Apie lietuviškuosius slapyvardžius      Sausio 29 d. Nacionalinės bibliotekos Antruose rūmuose įvyko Bibliografijos ir knygotyros centro bibliografo dr. Jono Mačiulio parengto straipsnių rinkinio „Apie lietuviškuosius slapyvardžius“ pristatymas. Straipsnių rinkinyje atskleidžiama lietuviškųjų slapyvardžių esmė, tyrimo bei skelbimo istorija, nušviečiami klausimai, susiję su jų funkcionavimu bei etika. Rinkinyje publikuojama medžiaga yra aktuali ne tik lietuviškosios raštijos istorijos, bet ir šiuolaikinės dvasinės kultūros požiūriu, nes pastaraisiais metais jaučiamas slapyvardžių antplūdis, ypač internete, popkultūroje.

 

Knygoje spausdinama medžiaga sąlyginai suskirstyta į 5 skyrius. Pirmame skyriuje publikuojami straipsniai, apibūdinantys slapyvardžių esmę, tipus, atsiradimo ir funkcionavimo priežastis, atspindintys jų atskleidimo ir skelbimo istoriją Lietuvoje. Antrame skyriuje pateikiami tyrinėjimai lietuviškųjų slapyvardžių identifikavimo metodikos klausimais. Trečiame – skelbiami žinomų bibliografų, literatūrologų, kultūrologų darbai, atskleidžiantys konkrečių slapyvardžių autorystę. Ketvirtoje straipsnių grupėje aptariamos su slapyvardžių vartojimu iškylančios problemos (tikslingumas, etiniai doroviniai momentai ir pan.). Ketvirtame skyriuje spausdinama diskusija slapyvardžių klausimais, vykusi 1953–1977 metais išeivijoje.

 

Rinkinyje spausdinamų straipsnių autoriai gerai žinomi skaitytojui. Tai ir lietuviškosios kultūros korifėjai (Vaclovas Biržiška, Jonas Jablonskis, Vaižgantas, Bernardas Brazdžionis), tai ir jau klasika tapusių kultūrologinių darbų autoriai (Aleksandras Žirgulys, Julius Būtėnas, Bronys Raila, Dalia Gargasaitė), tai ir šiandien vaisingai tebesireiškiantys įvairiose lietuviškosios kultūros srityse žmonės (Arnoldas Piročkinas, Vladas Žukas, Albertas Ruzgas, Žiedūnė Zaveckienė, Osvaldas Janonis, Irena Bartašienė, Audronė Matijošienė, Albinas Degutis ir kt. ). Rinkinyje spausdinami ir dviejų rašytojų – Valdo Kukulo ir Justino Sajausko – mintys apie slapyvardžių vartojimą..Visus knygos autorius rengėjas pristato trumpu įžanginiu žodžiu, ypač pabrėždamas jų indėlį į lietuviškųjų slapyvardžių tyrinėjimą. Rinkinyje medžiaga išdėstyta taip, kad išryškėtų slapyvardžių vartojimo, identifikavimo, publikavimo istorijos gairės bei atsiskleistų aktualiausios šiuolaikinės lietuviškosios pseudonimikos problemos.

 

Straipsnių rinkinio „Apie lietuviškuosius slapyvardžius“ pristatyme dalyvavo Nacionalinės bibliotekos Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė Regina Varnienė-Janssen, vyriausioji bibliografė Danguolė Narkevičienė, knygos „Apie lietuviškuosius slapyvardžius“ sudarytojas Jonas Mačiulis, rašytojas Justinas Sajauskas, literatūrologas, profesorius Leonas Gudaitis, profesorius Vladas Žukas, bibliografas Vytautas Rimša, bibliografė, daktarė Žiedūnė Zaveckienė.

 

Leidinys skiriamas bibliografams, kultūros tyrinėtojams, humanitarinių specialybių studentams, visiems slapyvardžiais besidomintiems skaitytojams. Leidinį galima įsigyti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriuje (K. Sirvydo 4, tel. 2639111).

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2009-01-29