I

Už penkių minučių
Jis ateis
Iš viso trys žmonės:
Motina,
Tėvas
Ir bobutė.
O koks sumišimas!?

Kieme kas bertainis
Šlapi vystyklai
Ant baslių,
Vėjo papūsti,
Kyla ir kyla.
Laikrodis
Kramtydamas minutes
Užsižiūrėjo
Į pustrečio geltono plauko
Pakaušy,
Lašą pieno
Pasikabinusį po barzda
Ir krūtį palei nosį.

Palei puodą
Sėdi dvejetas:
Jisai ir rainas katinukas.
Kuris iš jų gudresnis?
— Katinukas. —
Katinukas
Sėdi ir prausiasi,
O jisai
Šaukštu muša
Per nuosavą koją
Ir rėkia.

II

Paros ir metai
Nušlavė lopšinę.
Kaulas
Atsirėmė į kaulą,
Galva
Apsivilko kailiniais,
Protas
Pasistatė apikaklę
Ir jisai
Išėjo rasotu taku
Jaunystės pasitiktų.
Pamatė padarą,
Palaižė lūpas —
Dievaž, gardu!
Apsilaižė.
Atsigrįžo.
Pažiūrėjo
Išsikeikė
Ir nuėjo mūgėn.
Mūgėj
Visokio plauko
Prisigrūdę:
Dievobaimingi rūkoriai,
Sukti riestaūsiai,
Benosiai;
Ant gembių prikarstyta
Zuikių burnikių,
Gagančių,
Blaivybės klausimų
Ir kitokių valgomų
Ir nevalgomų dalykų.
Vienas gieda reqiem,
O kitas sako,
Tu meluoji,
Ir bliauja aleliuja.
Mūgėj visi pelnyja:
Žioplūs — nagą,
Sukčiai — jautį.

III

Žioplio baigiasi karjera,
Apnikus bėdoms,
Prie kalėjimo barjero,
O sukčiui kitas daiktas.
Tupi tupi
Užsitūpęs
Ant pinigų maišo,
O galvoj
Tas pats maišas,
Ir šonu ir stačias,
Kaip nesustabdoma girna,
Sukasi ir sukasi.
Pilieti,
Ar vis dar nejauti
Tarpupirščiuos
Gauruotų kirmėlaičių?
Jos puotaut greit pradės.
Gaila? —
Ponai komercijos patarėjai,
Neatidėję
Telegrafuokit į dangų —
Koks tenai pinigų kursas?
Bet štai netyčia
Pulsas sušalo
Ir galas.
O kopija nuo originalo
Nedaug kuo skiriasi,
Tik truputį pabalus
Ir kvepia.
Netikit?
Prašau įsitikint!

_________________
Kalba autentiška,
pataisytos tik akivaizdžios klaidos

Keturi vėjai Nr. 1. Kaunas, 1924 m. sausis