tą akimirką grįžti

kai tvėrėsi iš nieko visata

būties vieta

 

*

o fanatikai kaip kokie metafiziniai

gyvuliai atrajojantys dangišką

tiesą nelaisvėje savo

 

*

nuplėšęs kaukę tragišką

lemties išvydo dvasios

kosmosą belaikį

 

*

prieš amžinybės veidrodį sustojus

dvasia visa jame atsikartoja

būties fone iš nieko sutvertoji

 

*

į minties atspindį

žiūrėjimas meditacija

sielos žydėjimas

 

*

Šventąją Dvasią duok

gyviesiems o Viešpatie

ir amžinoji gamta tešviečia

 

*

kai medituoju po būties

medžiu aš Budos kraują

žydintį girdžiu

 

*

o absoliuto akys saulės

akys daiktijos dugnas

dievdirbys apakęs

 

*

metafizinė sąmonė žaidžia

prieš veidrodį amžiną

tveriantį vaizdą

 

*

tikėjimas jungiantis

anapus ir šiapus dvasia

taip įprasminta tapus

 

*

kontempliacijos angelas

Rilkės balsas

širdies atspindys

 

*

būties aureole poezija

tylai kalbėsi

šventuoju melu paversta

 

*

mano angele spinduliuojantis

šviesą tavo pėdsakais

per vienatvę judėsiu

 

*

dvasia tyliai auga

ir plečiasi kaip visata

amžinybės gamta

 

*

kai Budos šviesa

subanguos tavyje tu suprasi

ką lemia būtis

 

*

amžinybėje būsim

kartu po žvaigždėtu

pilnatvės skliautu

 

*

naktis ir dykuma

ir Dievo aidas

gydantis švelnus

 

*

kai siela žodžio

atspindys kalbi

apie daiktų bepradę tiesą

 

*

meditacija labirinte

mintys kaip žaizdos

o Dievas pavirtęs knyga