RoRa
 
 
KLYNAS
Dariau bičiuli mano
 
DARIUS (pašoka)
kas?!
 
KLYNAS
tššš! savi
 
DARIUS
kur aš?
 
KLYNAS
dar sausumoj
 
DARIUS
ar niekas neskambino?
 
KLYNAS

paklausyk ar mes negalėtume susikeisti vietomis

 
DARIUS
kokie vietininkai
 
KLYNAS

tamsta pasislenki arčiau mamaitės o aš patikrinu mergytės pulsą

 
DARIUS
širdies nebeskauda?
 
KLYNAS
aš nebijau saldžiai numirti
 

Jie keičiasi vietomis.

 
LELIJA
Dariau kur tu?
 
KLYNAS

panelė bijo manęs? tai aš senas namų daktaras dar vaiką mane atrado grafas Tyszkiewiczius ir pasiuntė mokytis į Petrapilį aš tik suskaičiuosiu panelės pulsą ir numirsiu

 
DARIUS

nebijokit čia aš Darius jūs taip ir neatsakėt ar sutinkate tapti oficialia mano gyvenimo moterim

 
AGAVA
Dariau aš noriu miego
 
KLYNAS

oje kaip plaka spurda oi panelytė turi karščio oi

 
DARIUS
ponia aš nejuokauju
 
AGAVA

sapnavau kad bėgu suplyšusiom kojinėm per lūžtantį ledą kad

 
KLYNAS

o dabar plaučius patikrinsim kepenis

 
LELIJA

nekankinkit savęs skausmas jūsų veide ir naktį

 
DARIUS

gal tai jūs mane stumiat į vandenis gal

 
AGAVA (liesdama Dariaus veidą)

kodėl tu toks įsitempęs nerauk kaktos dieve kaip dega tavo vokai

 
KLYNAS

yra vienas vaistas ne ženšenis ne AU-8 ne džogingas

 
DARIUS
kokios šaltos jūsų kojos
 
LELIJA
bajerio aspirinas
 
KLYNAS
tavo jaunas kraujas vaikyti
 
LELIJA
maniau jūs knygų vampyras o ne
 
DARIUS
atsakykite taip arba ne ir viskas
 
AGAVA
taip ir ne
 
KLYNAS

duok savo kaklą tu viešnia iš šiaurės tu viešnele mano žydrioji

 
Telefonas.

DARIUS prišoka pirmas.

 
DARIUS

taip! čia aš šiandien? dabar?! ten nafta?

 
LELIJA
kas skambino?
 
DARIUS
Muravjovas kūrikas
 
KLYNAS

liepė įsisupti į paklodę ir slinkti Rasų link

 
AGAVA
o gal ieškojo manęs
 
LELIJA
koks ryškus mėnulis
 
KLYNAS
tai prožektorius vaikyti
 
DARIUS
kelinta dabar valanda?
 
LELIJA
tik nedekit šviesos!
 
KLYNAS
tuoj keturios
 
AGAVA
o Dieve dar taip anksti
 
DARIUS
jums dar anksti o man jau vėlu
 
LELIJA
tu išeini?!
 
DARIUS
dar ne
 
KLYNAS
vadinasi miegam ligi ryto buona notte* visiems
 
DARIUS (Agavai)

mano ponia miegokit rami mano laikas baigiasi kai pabusit jau būsiu toli gal kalbu kaip žmogus iš kino bet

 

AGAVA neatsako.

 

jeigu esu balionas kuriuo pabėgama iš apsupimo tai į dangų mane kelia ne vandenilio junginiai o kasdieniai kompromisai ir išdavystės paros purvas kasdienės intonacijos ir tautologijos gatviniai šūkiai ir plakatai melo normos bedantė akla giminė istoriniai broliai ir seserys vienažindžiai ir sąvartynų rožės aukurų ugnis ir paminklai aukoms visi tie postamentai ir pjedestalai visi tie susibūrimai peraugantys į vieną nutriušusį plauką tas turgaus menas arklių lenktynės ir iškvėšusios tradicijos pagaliau muzika nuo kurios norisi slėptis po vandeniu teatras pilnas kraupios kvailybės agonizuojanti opera ir ir baletas taip ir baletas** jau nekalbant apie kiną ponai tariu skubų sudie bendraamžiams poetams tešviečia jiems skaisčios žvaigždės pro knaipių langus good bye draugai intelektualai ir tu erotiškas televizijos bokšte sudievu Vilniaus ir Kauno “Žalgiriai” sudievu Vasaros gatve žmonės jūs man buvot geri! jau nebe priesaika bet vis dar kraujyje atspėkit kas? nebeatsekt savuos ar svetimuos puvėsiuos užmiršęs tą kurį palaidojome trečią dieną su nepilnametės Jadvygos akim akyse apleidžiu peizažą prieš mūšį sudie!

 
KLYNAS
čia tu parašei
 
DARIUS
ir paskyriau poniai
 
KLYNAS

con amore taip sakant

 
AGAVA

arigato***

 
KLYNAS

kai rašai nusiimk laikrodį ir paslėpk kalendorių rašyk trumpus daiktus kaip bitės įgėlimas arba bučinys

 
AGAVA
kaip Riunoskė Akutagava
 
KLYNAS

nes nėra nieko šlykštesnio už zyziantį uodą be geluonies uodą impotentą va

 
LELIJA
man nepatiko
 
DARIUS

čia kuklus plunksnos bandymas Czernio etiudas

 
KLYNAS

o kas tave atrado a? kas ištraukė iš “Naručio” “Astorijos” “Vaivos” kas nukėlė nuo knaipės stalo kur spjaudeisi eilėraščiais spardydamas valstybės piliečių kavą ir alkoholius? kas pridengė švarku Vingio parke jaunimo sode ant suolo ir po? kas vedė derybas su liaudies draugove? kas rašė diktantus medicinos pažymėjimus laiškus prorektoriui santechnikui Rumunijos karalienei ką? kas lankė ligoninėj kariuomenėj kas išmokė buriavimo paslapčių ką? kas išmokė antropologijos ABC? kas supažindino su daktaru de Sadu iš klinikų ir žurnalistu Mazochu? galiausiai kas parodė pačiam moterį ką? Albertas Klynas vaikyti jaunuomenės kuratorius ir draugas numeris ein! tai jo neosardonapališki tekstai ir žygiai jo niekšiška veikla ir didybės manijos jo stilius orgiastic padarė iš tavęs žmogų ir autorių Dariau Girėne!

 

KLYNAS apkabina DARIŲ.

 
AGAVA
senas pajacas
 
KLYNAS (Agavai)

„Tau niekas dar nesakė,

Tu niekur negirdėjai,

Jog tavo Nagasaky    (rodo į Darių)

Jau kyla Prometėjai?

 

Mažoji siauraake,

Sugriaus ir tau vergiją! -

Raudonai saulei tekant,

Numirti jie nebijo.“

 
DARIUS

laikas padėkoti daktare asmeniškai jums už globą ar ne už tai kad ateis pavasaris o paskui vasara ačiū ir į grabą nužengdamas atminsiu kad žiurkės neturi kur bėgti iš skęstančio laivo o gulbės negieda prieš mirtį

 
KLYNAS
dėkok geradariui dėkok
 
DARIUS

už tai kad atplėšėt nuo tamsuolių tėvų

 
KLYNAS

aš buvau tau tėvas ir motina aš atvėriau tau miestą parodžiau kiekvieną reikšmingą sieną koridorių kiemą mano akim pamatei bažnyčias saulei tekant tiltus rūke aš vedžiojau tavo akį dangaus kupolu kad nepainiotum šuns ir gulbės žvaigždynų aš

 
DARIUS
tu
 
KLYNAS
tad pulk į kojas savo geradariui
 
LELIJA
Dariau!
 
KLYNAS
ir prašyk tėviško palaiminimo na
 
DARIUS
tai neįmanoma
 
AGAVA
ko ne scena iš Brolių Karamazovų
 
KLYNAS
tylėk azijatka!
 
DARIUS

ar ponas daktaras nebijo užsirauti ant mano lieso bet kieto kumščio

 
KLYNAS

aš? ! senas Šociko sparingpartneris?

 
DARIUS

atsiprašote ponios ir ilsitės ramybėje ligi aušros

 
KLYNAS

ponios Agavos? stygininkės? visų pravažiuojančių dirigentų sugulovės? tos pseudogeišos? tos re minor?

 

DARIUS smogia KLYNUI.

KLYNAS perskrieja kambarį.

 
LELIJA
Dariau!
 
KLYNAS
šūdinas legionierius chuliganas
 
AGAVA
Albertai!
 
DARIUS
nesipravardžiuok seni
 
KLYNAS
išgama Impulevičius Aktiubinskas
 
DARIUS
kretinas idiotas marazmatikas
 
KLYNAS
brazilas banditas Mao
 
AGAVA (Lelijai)
paruošk Albertui kompresą
 

LELIJA išeina.

mano namai ne landynė
 
DARIUS
atleiskit aš vienas kaltas
 
KLYNAS
tupica japas
 
AGAVA
nutilk
 
KLYNAS

kaimo kapeloj tavo vieta o ne padoriam simfe

 
AGAVA
kas nepadoriam simfe? !
 
KLYNAS
ne padoriam ausis išsiplauk
 
AGAVA
išprotėjot visi
 
KLYNAS
ne padoriam du žodžiai!
 

Grįžta LELIJA su kompresu.

Uždeda Klynui ant nosies.

 
LELIJA
karštas vanduo atsirado
 
KLYNAS

tyčia naktį paduoda kad niekas nežinotų

 
DARIUS

aš eisiu maudytis jeigu ponai neprieštarauja

 
LELIJA
leisk nutrinti tau nugarą
 
KLYNAS
komjaunuolių porelė
 
DARIUS
be abejonės brangioji
 

DARIUS ir LELIJA išeina.

 
AGAVA
kraujas dar teka?
 
KLYNAS
ištekėjo
 
AGAVA
kodėl įžeidei berniuką
 
KLYNAS
tavo berniuką
 
AGAVA
atsiprašyk jo
 
KLYNAS
gal įsakysi nutrinti jam nugarą
 
AGAVA
arba išeik
 
KLYNAS

į Antavilius pėsčias žiemą? nieku gyvu pasamdyk roges vežiką

 
AGAVA
tu pasenai Albertai
 

Girdėti dušo vanduo.

 
KLYNAS
kaip aktorius ar kaip vyras
 
AGAVA
norėčiau tavęs paprašyti
 
KLYNAS
nežinia ar pajėgsiu
 
AGAVA
neliesk Lelijos
 
KLYNAS
kodėl
 
AGAVA
taip reikia
 
KLYNAS
žadu prašyti jos rankos
 
AGAVA
nejuokauk
 
KLYNAS
aš rimtai girdi!
 
AGAVA
tu išprotėjai
 
KLYNAS
būsiu tavo žentas
 
AGAVA
deja Albertai tai neįmanoma
 
KLYNAS
 
kodėl? !
 
AGAVA
 
ji tavo duktė
 
Tyla.

Stipri vandens srovė vonios kambaryje.

 
KLYNAS
tu juokauji
 
AGAVA
tu jos tėvas Albertai
 
KLYNAS
ar mes gulėjom kada?
 
AGAVA
vieną kartą Maskvoj
 
KLYNAS
o madona!
 

Grįžta LELIJA.

 

KLYNAS atsistoja ir prilaikydamas kompresą eina prie jos.

vaikeli mano
 
LELIJA
Darius paprašė drabužių
 
KLYNAS
pažiūrėk į mane
 
LELIJA
nekenčiu jūsų
 
AGAVA
jis išeina?
 
LELIJA
sakė apsirengs ir lauks virtuvėj
 
AGAVA
ko lauks
 
LELIJA
nežinau ryto turbūt
 

Paima drabužius ir išeina.

Staiga pasigirsta jos riksmas.

 
AGAVA
viešpatie kas atsitiko?!
 

Įbėga LELIJA su Dariaus drabužiais.

 
LELIJA
mama Dariaus niekur nėra!
 

Girdėti dušo vanduo.

 
Tamsa.

(Antros scenos pabaiga.)