Accessibility Tools

Kazys Boruta

Pavadinimas
Alvydas Surblys. Kazio Borutos „Namas Nr. 13“ (1928)
Antanas Gustaitis. Kaimynas prie Dovinės upės. Kazį Borutą prisimenant (1981)
Bronius Lazdynas. Tragiško likimo rašytojas. Kazio Borutos gimimo 100-osioms metinėms (2005)
Dalia Striogaitė. Apytikriai apie Borutą (2009)
Dalia Striogaitė. Ar susitikome su Kaziu Boruta? (Susitikimai su Kaziu Boruta, 2005)
Dalia Striogaitė. Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą (2004)
Darius Pocevičius. „Aktingos“ literatūros šauklys (Kazys Boruta. Kryžių Lietuva, 1927)
Darius Pocevičius. Užmirštas literatūrinis sąjūdis („Darbas“. Pirmoji rinktinė knyga, 1932)
Jonas Radžvilas. Duonos kasdieninės poetas (1934)
K. Linas [Kazys Boruta]. Tysliavos „Nemuno rankose” (1924)
Kazys Boruta: „Jūs, ne kas kitas, sumynėt po kojų asmens, spaudos, žodžio laisvę“ (Vytautas Kubilius. Kazio Borutos kūryba, 1980)
Kazys Boruta. Apysakų rinkinys „Drumstas arimų vėjas“ (1928)
Kazys Boruta. Eilėraščių rinkinys „A-lo!“ (1925)
Kazys Boruta. Eilėraščių rinkinys „Duona kasdieninė“ (1934)
Kazys Boruta. Fragmentai iš atsiminimų knygos „Gyvenimas drauge su draugu“ (1999)
Kazys Boruta. Ištrauka iš romano „Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ (1945)
Kazys Boruta. Poema „Artojų maištas“ (1927)
Kazys Boruta. Poema apie berną (1927)
Kęstutis Raškauskas. Rašytojai maksimalizmo šešėlyje (1932-1935 m.)
L. Jakonytė. Nauji Kazio Borutos kūrybos skaitymai