Accessibility Tools


      Tomas S. Butkus. GENERUOTOS KALBOS MUTACIJA. - Klaipėda: Menininkų namai, 2003.


      Pradėsime nuo anatomijos - viduramžiškos ir magiškos ar moksliškos ir šiuolaikinės, kol kas sunku spręsti.


      Sekmadienio rytas. Šių metų Poetinis Druskininkų ruduo. "Širdelės" kavinė. Lauke būriuojasi daug žmogystų, zuja operatorė, ir prie stalo su žirklėmis stovi nuožmiai preciziškas Tomas S.Butkus (Slombas). Pristatoma jo knyga "Generuotos kalbos mutacija". Norintys įsigyti aukoja kuokštelį savo plaukų, kurie tuoj pat mitriai amžinais "Superglue" prilipdomi prie knygos viršelio. Rezultatas - naujintėlaitė knyga su savais plaukais. Gyva romėnų sentencijos apie sėkmę - "Proga iš priekio plaukuota, iš nugaros plika" - iliustracija.


      Tačiau tai ne viskas. Knyga užrakinta. Vienas mitrus trekštelėjimas viršeliu, cezario pjūvis (ne veltui antras viršelis raudonas it pilvo vidus), ir galite vartyti ir grožėtis ar bjaurėtis, nelygu skonis. Pasak Slombo, knyga taip ir suplanuota, kad būtų atidaryta cezario pjūvio principu.


      Ši akcija - gimimo iliustracija čia ir dabar, priklausanti nuo garbaus skaitytojo rankų: plaukų kuokštelis, truputį gašliai prasiviepianti knyga, mėsos raudonumo viduriai ir blyškus kūdikėlis...


      Apie jį smulkiau. Viduje ant nežinomos rūšies tarybinio popieriaus 160 g/kv.m - sudėtinga it Minotauro labirintas struktūra.


      "Generuotos kalbos mutacija" - pirmoji T.S.Butkaus knyga. Kitos, anksčiau leistos, anot autoriaus, tik "satelitinės knygelės", vadinamieji "čiabukai"**. Autorius teigia, kad kiekviena knyga skiriasi forma ir turiniu. Formos skirtybės - tai minėtos plaukų įklijos ant viršelio. Tiek autoriaus, tiek skaitytojų, tiek nežinomų asmenų (palikite savo DNR poezijoje). O apie turinį ir jo skirtybes derėtų pakalbėti smulkiau.

Knygą sudaro "šventoji trejybė" - trys knygos vienoje.


      Viena jų, ryškiausia, - 1996 m. ranka rašytų tekstų faksimilės, dažnai sunkiai įskaitomas, tačiau margas ir įdomus teksto, braukymų, perrašinėjimų ir piešinių paraštėse audinys.

Antrąją knygos knygą sudaro "paprasti" eilėraščiai, suskirstyti į dvi dalis. Juose taip pat žaidžiama šriftu, forma. Šios dalies temos atitinka įnirtingą prasmės neigimą ir kartu jos paiešką. Stengiamasi pavyti ir surasti neigiant, ardyti kuriant. Tarp tokių paradoksalių dualizmų ir tarpsta teksto prasmės: mechanizmų ir gamtos, likimo ir valios susidūrimo pasaulis, gimstantis iš visų jo dalių nesugretinamumo, neįmanomybės būti kartu.


      Trečiąją dalį - "mirėlynus" - sudaro trylika eilėraščių, išspausdintų ant perfokortų (tokios senobinės skaičiavimo mašinoms naudojamos kortelės). Į kiekvieną egzempliorių įdedamas skirtingas tekstas, nežinai, kokį gausi. Tai tarsi kiniško laimės (o gal entropijos) pyragėlio principas. Manasis pyragėlis buvo toks: buvau užmigęs miegojau/uždarytas į sapną/sukurtą iš vasaros gausmo/greičiau neramus nei žinąs...


      Toliau nesakysiu, kad nenubaidyčiau savo laimės (ar entropijos).


      Tiesa, atsivertę turinį, skaitytojai vėl bus gluminami: prie kiekvieno eilėraščio (išskyrus faksimiles ir įskaitant "mirėlynus") pateikiamas trumpas vienos eilutės abstraktus komentaras. Prasmė vėl ne kuriama, o slepiama, naikinama, atsiranda įtampa tarp tekstų. Kabalistinis poezijos žaidimas tęsiasi net eilėraščiams pasibaigus.


      Trumpai tariant: skaityti knygą reikia keliais lygiais. Reikia rasti pusiausvyrą tarp jų, tą auksinį vidurį, kuris sudaro "Generuotos kalbos mutacijų" tekstų branduolį. Siekiama arba įvairių prasmių harmonijos arba susinaikinimo, įvairiems teksto lygiams vienas kitą neigiant.


      Kas geriau (ir šiuo atveju egzistencialistiškiau) paaiškins šios knygos paskirtį, jei ne pats autorius: "kas ši knyga? neviltinga mackaus kartotė, sekimas naujųjų realistų pranašystėmis? nežinau, nesvarbu tai, nes prasmės pertekliuje vienintelis įmanomas kelias yra prasmės naikinimas, bandymas visus tekstus skaityti kaip jų pačių praradimus, kūniškosios patirties tęsinius. Antraip visi įsikalbėjimai ims pildytis, šiame mirusios šviesos pasaulyje nepalikdami tau, skaitytojau, nežinomos knygos autoriau, vietos".


      Šią knygą galima įsigyti Vilniuje ir Kaune, "Akademinės knygos" knygynuose, ir Klaipėdoje, knygyne "Po palange". Norintys savų plaukų ant viršelio atlikite šią nesudėtingą operaciją patys arba prašykite autoriaus.


      Idėjų dirbtuvių "vario burnos" ir Tomo S.Butkaus taip pat galima ieškoti internete adresu www.varioburnos.com.


      Dabar jau taškas. Tikrai ideali pradžia.

      ______________

      * Capillata (lot.) - plaukuota.

      ** Iš anglų kalbos žodžio "chapbook".

      Literatūra ir menas
      2003 10 31