Valdemaras Kukulas. Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 367 p.

Poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas (1959–2011) monografijos apie Paulių Širvį rašymą laikė vienu svarbiausių savo gyvenimo uždavinių, kurį beveik pavyko įvykdyti (nespėjo parašyti tik baigiamųjų puslapių). Knygą, kuri yra plačiausias P. Širvio biografijos ir kūrybos atvaizdas, spaudai parengė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė.

Henrikas Gudavičius. Gamtmeldžio sodas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 440 p.

Žinomo gamtininko ir publicisto tekstai „atveria gamtos paslaptis, savitą filosofiją, globaliojo pasaulio problemas, matomas iš Dzūkijos nacionalinio parko erdvės ir ilgamečių gamtmeldžio patirčių.“

Stasys Stacevičius. Milda supaisys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 200 p.

Poeto Stasio Stacevičiaus (1959–2012) eseistikos knyga, išsiskirianti vietos autentika. „Autorius yra vietovės, peizažo dalis, pasakoja apie buvojimą tose platumose, su konkrečiais žmonėmis, nes kiekvienas jų yra „vienetinis“, artimas.“

Vidmantas Kiaušas. Įsiklausymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 340 p.

Pokalbių bei interviu su žinomais rašytojais (V. Daujotyte, D. Kajoku, J. Gimberiu, A. Maldoniu, A. Mikuta ir kt.), menininkais (L. Katinu, R. Kepežinsku, K. Jaroševaite, Š. Naku, A. Savicku ir kt.) knyga, pasižyminti „pastangomis įsiklausyti į kalbinamo menininko pasaulėvokos individualiąją esmę“.

*

Kerry Shawn Keys. Pienas. Vilnius: Kitos knygos, 2013. – 246 p.

Poeto, prozininko, kilusio iš JAV Apalačių kalnų, daugelį metų gyvenančio Lietuvoje, kūrybos rinktinė, įvardinta kaip „stebuklaraščiai“ (scenarijai, pasakojimai, parabolės ir farsai). Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys.

*

Žodis iš Tolminkiemio. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2013. – 110 p.

Knygoje apie Kristijoną Donelaitį – apie jo kūrybos poveikį, apie mėginimą suprasti „Metus“ – pasakoja mokiniai, mokytojai, mokslininkai, rašytojai. Leidinys, kurį sudarė Stepas Eitminavičius, visų pirma skiriamas mokytojams lituanistams, mokiniams.