Accessibility Tools

Birutė Pūkelevičiūtė

Pavadinimas
Audrius Musteikis. Meilės vainikas Birutei Pūkelevičiūtei (2008)
Birutė Ciplijauskaitė. Birutė Pūkelevičiūtė: moteriškasis bylojimas (2003)
Birutė Ciplijauskaitė. Birutės Pūkelevičiūtės sugrįžimas poezijon (Birutė Pūkelevičiūtė. Atradimo ruduo, 1990)
Birutė Pūkelevičiūtė. Eilėraščių rinkinys „METŪGĖS“ (1952) (1)
Birutė Pūkelevičiūtė. Eilėraščių rinkinys „METŪGĖS“ (1952) (2)
Birutė Pūkelevičiūtė. RAUDA (1960)
Birutė Pūkelevičiūtė. Tarp poezijos ir prozos (interviu, 1993)
Donata Mitaitė. Monografija apie rašančią autorę (Vytautas Kubilius. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja, 2004)
Ernesta Juknytė. Susitikimo teologija Birutės Pūkelevičiūtės „Metūgėse“ (2008) (1)
Ernesta Juknytė. Susitikimo teologija Birutės Pūkelevičiūtės „Metūgėse“ (2008) (2)
In memoriam. Birutė Pūkelevičiūtė 1923. VIII. 12–2007. IX. 21
Ingrida Korsakaitė. Ratelio ritmu (Birutės Pūkelevičiūtės knygos vaikams, 2000)
Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990: Birutė Pūkelevičiūtė (1992)
Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990. Birutė Pūkelevičiūtė (1997)
Marija Karūžaitė. Birutės Pūkelevičiūtės „Aštuoni lapai“ (1956)
Pranas Visvydas. Birutės Pūkelevičiūtės trumpoji proza (1983)
Pūkelevičiūtė Birutė
Sondra Simanaitienė. Apie vilkę, lūšį ir žalsvąją gyvatę (Vytautas Kubilius. Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja, 2004)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Birutė Pūkelevičiūtė (1996)